Adres: ul. Bankowa 8

40-007 Katowice

Tel.: 32 355 97 71, 32 355 97 73, 32 355 97 81

  • http://www.wszop.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające