Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach

Nowe kierunki w WST w Katowicach : Pielęgniarstwo oraz Mechatronika

Nowe kierunki w WST  w Katowicach : Pielęgniarstwo oraz Mechatronika

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie nowych studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Pielęgniarstwo oraz Mechatronika.

Pielęgniarstwo


Na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych w ramach kierunku Mechatronika będzie można pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod sterowania, systemów kontrolno-pomiarowych, projektowania i modelowania złożonych układów mechanicznych i elektromechanicznych a także projektowania i weryfikacji złożonych systemów automatyki.

Studenci kierunku Pielęgniarstwo na Wydziale Nauk Medycznych im. Prof. Z. Religi będą mogli kontynuować kształcenie na studiach II stopnia ukierunkowane na rozszerzenie specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony zdrowia, pielęgniarstwa oraz innych nauk medycznych ze szczególnym naciskiem na monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, realizację działań promocyjno-profilaktycznych, znajomości standardów realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji już wkrótce na:https://www.wst.com.pl/

Data publikacji: 10-02-2022