Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)

Adres: ul. Zacisze 3

40-025 Katowice

Tel.: +48 32 779 22 58

  • https://am.katowice.pl

Opis Uczelni - Akademia Muzyczna (AM) im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Uczelnia Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach to najstarsza uczelnia wyższa Górnego Śląska, której tradycje sięgają 28-IX-1929r., kiedy wybitny dyrygent, pianista i muzykolog Witold Friemann, założył w Katowicach Państwowe Konserwatorium Muzyczne.

Siedmiowydziałowa uczelnia prowadziła edukację muzyczną na trzech stopniach Szkoły Muzycznej - niższej, średniej i wyższej. Wznowienie działalności, przerwanej II wojną światową, prowadzono jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. Rozwój wyższej szkoły muzycznej i duże zainteresowanie śląskiego środowiska muzycznego, 12-XI-979r., pozwoliło uczelni uzyskać rangę akademii, przyjmując nazwę Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Kolejne lata działalności pozwoliły zbudować obecną strukturę śląskiej uczelni, która opiera się o 4 instytuty, 11 katedr i 3 zakłady. Absolwenci katowickiej akademii muzycznej otrzymują liczne nagrody przyznawane podczas międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych, koncertują w najlepszych orkiestrach symfonicznych, zostają znanymi solistami i kompozytorami, występują w teatrach, redagują muzyczną prasę i programy radiowo-telewizyjne, wchodzą w skład wykładowców na wszystkich stopniach edukacji muzycznej. Akademickie chóry, zespoły i orkiestry co roku dają wiele koncertów, a uczelnia organizuje festiwale o charakterze zarówno ogólnopolskim jak i międzynarodowym.

Oferta edukacyjna - Akademia Muzyczna (AM) im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach to czołowa placówka oświatowa w Polsce, kształcąca przyszłych profesjonalistów w dziedzinie muzyki. Znajdująca się w sercu dynamicznie rozwijających się Katowic, uczelnia oferuje nie tylko bogatą ofertę edukacyjną, ale również inspirujące otoczenie pełne kultury i sztuki.

Oferta edukacyjna Akademii Muzycznej w Katowicach jest zróżnicowana i uwzględnia zarówno kierunki klasyczne jak i nowoczesne. Studenci mogą kształcić się w dziedzinie kompozycji i teorii muzyki, dyrygentury, gry na instrumentach, muzykologii, a także edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Uczelnia oferuje studia na poziomie licencjackim i magisterskim, a także studia podyplomowe, doktoranckie i specjalistyczne.

Ta placówka oświatowa oferuje programy edukacyjne prowadzone przez wybitnych muzyków i pedagogów, którzy łączą doświadczenia zawodowe z pasją do nauczania. Studenci Akademi Muzycznej w Katowicach mają również niepowtarzalną szansę brać udział w licznych koncertach, festiwalach i warsztatach, zarówno na terenie uczelni, jak i poza nią.

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną - Akademia Muzyczna (AM) im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Muzyczna (AM) im. Karola Szymanowskiego w Katowicach to prestiżowa placówka kształcąca w dziedzinie sztuki muzycznej. Jest to jedna z niewielu tak wyspecjalizowanych uczelni na Śląsku, przyciągająca studentów z całej Polski swoim renomą i bogatą ofertą edukacyjną.

Jeżeli szukasz innych instytucji oferujących kierunki muzyczne w okolicy, należy wskazać na dwie uczelnie. Uniwersytet Śląski prowadzi studia na kierunku Etnomuzykologia, które są unikalne na skalę kraju. Z kolei Wyższa Szkoła Artystyczna w Cieszynie oferuje program studiów na kierunku Projektowanie Dźwięku, łączący wiedzę z zakresu muzyki, sztuki i technologii.

Chociaż żadna z tych uczelni nie jest stricte muzyczna jak Akademia Muzyczna, oferują unikalne kierunki studiów związane z muzyką. Zarówno Uniwersytet Śląski, jak i Wyższa Szkoła Artystyczna, to solidne alternatywy dla osób zainteresowanych różnorodną edukacją muzyczną na Śląsku.