Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach


Studia MBA w Katowicach

Studia MBA w Katowicach

Studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

san


Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe o charakterze MBA przygotowują słuchaczy do kariery w świecie szeroko rozumianego biznesu, także tego międzynarodowego. Kształcą kadry menadżerskie wyższego i średniego szczebla, osoby zarządzające przedsiębiorstwami, a także właścicieli firm, którzy chcą zdobyć wyższe kompetencje w zarządzaniu biznesem. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce wolnorynkowej, a także rozwój umiejętności potrzebnych do analizowania i rozwiązywania problemów przedsiębiorstwa w otoczeniu biznesowym. Interdyscyplinarne studia łączą w sobie wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości, marketingu. Studia kompleksowo przygotowują do pracy w szeroko pojętym biznesie, słuchacze kształcą się pod okiem doskonałej kadry, mając do dyspozycji szereg nowoczesnych narzędzi i metod edukacyjnych.

Czas trwania: 2 semestry
Cena: 7 000 zł

Studia MBA na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej

san


Studia MBA na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej skierowane są do kadr menadżerskich, a także osób, które chcą podnieść swoje kompetencje biznesowe w zarządzaniu. To studia dla liderów, którzy chcą nieustannie się rozwijać, są zorientowani na realizację ambitnych, zadań w strukturach organizacji. W trakcie kształcenia studenci zdobywają wiedzę oraz unikalne umiejętności, które są potrzebne do efektywnego zarządzania nowoczesną organizacją. Kształcenie obejmuje takie zagadnienia jak nowoczesne koncepcje zarządzania w organizacji, nowe trendy w zarządzaniu, teoretyczne i praktyczne podstawy wiedzy menadżera, przywództwo w organizacji czy zachowania ludzi w organizacji. Program studiów jest tak skonstruowany, aby jak najpełniej odpowiadał na potrzeby nowoczesnego biznesu. Duży nacisk kładziony jest na umiejętności praktyczne, realizowane w czasie szkoleń, warsztatów czy wyjazdów studyjnych. Wysoki poziom nauki, doskonała kadra oraz świetne standardy akademickie gwarantują, że kształcenie spełni oczekiwania studentów zorientowanych na naukę nowych umiejętności.

Czas trwania: 2 lata
Cena: 25 000 zł


Studia MBA realizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów na Uniwersytecie Śląskim

san


Executive MBA to studia interdyscyplinarne, które łączą w sobie szeroki zakres wiedzy oraz kształtowania umiejętności z zakresu finansów, zarządzania, budowania strategii rozwojowych i marketingowych, komunikacji, negocjacji, a także umiejętności menadżerskich. Studia skierowane są przede wszystkim do menadżerów wyższego i średniego szczebla, kierowników i osób zarządzających firmami, którzy wiedzę oraz kompetencje zdobyte w czasie zajęć mogą od razu wdrożyć w swoich przedsiębiorstwach. Nauka umiejętnie łączy przekazywanie wiedzy teoretycznej z kształceniem praktycznym w czasie szkoleń, warsztatów czy edukacyjnych wyjazdów. Program studiów posiada międzynarodowe akredytacje, jest realizowany według najwyższych standardów akademickich, a słuchacze mają dostęp do wielu nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych. Ukończenie studiów EMBA pozwala na znaczne podniesienie zawodowych kompetencji, co automatycznie wpływa na możliwości rozwoju każdego absolwenta tego kierunku.

Czas trwania: 2 lata
Cena: 33 108 zł

Studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie

san


Studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie rozwijają wszechstronne umiejętności menadżerskie. Są skierowane do menadżerów wyższego i średniego szczebla, którzy chcą uzupełnić wykształcenie i zdobyć nowe kompetencje w zarządzaniu biznesem. Kształcenie skupia się na zarządzaniu w biznesie międzynarodowym. W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę na temat struktur organizacyjnych przedsiębiorstw, rynków finansowych, a także doskonalą umiejętności w zakresie negocjacji, planowania strategii rozwojowej, negocjacji czy komunikacji w otoczeniu biznesowym. Zajęcia duży nacisk kładą na rozwijanie nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych w biznesie. Doskonała kadra dydaktyczna, dostęp do nowoczesnych metod edukacyjnych, a także najwyższe standardy akademickie to gwarancja, że absolwenci studiów MBA ukończą kształcenie bogatsi o nową wiedzę i umiejętności, które będą mogli niemal natychmiast wykorzystać w zarządzaniu swoimi macierzystymi organizacjami.

Czas trwania: 2 lata
Cena: 26 250 zł

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów podyplomowych w Katowicach sprawdź tutaj.

Data publikacji: 15-12-2020