SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Adres: ul. Techników 9

40-326 Katowice

TEL. 32 750 60 80, 32 750 60 81, Biuro Rekrutacji: 32 750 60 84

FAX. 32 750 60 82

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Psychologia Psychokryminalistyka Psychodietetyka

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Psychologia Psychologia dla magistrów i licencjatów

Galeria ZDJĘĆ

O nas - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Uniwersytet SWPS powstał w 1996 r. Wysokie miejsca rankingowe i oceny najbardziej prestiżowych instytucji w Polsce, niekwestionowana jakość studiów oraz wybitna kadra naukowa sprawiają, że SWPS jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni w naukach społecznych w Polsce i zarazem najczęściej wybieraną przez kandydatów na studia.
www.swps.pl

Uczelnia oferuje studia w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu:

• 4 kierunki studiów doktoranckich
• 20 kierunków studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich
• 60 szkoleń
• ponad 70 specjalizacji i specjalności
• ponad 90 kierunków studiów podyplomowych

Najlepsza uczelnia

Silną pozycję

SWPS na rynku edukacyjnym podkreśla najważniejszy ranking uczelni w Polsce – ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej. W 2014 r. w tym zestawieniu Uniwersytet SWPS został uznany za jedną z najlepszych uczelni w kraju. Doceniono potencjał naukowo-badawczy Uczelni, świetnie wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz wysoki poziom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Dzięki dążeniu do zachowania najwyższych standardów, niezmiennie od 2007 r. Uniwersytet SWPS pozostaje najlepszą uczelnią niepubliczną o profilu społeczno-humanistycznym.

Psychologia na najwyższym poziomie

Uniwersytetu SWPS utrzymało tytuł najlepszej niepublicznej uczelni prowadzącej studia na kierunku psychologia. Po raz kolejny, w gronie dwóch wiodących ośrodków edukacyjnych w Polsce Uniwersytet SWPS otwiera listę wszystkich szkół wyższych w kraju, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, prowadzących studia psychologiczne. więcej informacji >>

Najlepsze kulturoznawstwo w Polsce

Kulturoznawstwo Uniwersytetu SWPS, jako jedyne w Polsce, otrzymało ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Spośród przyjętych przez PKA ośmiu kryteriów jakościowych – aż w siedmiu Szkoła uzyskała najwyższą ocenę. więcej informacji >>

Najlepsze niepubliczne studia z zakresu prawa, socjologii i filologii

Sukces Szkoły widoczny jest również w dziedzinie prawa. W tegorocznym rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej Uniwersytetu SWPS okazał się najlepszą uczelnią niepubliczną, oferującą studia prawnicze. Ten spektakularny awans zawdzięczamy nowatorskiemu podejściu do programu, naciskowi na praktykę i gotowości dostosowywania dydaktyki do potrzeb studenta. więcej informacji o rankingu >>

Uniwersytet SWPS zajął 5 miejsce w kraju wśród wszystkich jednostek prowadzących studia na kierunku socjologia. Jesteśmy najlepszą uczelnią wśród szkół niepublicznych prowadzącą studia w tym obszarze.

Uniwersytet SWPS utrzymał pierwsze miejsce w gronie uczelni niepublicznych także w obszarze filologii. Znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce wszystkich uczelni prowadzących studia filologiczne. Bogata oferta, uprawnienia do nauczania języka i kwalifikacje tłumacza oraz doskonałe przygotowanie kadry dydaktycznej po raz kolejny poświadczyły wysoką jakość kierunków filologicznych.

Kandydaci na studia ufają nam

Wysokie miejsca rankingowe oraz najlepsze oceny najbardziej prestiżowych instytucji w Polsce, niekwestionowana jakość studiów i wybitna kadra naukowa sprawiły, że w 2013 r. Uniwersytet SWPS był najbardziej obleganą uczelnią niepubliczną w Polsce – wg danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uniwersytet SWPS z elitarną kategorią „A+”

W kompleksowej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, przeprowadzonej przez MNiSW w 2013 roku, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu otrzymał prestiżową kategorię „A+”. Co więcej, Wydział znalazł się na 1. miejscu w grupie nauk humanistycznych i społecznych, pokonując wiele wybitnych instytucji badawczych i znamienitych ośrodków uniwersyteckich.

Kategorią „A+” wyróżniono niespełna 4% wszystkich instytucji poddanych ocenie – To elita, wizytówka polskiej nauki w kraju i na świecie.

Doktoraty i habilitacje

O najwyższej jakości studiów świadczy także liczba uprawnień doktorskich i habilitacyjnych. Uczelnia, która je posiada, jest liczącym się ośrodkiem naukowo-badawczym i kształci wysokiej klasy specjalistów. Uniwersytet SWPS nadaje stopień doktora aż w 4 w dziedzinach: psychologia, kulturoznawstwo, socjologia i prawo. Stopień doktora habilitowanego można w Uniwersytecie SWPS uzyskać w dziedzinach psychologia i kulturoznawstwo. UniwersytetSWPS posiada najwięcej uprawnień doktorskich i habilitacyjnych spośród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce.

Popularyzacja nauki

Tradycją Uniwersytetu SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. Jako jeden z najlepszych ośrodków psychologicznych w kraju, Uniwersytet SWPS popularyzuje wiedzę psychologiczną realizując projekt Strefa Psyche (www.strefapsyche.pl) oraz wspiera młodzież prowadząc w liceach na terenie całego kraju bezpłatne warsztaty psychologiczne, seksuologiczne i ogólnorozwojowe Strefa Młodzieży (www.strefamlodziezy.pl).

Studia za granicą - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Studia to wspaniały czas i wiele możliwości. Wcale nie musisz ich spędzać w jednym mieście i w jednym kraju. Belgia, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Korea, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Włochy, USA, Wielka Brytania… czekają na ciebie. Uniwersytet SWPS uczestniczy w licznych programach partnerskich, z których najbardziej znany jest Erasmus.


Jak to zrobić?

To proste! Wystarczy, że ukończyłeś pierwszy semestr studiów i znasz język obcy. Możesz studiować w jednym z 90 uniwersytetów, z którymi Uniwersytet SWPS podpisał umowy. Sam wybierasz, dokąd chcesz jechać.

Dlaczego warto?

Wyjazd na Erasmusa to nie tylko przygoda życia, niezapomniane wspomnienia i wspaniała podróż.
Jeszcze lepsza znajomość języka obcego, międzynarodowe znajomości, które mogą zaowocować w przyszłości cennymi kontaktami biznesowymi, możliwość uczenia się przedmiotów, których nie ma w Polsce, czy realizacja ciekawych projektów w międzykulturowym gronie to także bardzo duże plusy „erasmusowych” wyjazdów.
Studenci Uniwersytetu SWPS chętnie z nich korzystają. Zazwyczaj pobyt za granicą trwa 1 semestr, ale często zdarza się, że studenci po pierwszym semestrze zostają na kolejny! Tak bardzo podoba im się pobyt za granicą.

Dlaczego Uniwersytet SWPS? - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Szczęśliwa trzynastka:
czyli 13 powodów, dla których warto studiować w Uniwersytecie SWPS


 • Uniwersytet SWPS jest najlepszą niepubliczną uczelnią w naukach społecznych w kraju wg rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej 2012 r.
 • najczęściej wybierana uczelnia przez kandydatów na studia w 2011 r. wg MNiSW
 • Uniwersytet SWPS należy do najważniejszych ośrodków psychologicznych w Polsce
 • Wydział Prawa znajduje się w czołówce rankingu Dziennika Gazety Prawnej w 2012 r.
 • Wrocławski wydział Uniwersytetu SWPS jest najlepszy w Polsce w grupie nauk społecznych wg MNiSW
 • Uniwersytet SWPS posiada najwięcej uprawnień akademickich spośród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce (uprawnienia doktorskie – psychologia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo oraz uprawnienia habilitacyjne – psychologia, kulturoznawstwo)
 • w Uniwersytecie SWPS wykładają najlepsi wykładowcy w Polsce: prof. Jerzy Bralczyk, prof. Wojciech Burszta, prof. Dariusz Doliński, prof. Wiesław Godzic, prof. Jacek Sobczak, prof. Bogdan Wojciszke
 • Uniwersytet SWPS odwiedzają wybitne osobistości świata nauki i mediów, np. prof. Robert Cialdini, Igor Morski, prof. Zbigniew Lew-Starowicz, Jerzy Stuhr, Andrzej Wajda, prof. Philip Zimbardo
 • studia są nastawione na praktykę i współpracę z pracodawcami
 • działa tu Biuro Karier, które pomaga studentom znaleźć praktyki i staże
 • w Uniwersytecie SWPS istnieje 48 kół naukowych, chór, Akademicki Związek Sportowy, Studencka Poradnia Prawna, działają tu także szkoła językowa, księgarnia, biblioteka
 • studenci mogą odbyć część studiów za granicą w jednym z 90 uniwersytetów, np. w ramach znanego programu Erasmus
 • zapewniamy stały kontakt ze sztuką w uczelnianej Galerii Wysokich Napięć
 • Polecane Uczelnie w Katowicach