Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach


2 uczelnie w Katowicach - kierunek Praca Socjalna

Adres: ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

Tel.: 32 359 24 00, Dział Kształcenia tel. 32 359 17 70, 32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 16 22

E-mail.: rekrutacja@us.edu.pl

www.us.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Praca socjalna

Adres: ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

Tel.: 32 351 37 31

E-mail.: katowice@wspkorczak.eu

www.katowice.wspkorczak.eu

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Praca socjalna