Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach

PŚ wśród uczelni nagrodzonych przez MNiSW

PŚ wśród uczelni nagrodzonych przez MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłoniło 13 uczelni wyższych, które otrzymają nagrodę w łącznej wysokości 95 mln zł. W zaszczytnym gronie laureatów znalazła się Politechnika Śląska. Uczelnie zostały nagrodzone za poprawę poziomu naukowego i zdobycie wyższych kategorii w przeprowadzonej w ostatnim czasie ocenie jakości działalności naukowej.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową Politechniki Śląskiej. Na 14 wydziałów uczelni, aż 10 przyznano najwyższą ocenę A, zaś pozostałym 4 - ocenę B. PŚ odnotowała tym samym znaczny wzrost jakościowy, w porównaniu chociażby do 2013 roku, kiedy to 10 wydziałów uczelni posiadało ocenę B, zaś tylko 4 notę A. Dzięki swojemu osiągnięciu Politechnika Śląska trafiła do czołówki szkół wyższych nagrodzonych przez MNiSW za poprawę poziomu naukowego.

Nagrody przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mają na celu docenienie i dowartościowanie uczelni wyższych, które koncentrują się na utrzymaniu wysokiego poziomu badań naukowych oraz wdrożeniach przemysłowych i gospodarczych w przypadku szkół o profilu technicznym.

Dodatkowa dotacja otrzymana przez Politechnikę Śląską zostanie przeznaczona na prowadzenie działań projakościowych, wzrost potencjału uczelni, a także zwiększenie jej rozpoznawalności nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Jak podkreśla rektor PŚ, odniesienie tak dużego sukcesu przez uczelnię jest w ogromnej mierze zasługą osób tworzących społeczność akademicką oraz prowadzonych przez nich badań naukowych.

Data publikacji: 05-11-2017