Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)

Adres: ul. Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

Tel.: (32) 363 12 00,
(32) 363 12 06

  • http://www.humanitas.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Prawo Psychologia