Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach

Adres: ul. Mickiewicza 29 (centrum miasta)

40-085 Katowice

TEL. 32 207-27-10

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Filmy - Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach

obrazek

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna oferuje kształcenie nowoczesnych, doskonale przygotowanych kadr medycznych. To pierwsza niepubliczna szkoła medyczna na Śląsku, która działa nieprzerwanie od 2008 roku. Misją uczelni jest przygotowanie studentów do pracy w zawodach medycznych w tych specjalnościach, które są obecnie najbardziej poszukiwane na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i w Europie. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna powstała jako efekt szeroko zakrojonej współpracy doskonałych specjalistów z różnych dziedzin nauk medycznych. Kształcenie realizowane jest według najwyższych standardów akademickich, a jednocześnie nieustannie udoskonalane i dopasowywane do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Uczelnia kładzie nacisk nie tylko na jakość kształcenia, ale również na realizowanie zaawansowanych badań naukowych oraz kształtowanie postaw moralnych, które są niezwykle ważnym aspektem w codziennej pracy każdego przedstawiciela zawodu medycznego.

Misją Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej jest kształcenie specjalistów zgodnie z najwyższymi standardami edukacyjnymi, według programów dostosowanych do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku regionu i kraju.

Wizją SWSM jest utrzymanie jak najwyższej jakości kształcenia i badań naukowych oraz kształtowanie postaw moralnych.

CEL TEN UCZELNIA WYPEŁNIA M.IN. POPRZEZ:

Zapewnienie właściwych warunków studiowania.


Śląska Wyższa Szkoła Medyczna dysponuje specjalistycznymi pracowniami, posiada pomoce dydaktyczne niezbędne w procesie kształcenia przedmiotów ogólnych i specjalistycznych. Posiada bibliotekę i czytelnię.

Koordynację i doskonalenie jakości programów.

W uczelni istnieje ciało kolegialne – Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, dokonujący okresowej oceny programów, oraz dbający o dobór treści i metod nauczania.

Przekazywanie wiedzy określonej aktualnym programem nauczania, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rozwijanie umiejętności praktycznych, m.in. poprzez organizację praktyk zawodowych.

Kształtowanie motywacji do rozwoju i samokształcenia.


Oprócz tradycyjnej metody oceniania, szkoła prowadzi również system akumulacji punktów ECTS – European Credit Transfer System. Studenci mają możliwość konsultacji z wykładowcami poza zajęciami objętymi planem nauczania. Dobre wyniki w nauce są nagradzane stypendiami naukowymi.

Dbałość o swobodę badań naukowych, m.in. poprzez tworzenie kół naukowych, organizowanie konferencji i warsztatów szkoleniowych.

Dbałość o rozwój zawodowy i naukowy oraz systematyczną ocenę kadry nauczającej.


W ocenie kadry uczestniczą również studenci wypełniając ankiety tematyczne.

Kształtowanie wzorców etycznych.

Współpracę z otoczeniem społecznym, za którą odpowiedzialny jest konwent.


Jest to organ kolegialny, składający się z przedstawicieli lokalnych i regionalnych organów administracji publicznej, krajowych oraz regionalnych związków i organizacji samorządu terytorialnego a także samorządu gospodarczego, wybitnych przedstawicieli nauki, jak również podmiotów sponsorujących działalność uczelni.

Czynny udział studentów w życiu szkoły.

Studenci posiadają swoich przedstawicieli w senacie i innych organach uczelni.

Integrację społeczności uczelni, m.in. poprzez działalność samorządu studenckiego.

Wspieranie zainteresowań kulturalnych i sportowych studentów.


Realizując swoją misję, Uczelnia wnosi trwały wkład w rozwój nauki i kultury, służy swemu otoczeniu, kształci studentów zgodnie z dorobkiem współczesnej nauki i praktyki.

SWSM jest otwarta na potrzeby miasta i regionu, dbając o tworzenie klimatu przyjaznego nauce i edukacji, pogłębia związki z otoczeniem gospodarczym i społecznym przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności gospodarki regionu oraz rozwija system edukacji ustawicznej budując kulturę kształcenia.

SWSM buduje wspólnotę profesjonalistów, społeczność ludzi, którzy wierzą w wartość wzajemnej współpracy.

Odpowiadając na wyzwania edukacyjne SWSM stale poszerza i aktualizuje programy badań naukowych oraz treści programów studiów, zwiększa różnorodność form i trybów studiowania oraz stwarza studentom możliwość kształtowania indywidualnego toku studiów.

