Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)

Adres: ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

Tel.: 32 359 18 10,
32 359 18 80,
32 359 17 70,
32 359 16 22,
667 771 009

  • https://us.edu.pl

Opis Uczelni - Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH (UŚ)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pierwsze inicjatywy utworzenia śląskiej uczelni wyższej sięgają lat 20-tych XX w., kiedy w 1928r. powstał Instytut Pedagogiczny. Jednak typowo akademicka uczelnia została powołana do życia 08-VI-1968r. jako Uniwersytet Śląski.

Obecnie jest to największa na Śląsku humanistyczna uczelnia publiczna, w której kształci się ponad 24tyś. studentów i doktorantów. Uczelnia oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego - licencjackie i drugiego stopnia – uzupełniające magisterskie, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe i doktoranckie na ponad 80 kierunkach, w 250 specjalnościach, również w języku angielskim i niemieckim.

Działalność edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego skierowana jest do osób w każdym wieku, Uniwersytet Otwarty prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób starszych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Śląska szkoła wyższa zatrudnia ponad 3tyś. pracowników, w tym prawie 2tyś. nauczycieli akademickich. Jednostki uczelniane posiadają uprawnienia do nadawania tytułów naukowych doktora i doktora habilitowanego w 6 dziedzinach naukowych i 22 dyscyplinach.

Uniwersytet bierze udział w prawie 1000 programach badawczych i edukacyjnych oraz projektach międzynarodowych, w tym Kontrola Atmosfery, badaniach środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki, programach Horyzont 2020, Erasmus+, Justice czy Kreatywna Europa.

Oferta edukacyjna - Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)

Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) to renomowana polska uczelnia, która od lat 1968 dostarcza wiele możliwości edukacyjnych dla studentów, aspirujących do zdobycia solidnej wiedzy i umiejętności. Zlokalizowana w Katowicach, stolicy województwa śląskiego, uczelnia jest centralną instytucją edukacyjną regionu.

Mając szeroką ofertę edukacyjną, UŚ jest w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających studentów. Szczególne uwagi zasługują takie kierunki jak: ekonomia, socjologia, fizyka czy psychologia, które są stale wysoko oceniane w rankingach kierunków studiów.

Posiadając unikalne kierunki studiów, UŚ wyróżnia się na tle innych uczelni. Na przykład, kierunek:

  • etnologia i antropologia kulturowa,
  • filologia romańska są rzadko spotykane w ofercie innych uczelni i przyciągają studentów z całego kraju.

Podsumowując, Uniwersytet Śląski w Katowicach to instytucja gwarantująca wysoki poziom kształcenia na wielu popularnych, jak i unikatowych kierunkach. Jej oferta edukacyjna jest stale rozwijana i dostosowywana do potrzeb rynku pracy, co czyni UŚ atrakcyjnym miejscem dla ambicjonalnych osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności i zdobywać wiedzę na najwyższym poziomie.

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną - Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)

Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ), położony w kulturalnym sercu Górnego Śląska, to uznana instytucja oferująca bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną.

Na obszarze Katowic i okolic działa wiele innych uczelni, które równie jak UŚ, cieszą się uznaniem i oferują szereg kierunków studyjnych. Do takich instytucji należy np. Politechnika Śląska. Jest to jedna z czołowych polskich uczelni technicznych, wyróżniająca się nowoczesnymi laboratoriami, dobrze wyposażonym kampusem i wszechstronną ofertą kierunków, zwłaszcza w obszarze nauk ścisłych i technicznych.

Kolejną odpowiedzią na potrzeby edukacyjne regionu jest Akademia Wychowania Fizycznego. Akademia oferuje studia na kierunkach związanych z szeroko pojętą kulturą fizyczną i zdrowiem, a jej absolwenci są cenieni na rynku pracy za praktyczne umiejętności i doświadczenie.

Wątek humanistyczny kontynuuje za to we wspomnianej wcześniej lokalizacji Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego. To uczelnia, która dba o to, aby jej studenci mogli się rozwijać w zakresie muzyki i sztuk pokrewnych, dostarczając im odpowiednich narzędzi i umiejętności.