Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach

Adres: ul. Mickiewicza 29 (centrum miasta)

40-085 Katowice

TEL. 32 207-27-10

FAX. 32 207-27-05

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Gastronomia (zobacz specjalizacje)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach

obrazek

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna to pierwsza niepubliczna specjalistyczna wyższa szkoła medyczna na Śląsku, jedna z nielicznych w Polsce. Jej powstanie jest wynikiem współpracy wybitnych specjalistów z dziedziny nauk medycznych cieszących się krajową i międzynarodową sławą. Uznany zespół specjalistów, dostrzegając potrzebę elastycznego kształcenia w specjalnościach zawodów medycznych, postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom polskiego i europejskiego rynku pracy. Pragnienie kształcenia w nowoczesny sposób doskonale przygotowanych teoretycznie i praktycznie absolwentów stanowi podstawę sformułowania obecnej misji Uczelni.

Misją Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej jest kształcenie specjalistów zgodnie z najwyższymi standardami edukacyjnymi, według programów dostosowanych do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku regionu i kraju.

Wizją SWSM jest utrzymanie jak najwyższej jakości kształcenia i badań naukowych oraz kształtowanie postaw moralnych.

CEL TEN UCZELNIA WYPEŁNIA M.IN. POPRZEZ:

Zapewnienie właściwych warunków studiowania.


Śląska Wyższa Szkoła Medyczna dysponuje specjalistycznymi pracowniami, posiada pomoce dydaktyczne niezbędne w procesie kształcenia przedmiotów ogólnych i specjalistycznych. Posiada bibliotekę i czytelnię.

Koordynację i doskonalenie jakości programów.

W uczelni istnieje ciało kolegialne – Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, dokonujący okresowej oceny programów, oraz dbający o dobór treści i metod nauczania.

Przekazywanie wiedzy określonej aktualnym programem nauczania, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rozwijanie umiejętności praktycznych, m.in. poprzez organizację praktyk zawodowych.

Kształtowanie motywacji do rozwoju i samokształcenia.


Oprócz tradycyjnej metody oceniania, szkoła prowadzi również system akumulacji punktów ECTS – European Credit Transfer System. Studenci mają możliwość konsultacji z wykładowcami poza zajęciami objętymi planem nauczania. Dobre wyniki w nauce są nagradzane stypendiami naukowymi.

Dbałość o swobodę badań naukowych, m.in. poprzez tworzenie kół naukowych, organizowanie konferencji i warsztatów szkoleniowych.

Dbałość o rozwój zawodowy i naukowy oraz systematyczną ocenę kadry nauczającej.


W ocenie kadry uczestniczą również studenci wypełniając ankiety tematyczne.

Kształtowanie wzorców etycznych.

Współpracę z otoczeniem społecznym, za którą odpowiedzialny jest konwent.


Jest to organ kolegialny, składający się z przedstawicieli lokalnych i regionalnych organów administracji publicznej, krajowych oraz regionalnych związków i organizacji samorządu terytorialnego a także samorządu gospodarczego, wybitnych przedstawicieli nauki, jak również podmiotów sponsorujących działalność uczelni.

Czynny udział studentów w życiu szkoły.

Studenci posiadają swoich przedstawicieli w senacie i innych organach uczelni.

Integrację społeczności uczelni, m.in. poprzez działalność samorządu studenckiego.

Wspieranie zainteresowań kulturalnych i sportowych studentów.


Realizując swoją misję, Uczelnia wnosi trwały wkład w rozwój nauki i kultury, służy swemu otoczeniu, kształci studentów zgodnie z dorobkiem współczesnej nauki i praktyki.

SWSM jest otwarta na potrzeby miasta i regionu, dbając o tworzenie klimatu przyjaznego nauce i edukacji, pogłębia związki z otoczeniem gospodarczym i społecznym przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności gospodarki regionu oraz rozwija system edukacji ustawicznej budując kulturę kształcenia.

SWSM buduje wspólnotę profesjonalistów, społeczność ludzi, którzy wierzą w wartość wzajemnej współpracy.

Odpowiadając na wyzwania edukacyjne SWSM stale poszerza i aktualizuje programy badań naukowych oraz treści programów studiów, zwiększa różnorodność form i trybów studiowania oraz stwarza studentom możliwość kształtowania indywidualnego toku studiów.

Uczelnia aktywnie uczestniczy w kształtowaniu rynku pracy, zespalając w swojej działalności kształcenie i wychowanie studentów oraz prowadzenie badań naukowych, służących temu rynkowi.

Realizując wyznaczoną misję i strategię rozwoju Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach jest:

 • uczelnią o wyspecjalizowanym obszarze działania.
 • uczelnią działającą lokalnie.
 • Świetna lokalizacja - Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach

  SWSM znajduje się w nowoczesnym budynku zlokalizowanym w ścisłym centrum Katowic – przy ulicy Mickiewicza 29. Uczelnia jest położona w niewielkiej odległości od najważniejszych punktów komunikacyjnych miasta na skraju płatnej strefy parkowania. Na terenie budynku znajdują się: stołówka oraz restauracja, powierzchnie wypoczynkowe wraz z patio, poczta, kiosk i przychodnia lekarska.

  Autorski program nauczania - Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach

  Naszym studentom oferujemy innowacyjny i dostosowany do realiów rynku pracy program nauczania, którego treści przedmiotowe są aktualizowane zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poza nauką umiejętności wymaganych standardem kształcenia, prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu, przygotowujące absolwentów do pracy w środowisku nowoczesnych usług z zakresu kosmetologii i dietetyki. Ćwiczenia praktyczne i seminaria stanowią ponad 60% zajęć. Ponieważ stawiamy na praktyczne umiejętności program jest w pełni dostosowany do realiów europejskiego rynku pracy.


  Dobrze wyposażona uczelnia - Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach

  SWSM to jedna z najlepiej wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt uczelni medycznych. Dysponujemy m. in. w pełni wyposażonymi pracowniami anatomii i histologii, fizjologii, chemii mikrobiologii oraz kosmetologii, nowoczesnymi laboratoriami komputerowymi, multimedialnym salami wyposażonymi w projektory i sieć bezprzewodowego Internetu Wi-Fi.

  Nowoczesne pracownie kosmetologiczne - Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach

  Do najnowocześniejszych sprzętów udostępnianych podczas ćwiczeń w pracowniach Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej należą między innymi:

 • laser IPL / Nd Yag
 • aparat RF
 • aparat do oxybrazji i mikrodermabrazji wodnej
 • aparat do mikrodermabrazji diamentowej
 • aparat do presoterapii
 • aparat do mezoterapii
 • aparaty wytwarzające ultradźwięki,
 • laser biostymulacyjny,
 • aparaty do endermologii,
 • aparaty do liftingu twarzy mikroprądami,
 • aparaty do elektrostymulacji mięśni ciała,
 • aparat Hand SPA,
 • profesjonalny analizator składu ciała
 • i wiele innych.

 • Wszystkie urządzenia pochodzą od renomowanych firm jak Sorisa i Clarena, w trakcie nauki zapewniamy profesjonalne kosmetyki Bielenda , Clarena, Natinuel oraz Depileve .

  Polecane Uczelnie w Katowicach