Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach


Studia płatne na kierunku zarządzanie w Katowicach

Studia płatne na kierunku zarządzanie w Katowicach

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku zarządzanie w Katowicach zobacz więcej.

Politechnika Śląska

zdjecie


Studia na kierunku zarządzanie na Politechnice Śląskiej realizowane są w ramach kształcenia pierwszego i drugiego stopnia. Płatne studia niestacjonarne odbywają się w formie weekendowych zjazdów, dzięki czemu możliwe jest połączenie kształcenia z pracą zawodową. Studenci zarządzania zdobywają ogólną, kierunkową i specjalistyczną wiedzę z różnych dziedzin zarządzania, a także finansów, ekonomii, negocjacji, komunikacji. Na studiach licencjackich do wyboru są specjalności: zarządzanie w korporacjach, zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach, zarządzanie w organizacjach publicznych i sektorze obywatelskim. Studenci studiów magisterskich mogą natomiast wybierać spośród takich specjalizacji, jak menedżer innowacji, audytor biznesowy, menedżer HR, menedżer w organizacji publicznej, menedżer do spraw controllingu i finansów. Kształcenie odbywa się według nowoczesnych planów i programów, które uwzględniają zmieniające się potrzeby rynku pracy i pracodawców. Duży nacisk kładzie się na naukę praktycznych umiejętności, a studenci mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w renomowanych firmach i organizacjach.

Cena za studia: 1950 zł za semestr

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

zdjecie


Zarządzanie w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach to studia podyplomowe realizowane na specjalności zarządzanie marketingiem w branży modowej. Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji pokazów mody, zasad kierowania marką modową w ujęciu marketingowym, a także nowoczesnych rozwiązań i technologii komputerowych wykorzystywanych w tej branży na co dzień. Studenci zdobywają szeroko zakrojoną wiedzę specjalistyczną, kształcą się pod okiem doświadczonych specjalistów i wykładowców-praktyków. W trakcie nauki mają wiele zajęć praktycznych, dzięki którym zdobywają nowe kompetencje i umiejętności. Studia trwają dwa semestry. Są realizowane w formie weekendowych zjazdów, dzięki czemu można je połączyć z pracą zawodową. Wysoki poziom kształcenia, najwyższe standardy akademickie, świetnie wyposażone pracownie i doskonała baza dydaktyczna gwarantują, że absolwenci będą w stu procentach zadowoleni z wybranego kierunku.
Cena za studia: 2500 zł za semestr

Uniwersytet Śląski

zdjecie


Kierunek zarządzanie na Uniwersytecie Śląskim to trzyletnie studia licencjackie realizowane w specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi. Przygotowują one specjalistów do pracy w działach HR przedsiębiorstw, pracy przy projektach w organizacjach i instytucjach, a także do innych działań związanych z kierowaniem zespołami. W trakcie kształcenia studenci zdobywają szeroką wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin zarządzania, a także ekonomii, finansów, psychologii, negocjacji czy komunikacji. Uczą się tworzyć strategie zarządzania przedsiębiorstwem, analizować działania i zjawiska zachodzące w organizacji, a także planować wprowadzanie zmian. Nauka odbywa się z dużym naciskiem na kształcenie praktycznych umiejętności. Studenci mają wiele seminariów, warsztatów, ćwiczeń, a także dodatkowych kursów i szkoleń. Mogą również rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych czy stowarzyszeniach studenckich. Wysoki poziom kształcenia, świetne standardy akademickie oraz wykwalifikowana, przyjazna kadra dydaktyczna gwarantują, że kształcenie na kierunku zarządzanie będzie satysfakcjonujące i w pełni przygotuje studentów do wybranego zawodu.

Cena za studia: 2200 zł za semestr

Data publikacji: 01-02-2021