Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach

Studiuj medycynę w WST w Katowicach! Preferencyjne kredyty dla studentów medycyny z możliwością całkowitego umorzenia

Studiuj medycynę w WST w Katowicach! Preferencyjne kredyty dla studentów medycyny z możliwością całkowitego umorzenia

Ministerstwo Zdrowia wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Preferencyjne kredyty od 18 lipca 2022 roku będą udzielane przez Bank Pekao S.A. Maksymalna kwota  kredytu na studia medyczne rozpoczęte w roku akademickim 2022/2023 tj. od 1 października wynosi 20.000 zł.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski powiedział: „Chcemy pomóc zdolnym, młodym Polakom w tym, żeby mieli warunki studiowania”.

Kredyt skierowany jest do studentów studiów medycznych. Wnioski można składać od 18 lipca 2022r. w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A., należy je dostarczyć do banku w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów.

Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych zawiera dopłaty do oprocentowania kredytów na studia medyczne, całkowite lub częściowe umorzenie kredytów na studia medyczne oraz poręcznie kredytów na studia medyczne.

Bank Gospodarstwa Krajowego poręczy spłatę każdego z kredytów i nie będzie pobierać za to opłat. Poręczenie obejmuje 100% kwoty kredytu razem z odsetkami i nie jest uwarunkowane dochodem kredytobiorcy.

Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych szczegóły:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-kredytowania-studiow-medycznych-fksm/#c21212

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w spawie kredytów na studia medyczne:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000066501.pdf

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości kredytu na studia medyczne:

https://dziennikustaw.gov.pl/M2022000061201.pdf

Data publikacji: 14-07-2022