Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach


Adres: ul. Harcerzy Września 3

40-659 Katowice

Tel.: 32 35 70 532,

32 35 70 533

  • http://www.gwsh.pl

Kierunek: Pedagogika

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

spec. Pedagogika opiekuńczo-socjalna spec. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem do lat trzech spec. Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
spec. Pedagogika opiekuńcza i opieka nad osobami starszymi z elementami gerontologii i geriatrii