Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach


Adres: ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

Tel.: 32 257-70-00

FAX. 32 257-71-89

  • http://www.ae.katowice.pl

Wydział: INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista kierunków

Informatyka ekonomiczna Inżynieria systemów informatycznych zarządzania Inżynieria wiedzy
Metody i systemy wspomagania decyzji Informatyczne narzędzia badania zjawisk społeczno-ekonomicznych Komputerowa analiza danych
Metody analizy ryzyka finansowego Ekonometria i statystyka