Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach

Jak wybrać studia w 2024 roku?

Jak wybrać studia w 2024 roku?


Wielu maturzystów czuje się odpowiedzialnych za swoją przyszłość, dlatego podjęcie decyzji o wyborze kierunku studiów nie jest dla nich łatwym zadaniem. Zmiany na rynku pracy są dynamiczne, za co odpowiada głównie postęp technologiczny. Wybór kierunku kształcenia będzie miał ogromny wpływ na karierę absolwenta oraz jego satysfakcję zawodową w przyszłości.

Absolwenci jakich kierunków najszybciej znajdują zatrudnienie?

Najwięcej ofert pracy w zeszłym roku pojawiało się w handlu, obsłudze klienta, branży IT, finansach oraz inżynierii. Największy wzrost odnotowano w zapotrzebowaniu na specjalistów z zakresu budownictwa, produkcji, inżynierii, logistyki oraz nieruchomości. Wskazane dane pozwalają przypuszczać, że absolwenci kierunków związanych z tymi sektorami gospodarki nie będą mieli większych problemów ze znalezieniem pracy. Wśród kierunków studiów, po ukończeniu których prawdopodobieństwo bezrobocia wynosi 0%, znajdują się m. in.:

  • Informatyka,
  • Automatyka i Robotyka,
  • Inżynieria biomedyczna,
  • Lotnictwo i Kosmonautyka,
  • Telekomunikacja.

Absolwenci jakich kierunków zarabiają najwięcej?

Najbardziej opłacalne kierunki studiów dla absolwentów z mniejszym niż trzyletnie doświadczenie to Informatyka, Elektronika telekomunikacyjna, Automatyka i Robotyka, Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Farmacja. Stałym trendem jest to, że najlepiej opłacane profesje wiążą się ze studiami informatycznymi. Warto również podkreślić fakt, że najlepsze zarobki na początkowym etapie kariery osiągają absolwenci studiów niestacjonarnych. Ten tryb kształcenia umożliwia edukację i jednocześnie zdobywanie doświadczenia zawodowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwent wchodzi na rynek pracy z bogatszym dorobkiem. Statystycznie studia na kierunkach technicznych to najlepsza droga do uzyskania satysfakcjonującej pensji. Sam dyplom ukończenia studiów wyższych nie jest jednak przepustką do zdobycia zatrudnienia.

Sprawdź jakie kierunki studiów dostępne są na Wyższej Szkole Ekologi i Zarządzania - https://wseiz.pl/

Jakich kompetencji oczekują pracodawcy?

Aktualnie na rynku pracy bardziej doceniane są nabyte umiejętności twarde i miękkie, które mają większe znaczenie niż dyplom ukończenia studiów. Pracodawcy poszukują kandydatów z umiejętnościami technicznymi, zdolnościami menedżerskimi, doświadczeniem w zakresie IT oraz umiejętnościami językowymi. Prognozy na najbliższe lata wskazują, że pracodawcy w przyszłości będą przywiązywać większą wagę do umiejętności miękkich oraz zawodowej elastyczności. Dla wielu z nich kompetencje miękkie są tak samo istotne lub nawet ważniejsze od umiejętności specjalistycznych.

Wybierz opłacalny i przyszłościowy kierunek studiów w WSEiZ!

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie cieszy się popularnością wśród maturzystów ze względu na ciekawą i bogatą ofertę edukacyjną. Tworzą ją gospodarczo i społecznie ważne kierunki studiów. Tym sposobem uczelnia odpowiada na aktualne trendy na rynku pracy, wyzwania innowacyjnej gospodarki oraz społeczeństwa obywatelskiego. Wysoki poziom kształcenia jest gwarancją tego, że absolwenci WSEiZ doskonale odnajdują się na rynku pracy, z sukcesami realizują swoje plany zawodowe i osiągają satysfakcjonujące zarobki.

Data publikacji: 24-04-2024