Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach

Studia płatne na kierunku informatyka w Katowicach

Studia płatne na kierunku informatyka w Katowicach

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku informatyka w Katowicach sprawdź tutaj.

WSTI w Katowicach

zdjecie


Studia informatyczne na Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach to studia inżynierskie, które są realizowane według nowoczesnych programów nauczania oraz z dbałością o najwyższe standardy akademickie. Studenci mają do wyboru kilka atrakcyjnych specjalności: inżynieria oprogramowania, technologie internetowe i sieci komputerowe, mechatronika i robotyka, marketing internetowy oraz grafika komputerowa i budowa multimedialnych serwisów internetowych. Innowacyjny i dostosowany do realiów rynku pracy program nauczania łączy w sobie wiedze teoretyczną oraz szeroki zakres umiejętności praktycznych, który studenci zdobywają w trakcie zajęć w laboratoriach i pracowniach komputerowych. Kształcenie realizowane jest pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, a także wykładowców praktyków. Praktyki i staże zawodowe można realizować w dobrych firmach z sektora IT, które ściśle współpracują z uczelnią. Absolwenci studiów informatycznych są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranej specjalności.

Cena za studia: 1900 zł za semestr

Zasady rekrutacji na kierunku informatyka na Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach zobacz więcej.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

zdjecie


Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oferuje studia informatyczne w ramach kształcenia pierwszego stopnia. Studia przygotowują studentów w zakresie konstruowania algorytmicznych procedur rozwiązywania danego problemu, programowania w różnych językach programowania, projektowania oraz obsługi systemów baz danych, posługiwania się sieciowymi systemami operacyjnymi, obsługi sieci komputerowych, zarządzania projektami IT. Do wyboru jest szereg atrakcyjnych specjalności, które można wybrać już na początku studiów. Kształcenie informatyków skupia się na przekazaniu im jak najpełniejszej wiedzy teoretycznej, ale również na nauce praktycznych umiejętności. Większość zajęć odbywa się w formie warsztatów, ćwiczeń, laboratoriów. Studenci mogą również rozwijać zainteresowania na dodatkowych kursach i szkoleniach. Praktyki zawodowe realizują w renomowanych firmach z sektora IT. Po ukończeniu studiów absolwenci są kompleksowo przygotowanymi specjalistami w różnych specjalizacjach informatycznych.

Cena za studia: 1850 zł
Zasady rekrutacji na kierunku informatyka na Wyższej Szkoły Techniczna w Katowicach zobacz więcej.

Politechnika Śląska

zdjecie


Informatyka na Politechnice Śląskiej to studia pierwszego i drugiego stopnia, które można realizować także w formie niestacjonarnej. Jest to kształcenie płatne, weekendowe, które pozwala na połączenie studiowania z pracą zawodową. Studenci informatyki mają do wyboru szereg ciekawych specjalności, dostosowanych do zmieniających się realiów rynku pracy. Na pierwszym stopniu są do wyboru specjalności: przemysłowe systemy informatyczne, grafika komputerowa i oprogramowanie, sieci i systemy komputerowe, bazy danych. Studenci studiów magisterskich uzupełniających mogą wybrać: inteligentne platformy autonomiczne, bazy danych i inżynieria systemów, internet i technologie sieciowe oraz oprogramowanie systemowe. Nauka odbywa się w doskonale wyposażonej bazie dydaktycznej, rozbudowanych pracowniach komputerowych oraz pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej. Studenci realizują też staże i praktyki zawodowe w renomowanych firmach IT, a także mają możliwość uczestniczenia w wielu dodatkowych kursach i szkoleniach.

Cena za studia: 1900 zł za semestr

Zasady rekrutacji na kierunku informatyka na Politechnice Śląskiej

Data publikacji: 17-02-2021