Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)

Adres: ul. Kościelna 6

41-303 Dąbrowa Górnicza

Tel.: 32 264 74 75
32 260 50 74
wew. 25, 22, 23

 • http://wsps.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Pielęgniarstwo Zobacz więcej Pielęgniarstwo pomostowe Zobacz więcej Ratownictwo medyczne Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Pielęgniarstwo Zobacz więcej Zdrowie publiczne (zobacz specjalizacje) Zobacz więcej

Opis Uczelni - Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) w Dąbrowie Górniczej

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność 11-X-2004r. Niepubliczna szkoła wyższa jako jedna z nielicznych w regionie prowadziła studia o charakterze medycznym, będąc pierwszą tego typu placówką edukacyjną w Zagłębiu Dąbrowskim. Duże zainteresowanie oferowanymi kierunkami i pozytywna opinia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozwoliła dąbrowickiej szkole wyższej stworzyć unikalny program szkoleniowo-edukacyjny oparty w dużym stopniu na umiejętnościach praktycznych.

Absolwenci uczelni, przygotowani są do natychmiastowego podjęcia pracy, szczególnie w służbie zdrowia i prowadząc własną działalność związaną z naukami o zdrowiu. Gruntowna wiedza, przekazywana przez doskonałe grono pedagogiczne i nabyte umiejętności zawodowe, sprawiają, że absolwenci Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, są cenionymi fachowcami docenianymi przez pracodawców. Uczelnia posiada trzy katedry, oferujące studia I-ego i II-ego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe.

Przy uczelni działają również Wydziały Zamiejscowe w Jarocinie i Piotrkowie Trybunalskim oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące. Rozwijając współpracę międzynarodową, dąbrowicka szkoła wyższa realizuje program Erasmus+, realizuje kierunki studiów w języku angielskim, podęła również współpracę z Państwowym Uniwersytetem Medycznym w Tarnopolu.

Władze uczelni - Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) w Dąbrowie Górniczej

Rektor: prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz

Kanclerz: mgr Danuta Szopa

Prorektor ds. Nauki: dr hab. n. med. Wojciech Żurawiński

Wicekanclerz WSPS: mgr inż. Roman Szopa

Wicekanclerz WSPS: mgr inż. Anna Borecka

Dziekan Wydziału Społeczno-Medycznego w Dąbrowie Górniczej: mgr Agnieszka Banasikowska


Co nas wyróżnia – atuty - Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (WSPS) w Dąbrowie Górniczej

 • Prowadzimy zajęcia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych,
 • Na wszystkich kierunkach studiów nabór prowadzony jest dwa razy do roku w semestrze letnim i zimowym,
 • Najlepsza kadra naukowo-dydaktyczna,
 • Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”,
 • Wysoka jakość nauczania potwierdzona pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • Nowoczesna oferta edukacyjna, atrakcyjne kierunki, interesujące specjalności,
 • Przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do studenta,
 • Uczelnia prowadzi wymianę studentów w ramach programu Erasmus+,
 • Doskonale wyposażone sale dydaktyczne, biblioteka, pracownie komputerowe, stały dostęp do Internetu,
 • Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
 • Organizowane konferencje naukowe, seminaria oraz sympozja,
 • Możliwość publikacji tekstów naukowych,
 • Uczelnia oferuje program stypedialny,
 • Współpraca z uczelniami za granicą,
 • Małe grupy wykładowe,
 • Bogata oferta praktyk studenckich,
 • Dobra lokalizacja.