Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)

Adres: ul. Bankowa 8

40-007 Katowice

Tel.: 32 355 97 71,
32 355 97 73,
32 355 97 81

  • https://wszop.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Bezpieczeństwo wewnętrzne Zarządzanie Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis Uczelni - Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY (WSZOP) W KATOWICACH

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Pierwsza śląska uczelnia niepubliczna o charakterze technicznym i pierwsza w Polsce oferująca kształcenie inżynierów BHP. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, powstała 28-II-2002r. i od początku swojego istnienia starała się łączyć różne dyscypliny naukowe, tworząc dwuwydziałową strukturę, dostosowując program edukacyjny do gospodarczych zapotrzebowań regionu i oczekiwań pracodawców.

Priorytetową działalnością katowickiej uczelni jest rozwój kierunków studiów i badań naukowo-badawczych dziedzin ściśle związanych z bezpieczeństwem, kulturą, ochroną zdrowia i problematyka gospodarczą regionu. Struktura uczelniana zbudowana jest w oparciu o trzy Kolegia, Centrum Naukowe, Studium Wychowania Fizycznego i Studium e-learningu. Oferta edukacyjna uczelni obejmuje studia inżynierskie i licencjackie, uzupełniające studia magisterskie II-ego stopnia, 5-cio letnie jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe.

Uczelniany Akademicki Związek Sportowy, pozwala studentom rozwijać pasje sportowe w czterech dyscyplinach. Działalność edukacyjna uczelni prowadzona jest również w ramach współpracy z Polską Akademią Nauk w Zabrzu, Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, Uniwersytetem im. A. Nobla w Dniepropietrowsku, Uniwersytet w Uppsali i francuskim Université Paris, którego absolwenci mogą uzyskać dwa dyplomy – polski i francuski.

Oferta edukacyjna - Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) zlokalizowana jest w centrum dynamicznie rozwijającego się miasta Katowice. Uczelnia ta jest popularna wśród studentów zainteresowanych nauką w nowoczesnym i praktycznie zorientowanym środowisku edukacyjnym.

Bogata oferta edukacyjna WSZOP obejmuje szeroki wachlarz programów na poziomie licencjackim i magisterskim, a wśród nich odnajdziemy takie kierunki jak:

  • BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy),
  • Zarządzanie Firmą,
  • Psychologia,
  • Administracja.
Uczelnia specjalizuje się w kształceniu specjalistów z zakresu BHP, będących niezbędnymi pracownikami we wszystkich gałęziach przemysłu.

Kierunki studiów oferowane na WSZOP są ściśle dostosowane do potrzeb rynku pracy, a ich unikalność polega na praktycznym podejściu do nauki, co gwarantuje absolwentom solidne przygotowanie do wymagających zawodów. Cieszą się one również znacznym uznaniem wśród pracodawców, co podkreśla wysoki standard kształcenia oferowany przez tę instytucję.

Równie ważne jest to, że WSZOP oferuje studentom różnorodne możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, w tym szereg klubów studenckich, organizacje społeczne, a także regularne wydarzenia i konferencje naukowe. Reputacja tej uczelni czyni ją doskonałym wyborem dla studentów, którzy pragną kształcić się na najwyższym poziomie.

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną - Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach jest jednym z czołowych ośrodków kształcenia w dziedzinie zarządzania ochroną pracy w Polsce. Uczelnia jest znana ze swojego nowoczesnego podejścia do edukacji i zrozumienia potrzeb dzisiejszego rynku pracy.

W pobliżu WSZOP znajdują się trzy inne uczelnie, które oferują podobną ofertę edukacyjną. Pierwsza z nich to Politechnika Śląska. To jedna z czołowych uczelni technicznych w Polsce, która oferuje wiele kierunków związanych z zarządzaniem i ochroną pracy.

Drugą z nich jest Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny to renomowana uczelnia, która oferuje szeroki wachlarz programów na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim, w tym programy związane z zarządzaniem i ochroną pracy.

Na końcu mamy Uniwersytet Śląski, który jest jednym z największych i najbardziej zróżnicowanych uniwersytetów w Polsce. Posiada bogatą ofertę programów studiów związanych z zarządzaniem i ochroną pracy, dostosowaną do potrzeb dzisiejszego rynku pracy.