Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)

Adres: ul. Warszawska 14

40-006 Katowice

Tel.: 32 50 05 913

  • http://sum.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Analityka Medyczna

Opis Uczelni - Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY (SUM) W KATOWICACH

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Idea utworzenia śląskiej uczelni o profilu medycznym narodziła się już w 1946r., kiedy powstał Komitet Organizacyjny Śląskiej Akademii Lekarskie. Po zgromadzeniu kadry profesorskiej i dopełnieniu formalności, decyzją Rady Ministrów, 20-III-1948r., rozpoczęła swoją działalność Akademia Lekarska w Bytomiu, późniejsza Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.

Uczelnia jako Śląski Uniwersytet Medyczny, funkcjonuje od 20–VI-2007r. Katowicka uczelnia kształci przyszłych lekarzy różnych specjalizacji, lekarzy stomatologów, farmaceutów, specjalistów zdrowia  publicznego, pielęgniarki, ratowników medycznych, menadżerów służby zdrowia i wielu innych przyszłych pracowników medycznych.

Uczelnia prowadzi naukę na wszystkich stopniach studiów wyższych w tym studia I-ego i II-ego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia doktoranckie, studia podyplomowe i studia menadżerskie MBA. Jako forma nauki dominują studia stacjonarne w systemie dziennym, jednak na niektórych kierunkach możliwa jest też nauka w systemie zaocznym i wieczorowym oraz z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania. Śląski Uniwersytet Medyczny współpracuje z ponad 80 uczelniami wyższymi z całego świata oraz zagranicznymi i krajowymi prestiżowymi ośrodkami badawczo-naukowymi. Uczelnia posiada 5 szpitali klinicznych oraz ponad 260 katedr, oddziałów, zakładów i klinik.


Oferta edukacyjna - Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach to jedna z czołowych polskich uczelni medycznych. Znajduje się w samym sercu stolicy Górnego Śląska – Katowic, jednego z największych ośrodków akademickich w Polsce.

Oferta edukacyjna SUM jest bogata i zróżnicowana. Uczelnia oferuje 5-letnie jednolite studia magisterskie z kierunków: 

  • lekarski,
  • farmacja,
  • lekarski dentystyczny,
  • 6-letnie jednolite studia magisterskie z kierunku lekarsko-prawniczy.
Ponadto, dostępne są studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne oraz ratownictwo medyczne.

Wydziały uniwersytetu są zaangażowane w innowacyjne badania naukowe, mają też własne kliniki i laboratoria. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dokłada wszelkich starań, by kształcenie było na najwyższym poziomie. Szkoła cieszy się dużym prestiżem zarówno wśród studentów, jak i pracowników naukowych. Uczelnia utrzymuje również szeroko rozwiniętą współpracę międzynarodową.

Wybierając Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, decydujesz się na kształcenie na najwyższym poziomie, z dostępem do nowoczesnej bazy naukowej i praktyki w renomowanych ośrodkach zdrowia.

Uczelnie w okolicy z podobną ofertą edukacyjną - Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach to prestiżowa uczelnia medyczna o bogatej historii i renomie. Ten znany ośrodek naukowy koncentruje się na edukacji z zakresu nauk medycznych i zdrowotnych, oferując udoskonalone programy studiów lekarskich i pokrewnych.

Na terenie Katowic i okolic działają także inne instytucje edukacyjne o podobnym profilu. Należy tutaj wymienić Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie i Uniwersytet Medyczny w Łodzi, które również oferują wysokiej jakości edukację w dziedzinie medycyny. Te uczelnie, podobnie jak SUM, koncentrują swoje działania na edukacji, badaniach naukowych i służbach medycznych, dostarczając absolwentom solidne podstawy do rozwoju zawodowego i osobistego.

Wszystkie trzy uczelnie chętnie przyjmują studentów z całego kraju i za granicy, zapewniając im dostęp do nowoczesnych badań, technologii i odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum i Uniwersytet Medyczny w Łodzi są znane z indywidualnego podejścia do studenta, gwarantując kształcenie na najwyższym poziomie.