Adres: ul. Akademicka 2A

44-100 Gliwice

Tel.: 32 237 10 79, 32 237 19 87,
rekrutacja: 32 400 30 55

  • http://www.polsl.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Wydział Architektury Wydział Matematyki Stosowanej Wydział Organizacji i Zarządzania
Instytut Badań nad Edukacja i Komunikacją

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Wydział Architektury Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Budownictwa
Wydział Chemiczny Wydział Elektryczny Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Wydział Inżynierii Biomedycznej Wydział Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Wydział Matematyki Stosowanej Wydział Mechaniczny Technologiczny Wydział Organizacji i Zarządzania
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Instytut Fizyki

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Wydział Architektury Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Budownictwa
Wydział Chemiczny Wydział Elektryczny Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Wydział Inżynierii Biomedycznej Wydział Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Wydział Matematyki Stosowanej Wydział Mechaniczny Technologiczny

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Wydział Organizacji i Zarządzania Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Instytut Badań nad Edukacja i Komunikacją