Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach


4 uczelnie w Katowicach - kierunek Pedagogika

Adres: ul. Harcerzy Września 3

40-659 Katowice

Tel.: 32 35 70 532, 32 35 70 533

FAX.:

www.gwsh.pl

Nasze wydziały/kierunki

Administracja (zobacz specjalizacje) Finanse i rachunkowość (zobacz specjalizacje) Fizjoterapia
Informatyka (zobacz specjalizacje) Kosmetologia (zobacz specjalizacje) Logistyka (zobacz specjalizacje)
Pedagogika (zobacz specjalizacje) Pielęgniarstwo Prawo
Psychologia (zobacz specjalizacje) Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje) Turystyka i rekreacja (zobacz specjalizacje)
Zarządzanie (zobacz specjalizacje)

Adres: ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

Tel.: 32 359 24 00, Dział Kształcenia tel. 32 359 17 70, 32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 16 22

FAX.:

www.us.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA (zobacz kierunki) WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUK O MATERIAŁACH (zobacz kierunki) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI (zobacz kierunki)
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII (zobacz kierunki) WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH (zobacz kierunki) WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI (zobacz kierunki)
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY W KATOWICACH (zobacz kierunki) WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO (zobacz kierunki) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY (zobacz kierunki)
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY (zobacz kierunki) WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI (zobacz kierunki) WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII (zobacz kierunki)
KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH (zobacz kierunki) WYDZIAŁ FILOLOGICZNY W SOSNOWCU (zobacz kierunki)

Adres: ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

Tel.: 32 351 37 31

FAX.: 32 258 27 06

www.katowice.wspkorczak.eu

Nasze wydziały/kierunki

Pedagogika (zobacz specjalizacje) Praca socjalna (zobacz specjalizacje)

Adres: ul. Wojewódzka 29/14

40-026 Katowice

Tel.: 32 297 43 42, 500 012 950

FAX.: 32 297 43 42

www.idn.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki

Bibliotekoznawstwo nowość! Logopedia nowość! Podyplomowe studia pedagogika zabawy z rytmiką nowość!
Imfobroker - Zarządzanie danymi - Studia podyplomowe dla bibliotekarzy nowość! Opieka nad ludźmi starszymi i administrowanie systemem opieki nowość! Język polski w szkole nowość!
Historia w szkole nowość! Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nowość! Surdopedagogika
Tyflopedagogika Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu Etyka
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami tańca Pedagogika sztuki: Plastyka
Pedagogika sztuki: Wiedza o kulturze Diagnoza i terapia pedagogiczna Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
Resocjalizacja i socjoterapia Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
Przedsiębiorczość Edukacja dla bezpieczeństwa Zarządzanie w oświacie
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego

Uczelnie z kierunkiem pedagogika w Katowicach

Opis kierunku

Pedagogika to nauka o rozwoju człowieka od narodzin do dorosłości, wychowaniu oraz kształceniu przez całe życie. Kierunek ten jest adresowany przede wszystkim do osób zainteresowanych wychowaniem, dzieckiem czy edukacją. Dużą wagę przykłada się do swobody komunikacji oraz łatwości nawiązywania kontaktów i pracy z drugim człowiekiem.

Szukasz uczelni na Górnym Śląsku? Sprawdź Studia Katowice

Liczba uczelni

Wśród publicznych uczelni studia na kierunku pedagogika oferują Uniwersytet Śląski i Politechnika Śląska. Wysoko oceniane są studia na kilka prywatnych szkołach wyższych np.: Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej, Wyższej Szkole Bankowej oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP.

Tryby Studiowania

Studia prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych, co oznacza naukę w dni powszednie. Dla osób pracujących przygotowano studia zaoczne ze zjazdami w weekendy. Pedagogika specjalna oraz przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzone są wyłącznie jako jednolite studia magisterskie.

strong>Ceny

Studia zaoczne prowadzone przez Uniwersytet Śląski są odpłatne. Koszt semestru na kierunku Pedagogika to 2 050 złotych. Politechnika Śląska ustaliła opłaty na poziomie 2 000 złotych.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji na studia stacjonarne wszystkich uczelni publicznych oferujących kierunek pedagogika.

Zasady rekrutacji Uniwersytet Śląski w Katowicach


Uczelnia UE

Zasady rekrutacji Politechnika Śląska

Uczelnia UE


Specjalizacje na kierunku pedagogika w KatowicachPedagogika specjalna – Uniwersytet Śląski

Studia na kierunku pedagogika to dobry wybór dla osób, które chcą rozwijać się w naukach społecznych i humanistycznych. Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Śląskim to studia I stopnia, czyli trzyletnie studia licencjackie, realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Kształcenie na pedagogice przygotowuje do pracy dydaktycznej i pedagogicznej, a także terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Studenci kierunku pedagogika specjalna zdobywają kompleksową wiedzę teoretyczną, a także sporo umiejętności i kompetencji, które przydadzą się w późniejszej pracy zawodowej.

Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Ciekawe specjalizacje pedagogiczne znajdziemy również na Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy. Pedagogika pracy i zarzadzania zasobami ludzkimi to trzyletnie studia licencjackie, które przygotowują do profesjonalnego zarządzania personelem, poradnictwa oraz doradztwa zawodowego. Dostarczają wiedzy na temat organizacji szkoleń, poradnictwa pracy czy planowania kariery. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, również prowadzona w formie studiów 3-letnich przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie opieki, wychowania, profilaktyki i terapii. Obie specjalności mają świetnie przygotowany program studiów, umiejętnie łączą wiedze teoretyczną oraz naukę umiejętności praktycznych. Absolwenci tych specjalizacji są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranym zawodzie.

Terapia pedagogiczna – Politechnika Śląska

W ofercie Politechniki Śląskiej znajdziemy specjalizację terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji. To dwuletnie studia magisterskie przygotowane z myślą o studentach, którzy mają już wykształcenie pedagogiczne i chcą pogłębiać wiedzę oraz umiejętności w tym właśnie zakresie. Studia przygotowują do prowadzenia profesjonalnej, specjalistycznej terapii pedagogicznej. Wysoki poziom zajęć teoretycznych oraz wiele warsztatów, szkoleń i praktyk zawodowych to gwarancja kompleksowego wykształcenia w tej dziedzinie.

Uczelnie niepubliczne które oferują studia na kierunku pedagogika w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach


Studia na kierunku pedagogika na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach to trzyletnie studia licencjackie, które umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii, a także dziedzin pokrewnych. Program studiów jest nieustannie modyfikowany i uwzględnia wszystkie zmiany, jakie zachodzą w procesach dydaktycznych na różnych etapach kształcenia. W trakcie studiów studenci mają do wyboru cztery konkretne ścieżki specjalnościowe: opiekun osób starszych z elementami terapii zajęciowej, terapia zajęciowa, opieka i wychowanie małego dziecka, pedagogika zdrowia z podstawami żywienia. W programie każdej specjalności są przedmioty ogólne i kierunkowe oraz wiele przedmiotów specjalistycznych, które pozwalają na zdobywanie gruntownej wiedzy w konkretnej tematyce.

Studia na kierunku pedagogika są realizowane zgodnie z obowiązującymi normami i standardami kształcenia, studenci mają możliwość korzystania z nowoczesnej i świetnie przygotowanej bazy dydaktycznej. Kształcą się pod okiem doświadczonych wykładowców, zarówno pracowników naukowych, jak i praktyków poszczególnych dziedzin pedagogiki. W trakcie nauki sporo jest zajęć praktycznych, ćwiczeń i warsztatów, a także kursów, szkoleń czy praktyk zawodowych. Studia pedagogiczne na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej prowadzone są w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Koszt nauki na pierwszym semestrze to 1550 zł, natomiast kolejne semestry aż do ukończenia studiów kosztują 2050 zł za semestr.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku pedagogikaAbsolwenci pedagogiki mają wiele możliwości zatrudnienia i dalszego rozwoju zawodowego. Wiele zależy od wybranej już na studiach specjalizacji. Po ukończeniu pedagogiki specjalnej i terapii pedagogicznej można znaleźć pracę w przychodniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych, a także prowadzić indywidualną praktykę w zakresie terapii dzieci, młodzieży i dorosłych. Po pedagogice opiekuńczo-wychowawczej pracę można znaleźć w szkołach i innych placówkach edukacyjnych, przedszkolach oraz punktach opieki nad dziećmi i młodzieżą.
Absolwenci specjalizacji związanej z praca i zarządzaniem zasobami ludzkimi mają natomiast wiele możliwości zatrudnienia w urzędach pracy, firmach doradczych i szkoleniowych, a także w sektorze prywatnym. Wiele firm potrzebuje doświadczonych specjalistów z branży HR oraz osób, które wprawnie zarządzać będą grupą pracowników. Absolwenci pedagogiki powinni być jednak przygotowani na nieustanne dokształcanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji, które w tej branży są niezbędne.

To nie jest kierunek dla Ciebie? Sprawdź Psychologia Katowice

Data publikacji: 13-01-2020