Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach

Uczelnie z bezpłatnym kierunkiem psychologia w Katowicach

Uczelnie z bezpłatnym kierunkiem psychologia w Katowicach

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku psychologia w Katowicach sprawdź tutaj.

Uniwersytet Śląski

zdjecie


Studia na kierunku psychologia są realizowane na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Są to jednolite studia magisterskie, które trwają pięć lat. Studenci mają do wyboru kilka specjalizacji, między innymi: psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, psychologia zdrowia i jakości życia, psychologia sądowa, psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia. W trakcie nauki na wszystkich specjalnościach studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, społecznej, psychologii rozwoju człowieka i psychopatologii. Uczą się również praktycznych umiejętności, takich jak planowanie i prowadzenie własnych badań naukowych oraz diagnozy psychologicznej. Poza przedmiotami obowiązkowymi, studenci mogą realizować szeroki zakres zajęć fakultatywnych, dzięki czemu mogą rozwijać zainteresowania i poszerzać wiedzę w tych dziedzinach, które ich szczególnie interesują. Absolwenci studiów psychologicznych są kompleksowo przygotowani w zakresie wybranej specjalizacji i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

W okolicach Katowic można studiować psychologię również na:

Uniwersytet Jagielloński

zdjecie


Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim to jednolite studia magisterskie, które trwają pięć lat. W trakcie kształcenia studenci zdobywają rozbudowaną wiedzę teoretyczną z przedmiotów ogólnych i kierunkowych, między innymi wprowadzenia do psychologii, biologicznych mechanizmów zachowania, metodologii, wprowadzenia do filozofii z elementami etyki. Na dalszych etapach kształcenia pojawiają się takie przedmioty, jak psychologia emocji i motywacji, psychologia rozwoju w biegu życia, diagnoza psychologiczna, psychologiczne koncepcje człowieka. Oprócz przedmiotów teoretycznych w programie jest wiele zajęć praktycznych, które realizowane są w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Studenci mają możliwość zdobywania zawodowych umiejętności i kompetencji pod okiem doświadczonej kadry wykładowców. Praktyki i staże zawodowe odbywają natomiast w sprawdzonych i renomowanych ośrodkach, instytucjach i firmach. Absolwenci studiów psychologicznych na UJ mają wiedzę, doświadczenie i umiejętności, które pozwalają im na bezproblemowe przejście od edukacji na uczelni do rozpoczęcia życia zawodowego.

Zasady rekrutacji na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Data publikacji: 23-02-2021