Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach

GWSH realizuje projekt Centrum Symulacji Medycznych

GWSH realizuje projekt Centrum Symulacji Medycznych

W ramach umowy partnerskiej z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed GWSH tworzyć będzie Centrum Symulacji Medycznej. Poprawi ono jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

Umowa partnerska Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej dotyczy realizacji projektu „Wdrożenie programu rozwojowego na kierunku Pielęgniarstwo w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach”, który realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działania 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020.

Efektem projektu będzie utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo prowadzonego na Wydziale Medycznym uczelni. Celem działania jest rozwój kierunku i poprawa jakości kształcenia poprzez użycie innowacyjnych metod nauczania studentów. Kształceni będą oni za pomocą symulacji, tak by zdobytą wiedzę mogli wypróbować w kontrolowanych, bezpiecznych warunkach. Centrum będzie swoistym “wirtualnym szpitalem”, który podniesie jakość kształcenia osób aspirujących do zawodu pielęgniarza.

Symulacja medyczna jest najnowocześniejszym i najskuteczniejszym sposobem nauki przyszłych kadr medycznych. Jej celem jest trening zespołowy zarówno w warunkach symulujących ambulatorium, SOR, salę operacyjną, jak i specjalistyczne oddziały szpitalne. Centra symulacji medycznej oferują warunki zbliżone do rzeczywistych szpitali, pozwalając tym samym na interdyscyplinarny trening różnych specjalizacji medycznych.

Sale symulacyjne będą wyposażone w fantomy naśladujące objawy chorób i zachowania ludzkie oraz najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Nauka nie będzie się różnić od działań w prawdziwych warunkach poza tym, że zabiegi będzie można wielokrotnie powtarzać.

Data publikacji: 02-03-2018