Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach


Poziomy znajomości języka angielskiego – jak określać?

Poziomy znajomości języka angielskiego – jak określać?

Oby móc określić jaki dana osoba osiągnęła poziom znajomości języka i na tej podstawie dobrać odpowiedni kurs, pedagodzy posługują się Skalą Rady Europy (ang. Common European Framework for Reference). Współcześnie, jest to najczęściej stosowany system, służący do określenia biegłości językowej. Dlatego właśnie, chcąc zweryfikować czy osiągnąłeś już poziom angielskiego B2, czy może tylko A2 – zapoznaj się z naszym artykułem. Wyjaśniamy w nim na czym polegają poziomy w języku.

Skala Rady Europy – poziomy znajomości języka


Wyróżniamy: • A1 - początkujący (Beginner)

 • A2 - podstawowy (Pre-Intermediate)

 • B1 - średnio zaawansowany (Intermediate)

 • B2 - ponad średnio zaawansowany (Upper-Intermediate)

 • C1 - zaawansowany (Advanced)

 • C2 - biegły (Proficient)


Co oznaczają poszczególne poziomy? • A1 – początkujący


To początki językowej drogi, które pozwalają dopiero rozpocząć budowę fundamentów pod dalszą naukę. Na tym etapie kursant będzie w stanie przedstawić się i innych w codziennej rozmowie, zna i wie jak używać potocznych wyrażeń w konkretnych sytuacjach życia codziennego oraz będzie w stanie przeprowadzić nieskomplikowaną rozmowę. Oczywiście jeżeli rozmówca mówi wolno, wyraźnie i jest gotowy powtórzyć poszczególne zwroty. • A2 – podstawowy


Na tym etapie kursant wie co nie co na temat języka. Zna podstawowe zwroty i wyrażenia, jest w stanie poradzić sobie w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Dogada się używając podstawowego słownictwa i podstawowych struktur gramatycznych. Jest także w stanie zrozumieć wypowiedzi i częste wyrażenia na tematy związane z życiem codziennym i otaczającą rzeczywistością. Tu lepiej również i sprawniej pójdzie rozmowa na tematy już znane. • B1 – średnio zaawansowany


Na tym etapie kursant ma już opanowane podstawy i rozpoczyna naukę poszczególnych umiejętności językowych. Poznaje również bardziej skomplikowane słownictwo. Jest w stanie opowiedzieć o swojej  przeszłości, o planach na przyszłość i bardziej abstrakcyjnych pojęciach. Wyjaśnia motywacje i opinie, rozumie znaczenie głównych wątków przekazu w mowie i w piśmie. Wypowiada się w sposób prosty, lecz poprawny, zrozumiały i spójny. • B2 - ponad średnio zaawansowany


Kursant jest już w połowie drogi do perfekcyjnego opanowania języka. Na tym poziomie umie formułować przejrzyste wypowiedzi ustne oraz pisemne, na rozmaite tematy. Zaznacza i uzasadnia swoje stanowisko w sprawach, które są przedmiotem dyskusji. Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu, które zawarto w złożonych wypowiedziach.


Zapisz się na angielski dla średnio zaawansowanych już teraz! • C1 – zaawansowany


Uczeń dąży do doskonałości i biegłości językowej, wzbogaca zasób słownictwa i zgłębia tajniki gramatyki. Rozumie zakres trudnych tekstów wyłapując znaczenia wyrażone pośrednio. Formułuje jasne, dobrze zbudowane i szczegółowe wypowiedzi na temat złożonych problemów. Potrafi wypowiadać się w sposób płynny i spontaniczny na większość tematów i bez większego problemu odnajduje właściwe sformułowania. • C2 – biegły


Jest to najwyższy z możliwych poziomów znajomości obcego języka. Osoba na tym etapie swobodnie posługuje się językiem i rozumie praktycznie wszystko, co usłyszy i przeczyta. Jest w stanie w sposób płynny i precyzyjny wyrazić swoje myśli, plany na przyszłość, poglądy i opinie. Jest w stanie doskonale streścić informacje, które pochodzą z różnych źródeł w sposób jasny i zrozumiały.


Jak określić poziom znajomości języka?


Aby dowiedzieć się, jak dobrze znasz język angielski, możesz skorzystać z wielu bezpłatnych testów poziomujących. Sprawdzi on najważniejsze umiejętności językowe, przeanalizuje poziom znajomości słownictwa i gramatyki oraz określi Twój poziom znajomości języka.


źródło zdjęcia: freepik.com

Data publikacji: 19-08-2020

Aktualności z Katowic