Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach

5 uczelni w Katowicach - kierunek Psychologia

Adres: ul. Techników 9

40-326 Katowice

Tel.: 32 750 60 80, 32 750 60 81, Biuro Rekrutacji: 32 750 60 84

FAX.:

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Psychologia (zobacz specjalizacje) Psychologia dla magistrów i licencjatów Psychologia (zobacz specjalizacje)

Adres: ul. Bankowa 8

40-007 Katowice

Tel.: 32 355 97 71, 32 355 97 73, 32 355 97 81

FAX.:

www.wszop.edu.pl

Adres: ul. Harcerzy Września 3

40-659 Katowice

Tel.: 32 35 70 532, 32 35 70 533

FAX.:

www.gwsh.pl

Adres: ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

Tel.: 32 359 24 00, Dział Kształcenia tel. 32 359 17 70, 32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 16 22

FAX.:

www.us.edu.pl

Adres: ul. Wojewódzka 29/14

40-026 Katowice

Tel.: 32 297 43 42, 500 012 950

FAX.: 32 297 43 42

www.idn.edu.pl

Uczelnie z kierunkiem Psychologia w Katowicach

Opis kierunku

Psychologia to dość popularny kierunek wybierany przez maturzystów. Zajmuje się badaniem nad zachowaniem ludzkiej psychiki, zwłaszcza w sytuacjach ekstremalnych. Pomaga zrozumieć drugiego człowieka i pomóc mu w rozwiązywaniu jego problemów. Jeśli fascynujecie się ludzką psychiką, a przedmioty ścisłe, takie jak biologia czy chemia, nie sprawiają wam problemy, to będzie to idealny wybór.

Poznaj wszystkie uczelnie wyższe w Katowicach. Sprawdź Studia Katowice

Liczba uczelni

Na uczelni publicznej psychologię można studiować tylko na Uniwersytecie Śląskim. Jeśli to dla was za mało to zapoznajcie się z ofertą uczelni prywatnych. W Katowicach studia prowadzą Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH) im. Wojciecha Korfantego, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach oraz Uniwersytet SWPS – wydział zamiejscowy w Katowicach.

Tryby Studiowania

Studia na kierunku psychologia możliwe są jedynie pięcioletnie studia magisterskie. Prowadzone są w formie tzw. dziennej oraz niestacjonarnej. Studia stacjonarne są bezpłatne, a jeśli pracujecie to polecamy studia niestacjonarne wieczorowe, w których zajęcia odbywają się południami.

Ceny

Studia niestacjonarne wieczorowe na Uniwersytecie Śląskim kosztują 2 750 złotych za semestr.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji Uniwersytet Śląskim w Katowicach


Uczelnia US katowice


Uczelnia US Katowice


Uczelnia US Katowice


Perspektywy pracy

Perspektywy pracy są bardzo szerokie. W zależności od wybranej specjalizacji praca czeka w sądach, szkołach czy szpitalach. Psychologia to kierunek otwierający drogę do pracy w działach HR dużych firm jak i własnych praktyk lub działalności gospodarczych.

Szukasz pokrewnego kierunku? Zobacz gdzie studiować kierunek pedagogika w Katowicach

Studia na kierunku psychologia w Katowicach, specjalizacje:

Psychologia kliniczna człowieka dorosłego:

Podczas trwania tej specjalizacji studenci mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikowania zaburzeń psychosomatycznych, podstawy terapii oraz tego, w jaki sposób zmierzyć się z zaburzeniami zachowania pacjentów. Zatrudnienie zdobywają oni zwykle w poradniach psychologicznych, organizacjach pozarządowych stawiających na pomoc psychologiczną oraz w mediach. Są oni przygotowani również do tego, by rozpocząć własną działalność gospodarczą. Nauki społeczne i medyczne również są z tą specjalizacją nierozerwalnie związane.
Specjalizację prowadzi: SWPS w Katowicach.

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży:

Diagnozowanie i terapia zarówno dzieci i młodzieży, jak i rodzin – oto podstawowy cel istnienia tej popularnej specjalizacji. Studenci powinni wykazywać się na niej nie tylko wiedzą, ale i empatią, rozumiejąc mechanizmy rządzące dziecięcymi emocjami. Mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w poradniach zdrowia psychicznego, jak i w centrach edukacyjnych, rehabilitacyjnych oraz leczniczych. Chętnie przyjmowani są do pracy w przedszkolach, szkołach i na oddziałach szpitalnych. Przygotowuje ich się również do prowadzenia władnej działalności w formie gabinetu terapii.
Kierunek można studiować na uczelni SWPS w Katowicach.

Psychologia sądowa:

Absolwenci tej uczelni potrafią doskonale wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii w działalności organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości czy psychiatrii sądowej. Potrafią zdiagnozować problemy podejrzanych, zachowania ofiar, a także tworzyć profile psychologiczne przestępców. Mają bardzo szerokie perspektywy zawodowe, znajdując zatrudnienie między innymi w policji, ośrodkach interwencji kryzysowej, w ośrodkach wychowawczych czy też zakładach poprawczych.
W tym kierunku można się kształcić na SWPS w Kartowicach.

Psychologia w biznesie:

Ta nowoczesna specjalizacja pozwala studentom na zdobycie szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu psychologia konsumenta, marketingu i psychologii zarządzania. Po jej ukończeniu aktywne uczestniczenie w rynku gospodarczym jest w znacznym stopniu ułatwione. Mogą oni znaleźć zatrudnienie między innymi w centrach badania opinii społecznej, w agencjach pracy lub pracować w działach HR. Przygotowuje się ich również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, bowiem świetnie znają mechanizmy rządzące firmami z perspektywy psychologicznej.
Specjalizację oferuję SWPS w Katowicach.

Data publikacji: 12-04-2019