Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)

Adres: ul. Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

Tel.: (32) 363 12 00,
(32) 363 12 06

  • http://www.humanitas.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Prawo Psychologia

Opis Uczelni - Akademia Humanitas

Akademia Humanitas w Sosnowcu

Sosnowiecka uczelnia wyższa, powstałą z inicjatywy Aleksandra Dudka – założyciela i kanclerza, powstałej 23-IV-1997r. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, późniejszej Akademia HUMANITAS w Sosnowcu, która była drugą szkołą niepubliczną w Zagłębiu Dąbrowskim i pierwszą tego typu niepaństwową uczelnią wyższą w Sosnowcu. Szybki rozwój uczelni pozwolił zwiększyć liczbę oferowanych kierunków, a w 2003r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało proces kształcenia i funkcjonowanie uczelni.

Akademia Humanitas cały czas stara się dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb współczesnych przemian gospodarczych i wymogów pracodawców, oferując nowe kierunki, w tym pierwszy na uczelni kierunek inżynierski. W 2010r., jako jedna z nielicznych uczelni w kraju, umożliwiła studiowanie na jednolitych studiach magisterskich kierunków dziennikarskich i komunikacji społecznej.

Dużym osiągnięciem uczelni, kierunkującym ją na umiędzynarodowienie procesu edukacyjnego, było utworzenie w 2014r. Wydziału w Republice Czeskiej w miejscowości Vsetin, za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie sosnowiecka uczelnia oferuje studia I-ego i II-ego stopnia – licencjackie i inżynierskie, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe i seminarium doktorskie w dziedzinie nauk prawniczych. Uczelnia prowadzi również Uniwersytet Międzypokoleniowy, organizuje również liczne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.