Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach

Uczelnie z bezpłatnym kierunkiem psychologia w Katowicach

Uczelnie z bezpłatnym kierunkiem psychologia w Katowicach

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku psychologia w Katowicach sprawdź tutaj.

Uniwersytet Śląski

zdjecie


Studia na kierunku psychologia są realizowane na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Są to jednolite studia magisterskie, które trwają pięć lat. Studenci mają do wyboru kilka specjalizacji, między innymi: psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, psychologia zdrowia i jakości życia, psychologia sądowa, psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia. W trakcie nauki na wszystkich specjalnościach studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, społecznej, psychologii rozwoju człowieka i psychopatologii. Uczą się również praktycznych umiejętności, takich jak planowanie i prowadzenie własnych badań naukowych oraz diagnozy psychologicznej. Poza przedmiotami obowiązkowymi, studenci mogą realizować szeroki zakres zajęć fakultatywnych, dzięki czemu mogą rozwijać zainteresowania i poszerzać wiedzę w tych dziedzinach, które ich szczególnie interesują. Absolwenci studiów psychologicznych są kompleksowo przygotowani w zakresie wybranej specjalizacji i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

W okolicach Katowic można studiować psychologię również na:

Uniwersytet Jagielloński

zdjecie


Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim to jednolite studia magisterskie, które trwają pięć lat. W trakcie kształcenia studenci zdobywają rozbudowaną wiedzę teoretyczną z przedmiotów ogólnych i kierunkowych, między innymi wprowadzenia do psychologii, biologicznych mechanizmów zachowania, metodologii, wprowadzenia do filozofii z elementami etyki. Na dalszych etapach kształcenia pojawiają się takie przedmioty, jak psychologia emocji i motywacji, psychologia rozwoju w biegu życia, diagnoza psychologiczna, psychologiczne koncepcje człowieka. Oprócz przedmiotów teoretycznych w programie jest wiele zajęć praktycznych, które realizowane są w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Studenci mają możliwość zdobywania zawodowych umiejętności i kompetencji pod okiem doświadczonej kadry wykładowców. Praktyki i staże zawodowe odbywają natomiast w sprawdzonych i renomowanych ośrodkach, instytucjach i firmach. Absolwenci studiów psychologicznych na UJ mają wiedzę, doświadczenie i umiejętności, które pozwalają im na bezproblemowe przejście od edukacji na uczelni do rozpoczęcia życia zawodowego.

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim sprawdź tutaj.

Uniwersytet Opolski

zdjecie


Psychologia to jednolite studia magisterskie, które trwają pięć lat. Pozwalają na zdobycie gruntownej wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania zawodu psychologa. W trakcie kształcenia studenci zdobywają rozbudowaną wiedzę zarówno w zakresie psychologii ogólnej, jak i stosowanej. Uczą się również wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce, między innymi w diagnozie psychologicznej, rozwiązywaniu problemów życia społecznego oraz poradnictwie psychologicznym. W trakcie kształcenia studenci mogą wybrać jeden z modułów specjalizacyjnych: moduł pracy i organizacji, moduł kliniczny, moduł nauczyciel psycholog. W programie nauczania wiele jest zajęć praktycznych, warsztatów, a także dodatkowych kursów i szkoleń, na których studenci mogą poszerzać swoją wiedzę i kompetencję w zakresie konkretnej specjalizacji. Nauka odbywa się w doskonale przystosowanej bazie dydaktycznej, nowoczesnych laboratoriach oraz pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowej. Absolwenci studiów psychologicznych są wszechstronnie i kompleksowo przygotowani do pracy w wybranym zawodzie.

Data publikacji: 23-02-2021