Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach

Studia bezpłatne na kierunku zarządzanie w Katowicach

Studia bezpłatne na kierunku zarządzanie w Katowicach

śli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów na kierunku zarządzanie w Katowicach zobacz więcej.

Politechnika Śląska

zdjecie


Studia na kierunku zarządzanie to kształcenie dwustopniowe, w którego skład wchodzą trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę ogólną, społeczno-ekonomiczną oraz inżynierską dotyczącą zarządzania organizacjami w warunkach gospodarki rynkowej, metod komputerowych w zarządzaniu, zarządzania projektami, finansami, zasobami ludzkimi. Poznają również zasady negocjacji, komunikacji, pracy w warunkach kryzysowych. Na studiach pierwszego stopnia do wyboru są takie specjalizacje, jak zarządzanie w korporacjach, zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach, zarządzanie w organizacjach publicznych i sektorze obywatelskim. Natomiast studia magisterskie oferują takie specjalności, jak menedżer innowacji, audytor biznesowy, menedżer HR, menedżer w organizacji publicznej, menedżer do spraw controllingu i finansów. Kształcenie realizowane jest na wysokim poziomie, a studenci kształcą się pod okiem doświadczonej kadry wykładowców i specjalistów-praktyków. Absolwenci kierunku zarządzanie są więc świetnie przygotowani w zakresie wybranej specjalizacji.

Uniwersytet Śląski

zdjecie


Zarządzanie zasobami ludzkimi to trzyletnie studia licencjackie realizowane na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do pracy jako specjalistów w organizacjach administracji publicznej, przedsiębiorstwach oraz podmiotach ekonomii społecznej. W trakcie nauczania pojawiają się przedmioty dotyczące zarządzania, ekonomii, administracji, a także szczegółowa wiedza z zarządzania poszczególnymi sektorami czy działami w firmach i organizacjach. Poza wiedzą teoretyczną, studenci zdobywają również szereg praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych. Kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej oraz specjalistów-praktyków z różnych dziedzin zarządzania. Mają okazję uczestniczenia w licznych szkoleniach, kursach, seminariach, spotkaniach z ekspertami, a także w praktykach i stażach zawodowych w renomowanych przedsiębiorstwach i organizacjach współpracujących z uczelnią. Po ukończeniu kształcenia absolwenci są profesjonalistami w wyuczonej dziedzinie i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Uniwersytet Ekonomiczny

zdjecie


Kierunek zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jest realizowany dwustopniowo w ramach trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających. W trakcie kształcenia studenci poznają szczegółowe tajniki zarządzania organizacjami, przedsiębiorstwami, zasobami ludzkimi, projektami czy finansami przedsiębiorstw. W programie nauczania znajdują się też takie przedmioty, jak podstawy marketingu i przywództwa, przedsiębiorczość, negocjacje oraz komunikacja. Na studiach licencjackich studenci mają do wyboru specjalności: marketing, zarządzanie w usługach, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi. Absolwenci studiów na kierunku zarządzanie potrafią diagnozować zjawiska i procesy zachodzące w nowoczesnych przedsiębiorstwach, wykonywać analizę strategiczną, prowadzić badania rynku, planować strategie rozwoju organizacji, tworzyć biznesplany, planować i realizować rozbudowane projekty. Kształcenie odbywa się pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej, zarówno wykładowców akademickich, jak i specjalistów praktyków.

Data publikacji: 15-03-2021