Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach

Nowe kierunki studiów na uczelniach w Katowicach

Nowe kierunki studiów na uczelniach w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – finanse i technologie cyfrowe

Uniwersytet ekonomiczny


Finanse i technologie cyfrowe to nowa specjalność, jaka pojawiła się na kierunku finanse i rachunkowość na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu finansisty w warunkach niezwykle dynamicznego procesu cyfryzacji społeczeństwa oraz różnych gałęzi gospodarki. Program kształcenia ma unikalny charakter ze względu na połączenie wiedzy z zakresu finansów z technologiami cyfrowymi. Studenci uczą się wykorzystywania szerokiej gamy cyfrowych narzędzi i łączenia ich z innowacyjną wiedzą finansową. Kształcenie realizowane jest z naciskiem na praktyczną naukę nowych umiejętności i kompetencji. Zajęcia realizowane są z dbałością o wysokie standardy nauczania oraz możliwość indywidualnego rozwoju zainteresowań. Absolwenci specjalności finanse i technologie cyfrowe będą mogli znaleźć zatrudnienie w bankach i instytucjach finansowych, podmiotach współpracujących z instytucjami finansowymi, firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach z branży IT.

Uniwersytet Śląski

uniwersytet slaski


Komunikacja cyfrowa

Komunikacja cyfrowa
jest nowym kierunkiem, będącym odpowiedzią na zmieniające się realia współczesnego świata. Studenci w trakcie kształcenia zdobywają wiedzę z zakresu komunikacji, cyfryzacji oraz nauk ogólnych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Studia realizowane są z uwzględnieniem potrzeb współczesnych pracodawców. Absolwenci kierunku będą mogli pracować w mediach, firmach z sektora kreatywnego, agencjach PR, instytucjach kultury, firmach z obszaru IT.

Indywidualne studia nauczycielskie

Nowością na Uniwersytecie Śląskim są również trzyletnie indywidualne studia nauczycielskie, które pozwalają na uzyskanie wykształcenia przedmiotowego do nauczania wybranego przedmiotu, uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także specjalistycznego przygotowania pedagogicznego w obszarze terapii pedagogicznej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Data publikacji: 08-02-2021