Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach

Szkoła muzyczna w Katowicach łącząca cechy szkoły artystycznej i prywatnej

Szkoła muzyczna w Katowicach łącząca cechy szkoły artystycznej i prywatnej


Szkoła muzyczna w Katowicach łącząca cechy szkoły artystycznej i prywatnej

Szkoły muzyczne można podzielić na publiczne i niepubliczne, popołudniowe i ogólnokształcące. Różnicę stanowią koszty nauki, ale również oferta edukacyjna i kwestie organizacyjne. Warto przy tym pamiętać, że także szkoła prywatna może funkcjonować jak publiczna szkoła muzyczna - Katowice to jedno z wielu miast, w którym można znaleźć taką placówkę.

Czym różni się prywatna szkoła muzyczna od państwowej?

W państwowej (publicznej) szkole muzycznej sama nauka jest bezpłatna, z kolei w prywatnej (niepublicznej) trzeba zapłacić jednorazową opłatę wpisową oraz uiszczać comiesięczne czesne. W obu placówkach trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi m.in. z zakupem (lub wypożyczeniem) instrumentu, wyprawką szkolną czy wyjściami na koncerty. Jednak różnica tkwi nie tylko w kosztach. Charakterystyczne dla szkół prywatnych są mało liczne klasy. Dzięki temu dziecko zyskuje kameralne warunki do nauki i może wykazać się większym zaangażowaniem, np. podczas pracy w grupie. Z kolei nauczyciel może lepiej poznać swoich podopiecznych i poświęcić więcej uwagi każdemu uczniowi z osobna.

Szkoła prywatna, ale z uprawnieniami szkoły publicznej

Jak wspomniano na wstępie, szkoła niepubliczna może mieć takie same uprawnienia jak publiczna szkoła muzyczna. Katowice to duże miasto i można tutaj znaleźć prywatną placówkę, która przestrzega odgórnych wymogów edukacyjnych i zapewnia takie same świadectwa jak szkoła państwowa. Uprawnienia szkoły publicznej mają na przykład wszystkie szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne (art. 176 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). W tego typu placówkach dziecko uczy się zarówno przedmiotów stricte artystycznych, jak i przedmiotów zgodnych z podstawą programową obowiązującą w zwykłych szkołach. W rezultacie uczeń dojeżdża tylko do jednej placówki i tym samym zyskuje więcej wolnego czasu, który może przeznaczyć m.in. na ćwiczenie gry na instrumencie.

Zajęcia w szkole artystycznej

Jeśli chodzi o to, jakich przedmiotów uczy szkoła muzyczna, Katowice są pod tym względem zróżnicowane. Można zapisać dziecko do szkoły popołudniowej, w której uczniowie uczęszczają tylko na zajęcia artystyczne. W przypadku szkół I stopnia realizujących 8-letni cykl kształcenia (klasy I-VIII) do przedmiotów obowiązkowych należą:

  • przedmiot główny: instrument główny,
  • fortepian dodatkowy,
  • podstawy rytmiki
  • kształcenie słuchu,
  • wiedza o muzyce,
  • nauka o muzyce,
  • zasady muzyki z elementami edycji nut,
  • chór, orkiestra lub zespół instrumentalny,
  • rytmika, fortepian dla rytmiki, improwizacja fortepianowa w przypadku klas z rytmiką jako przedmiotem głównym.

Z kolei w szkołach muzycznych realizujących kształcenie ogólne dzieci uczą się zarówno przedmiotów artystycznych, jak i zwykłych. Są to m.in. język polski, matematyka, biologia, chemia, wychowanie fizyczne oraz wszystkie pozostałe przedmioty obowiązujące w podstawie programowej. W szkole prywatnej często jest więcej lekcji języka obcego niż w szkołach państwowych (np. 4 godziny języka angielskiego). Niepubliczna ogólnokształcąca szkoła muzyczna może oferować również dodatkowe zajęcia: plastyczne, sportowe (np. zajęcia pływania) oraz informatyczne.

Prywatna szkoła muzyczna Katowice. Którą wybrać?

Jeżeli rodzicom zależy na tym, aby dziecko uczęszczało do szkoły prywatnej, ale otrzymywało państwowe świadectwa, należy wówczas szukać szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej. Takie uprawnienia ma na przykład Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia „Elementarz”. Placówka oferuje wszechstronne kształcenie artystyczne, a jednocześnie zapewnia to, co najlepsze w szkołach prywatnych: małe klasy, indywidualne podejście do ucznia, ciekawe zajęcia dodatkowe.

Ofertę szkoły można sprawdzić na stronie internetowej: muzyczna.pl, natomiast żeby znaleźć placówkę na mapie miasta, wystarczy wpisać adres: szkoła muzyczna Katowice, ul. Studencka 18. Z placówką można skontaktować się również telefonicznie pod numerem +48 798 285 888 lub przez e-mail: sekretariat@muzyczna.pl.

Data publikacji: 24-06-2024