Znajdź swoje wymarzone studia w Katowicach

11 uczelni w Katowicach - kierunek Zarządzanie

Adres: ul. Rolna 43

40-555 Katowice

Tel.: 32 202 50 34

FAX.: 32 252 28 75

Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Zarządzanie projektami IT

Adres: ul. Bankowa 8

40-007 Katowice

Tel.: 32 355 97 71, 32 355 97 73, 32 355 97 81

FAX.:

Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) w Katowicach

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie i inżynieria produkcji (zobacz specjalizacje) Zarządzanie (zobacz specjalizacje)

Adres: ul. Mickiewicza 29 (centrum miasta)

40-085 Katowice

Tel.: 32 207-27-10

FAX.: 32 207-27-05

Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Oferta edukacyjna - Uczelni

Lista specjalizacji

Zarządzanie gastronomią

Adres: ul. Harcerzy Września 3

40-659 Katowice

Tel.: 32 35 70 532, 32 35 70 533

FAX.:

Galeria Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH) im. Wojciecha Korfantego
Galeria Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH) im. Wojciecha Korfantego

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie (zobacz specjalizacje)

Adres: ul. Krasińskiego 2

40-952 Katowice

Tel.: (32) 255 34 17, (32) 255 34 17 wew. 212

FAX.: (32) 255 34 17

www.swsz.pl www.swszkatowice.eu

Studia na kierunku Zarządzanie w Katowicach

Opis kierunku

Zarządzanie to kierunek odpowiedni dla wszystkich, którzy nie mogą się zdecydować czy są ukierunkowani w stronę humanizmu, czy jednak wolą przedmioty wymagające logicznego myślenia. Dzięki tym studiom zdobędziecie kompetencje do pełnienia funkcji menadżerskich na różnych szczebla w instytucjach publicznych i prywatnych przedsiębiorstwach.

Uczelnie wyższe z Górnego Śląska: Studia Katowice

Liczba uczelni

Zarządzanie dostępne jest na kilku publicznych uczelniach. Należą do nich: Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Śląska, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Śląski, a także Uniwersytet Medyczny. Ofertę na w/w kierunku uzupełniają uczelnie niepubliczne m.in. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochrona Pracy, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa czy Wyższa Szkoła Bankowa.

Tryby Studiowania

Studia na kierunku zarządzanie prowadzone są w formie studiów dziennych, bezpłatnych oraz niestacjonarnych zaocznych, na których zajęcia odbywają się podczas zjazdów weekendowych. AWF oraz Uniwersytet Medyczny oferują wyłącznie studia dzienne.

Ceny

W Katowicach na UE studia niestacjonarne są płatne. Koszt jednego semestru studiów na kierunku ekonomia to 2 300. Znacznie taniej można rozpocząć naukę na Politechnice Śląskiej w Gliwicach – koszt 1950 złotych oraz Uniwersytecie Śląskim - 2 050 złotych.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji na studia stacjonarne wszystkich uczelni publicznych oferujących kierunek zarządzanie.

Zasady rekrutacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Uczelnia UE Katowice

Zasady rekrutacji Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uczelnia UŚ

Zasady rekrutacji Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uczelnia UM

Zasady rekrutacji AWF w Katowicach

Uczelnia AWF katowice

Zasady rekrutacji Politechnika Śląska w Gliwicach

Uczelnia PŚ


Perspektywy pracy

Absolwent kierunku będzie przygotowany do kierowania pracą zespołu podwładnych czy kompleksową obsługą całego przedsiębiorstwa. Zdobyta wiedza z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych pozwoli rozpoznawać problemy prywatnych przedsiębiorstw, jak i instytucji publicznej. Praca czeka na stanowiskach menadżerskich, kierowniczych lub specjalistycznych.

Interesujesz się innymi kierunkami? Zajrzyj na Ekonomia Katowice

Studia, kierunek Zarządzanie w Katowicach, specjalizacje:

Zarządzanie zasobami ludzkimi:

Specjalizacja owa przygotowuje do tego, by pozyskiwać pracowników, rozwiązywać konflikty czy też kreować liderów grupy. Po jej ukończeniu absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w charakterze analityka biznesu, trenera szkoleń interpersonalnych czy też na stanowisku dyrektora działu personalnego. Menedżerowie ds. personalnych są w dzisiejszej rzeczywistości osobami, na pracy których w dużej mierze opiera się sukces danego przedsiębiorstwa. Wszak to dzięki kapitałowi ludzkiemu może ono funkcjonować prawidłowo.
Specjalizację prowadzi: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zarządzanie przedsiębiorstwem:

Od sprawnego zarządzania firmą zależy jej sukces, dlatego studenci w ramach specjalizacji mogą liczyć na zdobyciu wszechstronnej wiedzy i umiejętności, dzięki którym ich start na rynku pracy będzie w znacznym stopniu ułatwiony. Mogą zdobyć pracę na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach czy instytucjach finansowych. Jak najbardziej są oni także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci wiedzą doskonale, w jaki sposób wdrożyć nowy produkt, jak zwiększyć sprzedaż czy też jak dbać o finanse danej firmy. Myślenie w kategoriach strategicznych to niezwykle przydatna umiejętność, którą każdy student będzie w stanie posiąść.
Specjalizację prowadzi: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zarządzanie w usługach:

Ta innowacyjna i zarazem przyszłościowa specjalizacja pozwala studentom na to, by zdobyli potrzebną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami w branży usług oraz tego, jak zbudować dobrą i trwałą relację z klientem. Po jej ukończeniu liczyć można na zatrudnienie w charakterze konsultanta strategicznego czy menadżera operacyjnego. Absolwenci nierzadko otrzymują pracę na stanowisku senior account manager. Kompletne planowanie strategii przedsiębiorstwa związanego z usługami to główny cel podczas prowadzenia tej specjalności. Tworzenie strategii przedsiębiorstwa to dzisiaj wszak bardzo pożyteczna umiejętność.
Specjalizację prowadzi: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Data publikacji: 05-07-2019