Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach

2 uczelnie w Katowicach - kierunek Nieruchomości

Adres: ul. Rolna 43

40-555 Katowice

Tel.: 32 202 50 34

E-mail.: wst@wst.com.pl

Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

spec. Nieruchomości spec. Inwestycje i Nieruchomości

Adres: ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

Tel.: 32 257-70-00

E-mail.: akademia@ae.katowice.pl

www.ae.katowice.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami Gospodarowanie nieruchomościami
Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne