Adres: ul. Mikołowska 72A

40-065 Katowice

Tel.: +48 32 207 51 10

  • http://awf.katowice.pl

Rekrutacja na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia dotyczy kierunków: 

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym , Sport, Turystyka i rekreacja, Wychowanie fizyczne, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie  

punkty


Oferta edukacyjna na kierunku: turystka w Katowicach.

Pełna oferta studiów na kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach.


Rekrutacja na studia drugiego stopnia dotyczy kierunków: 

Trener osobisty z dietetyką sportową, Turystyka i rekreacja Wychowanie fizyczne, Zarządzanie  Oferta studiów na kierunku fizjoterapia: zobacz więcej.

Zobacz również: studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja.


Rekrutacja na studia jednolite magisterskie dotyczy kierunku:

 Fizjoterapia