Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach

Uczelnie z płatnym kierunkiem psychologia w Katowicach

Uczelnie z płatnym kierunkiem psychologia w Katowicach

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku psychologia w Katowicach sprawdź tutaj.

SWPS w Katowicach

zdjecie


Studia psychologiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS należą do jednych z najlepszych w kraju. Jest to kształcenie pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie realizowane według najwyższych standardów akademickich z dbałością o kompleksowe nauczanie teoretyczne i praktyczne. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę ogólną i kierunkową dotyczącą między innymi psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka, metodologii badań. Uczą się również prowadzenia badań, diagnozy psychologicznej oraz różnych form wsparcia osób w kryzysie. Kształcenie realizowane jest w nowoczesnej bazie dydaktycznej pod okiem wykwalifikowanych wykładowców. Zajęcia praktyczne są prowadzone przez doświadczonych praktyków – specjalistów w swojej branży. Studenci psychologii mogą uczestniczyć w wielu dodatkowych kursach, szkoleniach, projektach i zajęciach fakultatywnych, co pozwala im na rozwijanie zainteresowań w konkretnym obszarze nauk psychologicznych.

Cena za studia: 9800 zł za rok

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia na SWPS w Katowicach sprawdź tutaj.

Uniwersytet Śląski

zdjecie


Kierunek psychologia na Uniwersytecie Śląskim to jednolite, pięcioletnie studia magisterskie realizowane na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Studia skierowane są do osób, które interesują się naukami społecznymi i humanistycznymi, a także chcą swoją przyszłość zawodową związać z pracą z ludźmi. Studenci mają do wyboru takie specjalności, jak: psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia, psychologia sądowa, psychologia zdrowia i jakości życia, psychologia kliniczna człowieka, psychologia pracy i organizacji. Kształcenie łączy w sobie zdobywanie wiedzy teoretycznej w przedmiotach ogólnych, kierunkowych i specjalizacyjnych, a także naukę praktycznych umiejętności w trakcie ćwiczeń, warsztatów, seminariów pod okiem doświadczonych wykładowców, a także specjalistów praktyków z poszczególnych obszarów psychologii. Studenci uczą się prowadzić własne badania psychologiczne i stawiać diagnozy. Mają możliwość korzystania z licznych zajęć fakultatywnych, na których można rozwijać zainteresowania w konkretnej dziedzinie. Po ukończeniu kształcenia absolwenci studiów psychologicznych doskonale radzą sobie na rynku pracy.

Cena za studia: 2750 zł za semestr

GWSH w Katowicach

zdjecie


Studia psychologiczne w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej to jednolite kształcenie magisterskie, które trwa pięć lat. Program nauczania jest tak skonstruowany, aby przekazywać rozbudowaną i kompleksową wiedzę teoretyczną oraz kształtować praktyczne umiejętności studentów. Co więcej, zachęcaj również do indywidualnego rozwoju studentów, ich ciekawości poznawczej, rozwijania kompetencji społecznych czy przestrzegania zasad etyki. W trakcie kształcenia studenci psychologii mają do wyboru trzy specjalności: psychologię zarządzania, psychologię kliniczną oraz psychologie interwencyjną. Każda ścieżka specjalizacyjna ma odrębny program, jednak sporo jest przedmiotów obowiązkowych, do zrealizowania na każdej specjalności. Są to między innymi: biologiczne podstawy zachowania, procesy poznawcze, emocje i motywacje, psychologia społeczna, statystyka, psychologia rozwoju człowieka czy psychopatologia. Kształcenie odbywa się w dobrze przystosowanej bazie dydaktycznej z udziałem dobrych wykładowców akademickich i specjalistów praktyków.

Cena za studia: 2500 zł za pierwszy semestr, 3100 zł – za kolejne semestry

Data publikacji: 23-02-2021