Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach

1 uczelnia w Katowicach - kierunek Pedagogika

Adres: ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

Tel.: 32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 17 70, 32 359 16 22, 667 771 009

E-mail.: rekrutacja@us.edu.pl

us.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika specjalna
Galeria Akademia Humanitas
Galeria Akademia Humanitas

Adres: ul. Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

Tel.: (32) 363 12 00, (32) 363 12 06

E-mail.: rekrutacja@humanitas.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika Środowiskowa Zobacz więcej
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Adres: ul. Akademicka 1

47-400 Racibórz

Tel.: +48 32 415 50 20 wew. 300

E-mail.: kancelaria@akademiarac.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz więcej
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Adres: ul. Waszyngtona 4/8

42-200 Częstochowa

Tel.: +48 34 378 41 00

E-mail.: biuropromocji@ujd.edu.pl, kancelaria@ujd.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Pedagogika Zobacz więcej Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Zobacz więcej Pedagogika specjalna Zobacz więcej

Studia bezpłatne i płatne - Pedagogika

Uczelnie z kierunkiem pedagogika w Katowicach

Opis kierunku

Pedagogika to nauka o rozwoju człowieka od narodzin do dorosłości, wychowaniu oraz kształceniu przez całe życie. Kierunek ten jest adresowany przede wszystkim do osób zainteresowanych wychowaniem, dzieckiem czy edukacją. Dużą wagę przykłada się do swobody komunikacji oraz łatwości nawiązywania kontaktów i pracy z drugim człowiekiem.

Szukasz uczelni na Górnym Śląsku? Sprawdź Studia Katowice

Liczba uczelni

Wśród publicznych uczelni studia na kierunku pedagogika oferują Uniwersytet Śląski i Politechnika Śląska. Wysoko oceniane są studia na kilka prywatnych szkołach wyższych np.: Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej, Wyższej Szkole Bankowej oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP.

Tryby Studiowania

Studia prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych, co oznacza naukę w dni powszednie. Dla osób pracujących przygotowano studia zaoczne ze zjazdami w weekendy. Pedagogika specjalna oraz przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzone są wyłącznie jako jednolite studia magisterskie.

strong>Ceny

Studia zaoczne prowadzone przez Uniwersytet Śląski są odpłatne. Koszt semestru na kierunku Pedagogika to 2 050 złotych. Politechnika Śląska ustaliła opłaty na poziomie 2 000 złotych.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji na studia stacjonarne wszystkich uczelni publicznych oferujących kierunek pedagogika.

Zasady rekrutacji Uniwersytet Śląski w Katowicach


Uczelnia UE

Zasady rekrutacji Politechnika Śląska

Uczelnia UE


Specjalizacje na kierunku pedagogika w KatowicachPedagogika specjalna – Uniwersytet Śląski

Studia na kierunku pedagogika to dobry wybór dla osób, które chcą rozwijać się w naukach społecznych i humanistycznych. Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Śląskim to studia I stopnia, czyli trzyletnie studia licencjackie, realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Kształcenie na pedagogice przygotowuje do pracy dydaktycznej i pedagogicznej, a także terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Studenci kierunku pedagogika specjalna zdobywają kompleksową wiedzę teoretyczną, a także sporo umiejętności i kompetencji, które przydadzą się w późniejszej pracy zawodowej.

Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Ciekawe specjalizacje pedagogiczne znajdziemy również na Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy. Pedagogika pracy i zarzadzania zasobami ludzkimi to trzyletnie studia licencjackie, które przygotowują do profesjonalnego zarządzania personelem, poradnictwa oraz doradztwa zawodowego. Dostarczają wiedzy na temat organizacji szkoleń, poradnictwa pracy czy planowania kariery. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, również prowadzona w formie studiów 3-letnich przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie opieki, wychowania, profilaktyki i terapii. Obie specjalności mają świetnie przygotowany program studiów, umiejętnie łączą wiedze teoretyczną oraz naukę umiejętności praktycznych. Absolwenci tych specjalizacji są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranym zawodzie.

Terapia pedagogiczna – Politechnika Śląska

W ofercie Politechniki Śląskiej znajdziemy specjalizację terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji. To dwuletnie studia magisterskie przygotowane z myślą o studentach, którzy mają już wykształcenie pedagogiczne i chcą pogłębiać wiedzę oraz umiejętności w tym właśnie zakresie. Studia przygotowują do prowadzenia profesjonalnej, specjalistycznej terapii pedagogicznej. Wysoki poziom zajęć teoretycznych oraz wiele warsztatów, szkoleń i praktyk zawodowych to gwarancja kompleksowego wykształcenia w tej dziedzinie.

Uczelnie niepubliczne które oferują studia na kierunku pedagogika w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach


Studia na kierunku pedagogika na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach to trzyletnie studia licencjackie, które umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii, a także dziedzin pokrewnych. Program studiów jest nieustannie modyfikowany i uwzględnia wszystkie zmiany, jakie zachodzą w procesach dydaktycznych na różnych etapach kształcenia. W trakcie studiów studenci mają do wyboru cztery konkretne ścieżki specjalnościowe: opiekun osób starszych z elementami terapii zajęciowej, terapia zajęciowa, opieka i wychowanie małego dziecka, pedagogika zdrowia z podstawami żywienia. W programie każdej specjalności są przedmioty ogólne i kierunkowe oraz wiele przedmiotów specjalistycznych, które pozwalają na zdobywanie gruntownej wiedzy w konkretnej tematyce.

Studia na kierunku pedagogika są realizowane zgodnie z obowiązującymi normami i standardami kształcenia, studenci mają możliwość korzystania z nowoczesnej i świetnie przygotowanej bazy dydaktycznej. Kształcą się pod okiem doświadczonych wykładowców, zarówno pracowników naukowych, jak i praktyków poszczególnych dziedzin pedagogiki. W trakcie nauki sporo jest zajęć praktycznych, ćwiczeń i warsztatów, a także kursów, szkoleń czy praktyk zawodowych. Studia pedagogiczne na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej prowadzone są w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Koszt nauki na pierwszym semestrze to 1550 zł, natomiast kolejne semestry aż do ukończenia studiów kosztują 2050 zł za semestr.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku pedagogikaAbsolwenci pedagogiki mają wiele możliwości zatrudnienia i dalszego rozwoju zawodowego. Wiele zależy od wybranej już na studiach specjalizacji. Po ukończeniu pedagogiki specjalnej i terapii pedagogicznej można znaleźć pracę w przychodniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych, a także prowadzić indywidualną praktykę w zakresie terapii dzieci, młodzieży i dorosłych. Po pedagogice opiekuńczo-wychowawczej pracę można znaleźć w szkołach i innych placówkach edukacyjnych, przedszkolach oraz punktach opieki nad dziećmi i młodzieżą.
Absolwenci specjalizacji związanej z praca i zarządzaniem zasobami ludzkimi mają natomiast wiele możliwości zatrudnienia w urzędach pracy, firmach doradczych i szkoleniowych, a także w sektorze prywatnym. Wiele firm potrzebuje doświadczonych specjalistów z branży HR oraz osób, które wprawnie zarządzać będą grupą pracowników. Absolwenci pedagogiki powinni być jednak przygotowani na nieustanne dokształcanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji, które w tej branży są niezbędne.

To nie jest kierunek dla Ciebie? Sprawdź Psychologia Katowice

Wybrane kierunki studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki w Katowicach

zdjecie


Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

Studia na tym kierunku polegają na zdobyciu umiejętności niezbędnych do pracy z osobami o różnym statusie społecznym oraz potrzebach socjalnych. Szkoły w Polsce są coraz bardziej otwarte na diagnozy i terapie swoich uczniów, co w konsekwencji wymaga od nich zatrudniania wykwalifikowanych specjalistów. Studenci na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym poznają odpowiednie metody terapeutyczne z naciskiem na uwzględnianie potrzeb uczniów. Całkowity koszt studiów to 4200 oraz opłata wpisowa. Instytut Studiów Podyplomowych gwarantuje niezmienność tej sumy. Ponadto, zajęcia realizowane w małych grupach zajęciowych, co stwarza warunki komfortowe do efektywnej nauki. Realizowane zajęcia w ramach 3-semestralnego cyklu to m.in.: diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce, etyka zawodu nauczyciele, Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą, współpraca z rodzicami,, nauczycielami, wychowawcami w udzielaniu pomocy.

Czas trwania: 3 semestry
Cena za studia: 4200 zł za semestr

Program studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym sprawdź tutaj.

Pedagogika specjalna - Logopedia

Logopedia jest ważną dziedziną nauki, która koncentruje się na kształtowaniu poprawnej mowy w czasie jej rozwoju oraz jej udoskonalaniem w późniejszych etapach życia. Logopeda pracuje nie tylko z osobami posiadającymi zaburzenia mowy ale także pisma, co dotyczy coraz większej części młodzieży. Studia podyplomowe na tym kierunku mają na celu przygotowanie słuchacza do podjęcia pracy w placówkach oświaty, placówkach medycznych, ale także do rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności ukierunkowanej na wykonywanie zawodu logopedy. Studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie oraz nie posiadają żadnych przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju zawodu. Student podczas studiów uzyska komplet kompetencji do stawiania trafnych diagnoz oraz stosowania odpowiednich metod leczenia.

Czas trwania: 4 semestry
Cena za studia: 5200 zł za semestr

Oferta kształcenia na kierunku Pedagogika specjalna - Logopedia
Sprawdź ofertę kształcenia.

Pedagogika specjalna - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (studia online)

Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika specjalna - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (studia online) przeznaczone są dla osób, które chcąc pomagać dziecku zmagającym się z szeregiem zaburzeń rozwojowych, a dodatkowo pragną również wesprzeć rodzinę oraz najbliższych w przezwyciężaniu wszelkich trudności związanych ze zdrowiem dziecka. Studia stanowią idealną bazę wiedzy pod rozpoczęcie pracy w placówkach oświatowych, bądź rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności ukierunkowanej na wsparcie dzieci. Za podstawowy cel kursu uznaje się przygotowanie słuchacza pod samodzielne świadczenie usług na wysokim poziomie. Sprzyja temu fakt, iż studia realizowane są nie tylko w formie wykładów ale także ćwiczeń. Oferowane studia wyczulą osobę na szybsze rozpoznawanie konkretnych zaburzeń wśród najmłodszych. Studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie: psychologii, pedagogiki, logopedii, fizjoterapii.

Czas trwania: 3 semestry
Cena za studia: 4200 zł za semestr

Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika specjalna - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka sprawdź tutaj.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi pokrewnymi kierunkami, zapoznaj się z ofertą edukacyjną na kierunku Pedagogika w Krakowie sprawdź tutaj.

Studia I oraz II stopnia na kierunku Pedagogika możesz podjąć we Wrocławiu, zobacz również.

W Lublinie możesz studiować na kierunku Informatyka zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Sprawdź ofertę kształcenia.

Data publikacji: 04-03-2021