Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach

Specyfika zawodu elektroradiologa

Specyfika zawodu elektroradiologa


Przyglądając się ofertom pracy można łatwo zauważyć, że technik elektroradiolog z Łodzi nie może narzekać na niedobór miejsc, w których znajdzie zatrudnienie. Warto zastanowić się więc nad tym zawodem planując ścieżkę własnej kariery. Może się okazać, że będzie to jeden z lepszych życiowych wyborów.

Specyfika pracy elektroradiologa

Elektroradiolog jest osobą charakteryzującą się sporą wiedzą dotyczącą dwóch gałęzi nauki rzadko zestawianych ze sobą. Powinien orientować się zarówno w prawach fizyki, jak i w specyfice ludzkiej anatomii. Takie zestawienie może początkowo sprawiać wrażenie nietypowego, przyglądając się kompetencjom elektroradiologa szybko można jednak zrozumieć, dlaczego jest tak ważne.

Oczywiście, nie każda osoba na tym stanowisku zajmuje się dokładnie tym samym. Różnice mają swoje źródło przede wszystkim z tym, że zakres usług pracowni radiologicznych nie zawsze jest taki sam. Co do zasady jednak mówimy o osobie odpowiedzialnej za obsługę oraz kontrolowanie aparatury elektromedycznej i rentgenowskiej, elektroradiolog słusznie kojarzy się więc z osobą obsługującą aparat RTG lub spirometr. Technik elektroradiolog może też współuczestniczyć w badaniach dotyczących diagnostyki obrazowej, a także – przygotowywać radiofarmaceutyki, które znajdują zastosowanie w takich badaniach.


Gdzie można szukać zatrudnienia?

Jak już wspomniano, nie brakuje placówek, w których technik elektroradiolog z Łodzi może liczyć na zatrudnienie. Przeważnie są to pracownie rentgenowskie, choć oferty pracy pochodzą również z placówek, w których wykonywana jest tomografia komputerowa, spirometria i rezonans magnetyczny.


Jak zostać technikiem elektroradiologiem?

Praca elektroradiologa wiąże się z dość dużą odpowiedzialnością. Nic więc dziwnego, że zdobycie tego zawodu wymaga sporego zaangażowania. Osoba zainteresowana pracą w takim charakterze musi mieć wykształcenie co najmniej średnie. Nie otrzyma też wymarzonej pracy bez ukończenia szkoły policealnej. Odbycie kursu także nie jest wystarczające. Po jego zakończeniu technik elektroradiolog Łódź musi przystąpić do egzaminu zawodowego i uzyskać dyplom, który dopuści go do wykonywania zawodu.

Dopiero w tym momencie można zacząć poszukiwać pracy, choć nie oznacza to wcale, że na tym etapie edukacja musi się zakończyć. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby zapisać się na studia medyczne i kontynuować naukę tak, aby w przyszłości legitymować się tytułem elektroradiologa. Dzięki temu można będzie wykonywać obowiązki zawodowe w znacznie szerszym zakresie licząc też na wyższe wynagrodzenie.

Data publikacji: 14-02-2024