Uczelnia aktywnie uczestniczy w kształtowaniu rynku pracy, zespalając w swojej działalności kształcenie i wychowanie studentów oraz prowadzenie badań naukowych, służących temu rynkowi.

Realizując wyznaczoną misję i strategię rozwoju Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach jest:

 • uczelnią o wyspecjalizowanym obszarze działania.
 • uczelnią działającą lokalnie.
 • Promocja na kierunki Dietetyka i Kosmetologia! - Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach

  Świetna lokalizacja - Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach

  Śląska Wyższa Szkoła Medyczna znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji w centrum Katowic przy ulicy Mickiewicza 29. W skład kampusu uczelnianego wchodzą budynki z salami wykładowymi i laboratoriami do ćwiczeń, a także zaplecze gastronomiczne, wypoczynkowe, przychodnia lekarska oraz kiosk i poczta. Pod względem wyposażenia Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach należy do czołówki wszystkich uczelni w kraju. Posiada najnowocześniejszy sprzęt medyczny, świetne pracownie anatomii i histologii, fizjologii, chemii czy kosmetologii, a także nowoczesne pracownie komputerowe. Dzięki temu kształcenie odbywa się w najlepszych warunkach, niczym nie odbiegających od europejskich standardów kształcenia w zawodach medycznych.

  Autorski program nauczania - Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach

  Kształcenie na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej odbywa się według innowacyjnego, autorskiego programu nauczania, który jest zgodny ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci zdobywają nie tylko szeroko zakrojoną wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności i kwalifikacje. Uczą się na nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie sprzęcie, mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych jednostkach ochrony zdrowia oraz prywatnych firmach. Nacisk na kształcenie praktyczne jest dużo wyższy niż na innych uczelniach. Ponad 60 procent wszystkich zajęć to seminaria, laboratoria, warsztaty i ćwiczenia praktyczne. Absolwenci wszystkich kierunków są więc doskonale przygotowani do wykonywania swojego zawodu, a przez pracodawców uznawani są za doskonałych specjalistów w swoich dziedzinach.


  Dobrze wyposażona uczelnia - Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach

  SWSM to jedna z najlepiej wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt uczelni medycznych. Dysponujemy m. in. w pełni wyposażonymi pracowniami anatomii i histologii, fizjologii, chemii mikrobiologii oraz kosmetologii, nowoczesnymi laboratoriami komputerowymi, multimedialnym salami wyposażonymi w projektory i sieć bezprzewodowego Internetu Wi-Fi.

  Nowoczesne pracownie kosmetologiczne - Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach

  W pracowniach kosmetologii do dyspozycji studentów oddany został profesjonalny sprzęt do diagnostyki skóry, m.in.:

 • Aparat do diagnostyki skóry z sondami m.in. Corneometer, Mexameter, pH-meter, Tewamater
 • Ultrasonograf Dramiński Derma MED - urządzenie do ultrasonograficznego pomiaru grubości i gęstości skóry
 • Kamera do diagnostyki skóry VisioFace RD
 • Wielofunkcyjne urządzenie diagnostyczne Multi Skin Test Center MC 1000
 • dermatoskopy
 • lampa Wooda
 • skaner podologiczny
 • podologiczna platforma diagnostyczna

 • W pracowniach znajdują się także specjalistyczne urządzenia wspomagające wykonywanie najnowocześniejszych zabiegów kosmetycznych takie, jak:

 • aparaty IPL
 • laser biostymulacyjny
 • laser ND Yag
 • aparaty do oksybrazji i infuzji tlenowej
 • aparaty RF
 • profesjonalny analizator składu ciała
 • PLASMA PIX urządzenie do bezdotykowego frakcjonowania skóry zimną plazmą
 • aparaty do mikrodermabrazji diamentowej
 • aparaty wytwarzające ultradźwięki
 • aparaty do mezoterapii
 • aparaty do presoterapii
 • aparaty endermologii
 • aparaty do liftingu twarzy mikroprądami
 • aparaty do elektrostymulacji mięśni ciała
 • i wiele innych
 • Proces dezynfekcji i sterylizacji w pracowniach przebiega z użyciem:

 • myjki ultradźwiękowej
 • autoklawu

  Każde stanowisko wyposażone jest w:


 • fotel kosmetyczny
 • lampę lupę
 • kombajn kosmetyczny (d*Arsonwal, vacum suction and spray, drenaż limfatyczny twarzy, brushing, jonoforeza, elektrostymulacja mięsni)
 • wapozon, stolik i taboret

  Sprzęt, na którym mogą pracować studenci, pochodzi od renomowanych firm, takich jak: Sorisa, Ionto Comed, Clarena, Aycom.