Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)

Adres: ul. Mikołowska 72A

40-065 Katowice

Tel.: +48 32 207 51 10

  • http://awf.katowice.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Opis Uczelni - Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (AWF) W KATOWICACH

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Prekursorem dzisiejszej katowickiej akademii było założone w 1952r. Technikum Wychowania Fizycznego, które z czasem przeistoczyło się w Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego, nastawione na kształcenie przyszłych trenerów i pedagogów. Decyzją Rady Ministrów, na mocy rozporządzenia 01-IX-1970r., powołano do życia Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego, która w 1979r. została podniesiona do rangi akademii i od tego czasu funkcjonuje pod dzisiejszą nazwą Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Od 2008r. katowicka akademia przyjęła jako swojego patrona wybitnego polskiego himalaistę Jerzego Kukuczkę. Na uczelni funkcjonują 3 wydziały i 2 instytuty oferujące kierunki sportowe, trenerskie, fizjoterapeutyczne i naukowe, oferujące studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia doktoranckie.

Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki  w Katowicach to wybitni sportowcy, trenerze nauczyciele wychowania fizycznego, wykształceni terapeuci i osoby zarządzające biznesowo sportem i turystyką. Doskonała kadra wykładowców akademickich i uczelniana infrastruktura pozwalają wykształcić profesjonalistów i cenionych znawców dziedzin sportowych. Wśród absolwentów uczelni jest wielu olimpijczyków i gwiazd sportowych w tym Justyna Kowalczyk, Robert Korzeniowski i Arkadiusz Skrzypaszek.


Oferta edukacyjna - Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach to renomowana uczelnia dla studentów zainteresowanych kierunkami związanymi z naukami o zdrowiu, kultura fizyczną i sportem. Jest to miejsce, gdzie zdobywa się rzetelną wiedzę, rozwija pasje i umiejętności niezbędne do przyszłej kariery zawodowej.

AWF w Katowicach oferuje liczne kierunki studiów na poziomie studiów pierwszego (licencjackie), drugiego (magisterskie) i trzeciego stopnia (studia doktoranckie). Ważnym elementem oferty edukacyjnej są studia podyplomowe, które umożliwiają rozwijanie i aktualizowanie wiedzy.

Szkoła posiada współczesną bazę dydaktyczno–sportową, co czyni studiowanie tu bardzo atrakcyjnym. Studenci AWF mają dostęp do najlepszych zarówno teoretycznych jak i praktycznych aspektów edukacji, co znacznie zwiększa ich możliwości na rynku pracy.

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach to nie tylko nauka, to także miejsce pełne fantastycznej atmosfery, dostęp do przeróżnych sekcji sportowych, a także możliwość reprezentowania uczelni w różnego rodzaju zawodach sportowych na scenie krajowej i międzynarodowej.

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną - Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Katowicach to prestiżowe miejsce studiów, które swoim studentom oferuje możliwość rozwijania umiejętności z zakresu kultury fizycznej. Uczelnia ta jest szczególnie ceniona za skoncentrowanie się na praktycznym kształceniu studentów.

W pobliskiej okolicy znajdują się również inne wiodące uczelnie, które oferują podobne programy studiów. Uniwersytet Śląski w Katowicach ma w swojej ofercie edukacyjnej studia na kierunku sport. Jest to jednak edukacja o bardziej teoretycznym charakterze, skupiająca się na aspektach kulturowych i społecznych sportu.

Innym miejscem o podobnej propozycji edukacyjnej jest Politechnika Śląska, na której działa katedra rekreacji i sportu. Studenci mogą tam zdobyć wiedzę z zakresu turystyki i rekreacji, co jest wartością dodaną do badań z zakresu nauk ścisłych.

Podsumowując, AWF w Katowicach jest idealnym miejscem dla osób, które cenią połączenie teorii z praktyką i chcą rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie kultury fizycznej. Jednak lokale uczelnie oferują szerokie spektrum możliwości dla tych, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania w różnych dziedzinach sportu.