Wyższa Szkoła Bankowa Chorzów, ul. Sportowa 29 - www.studiakatowice.com

top

Strona główna

Studia Katowice
img_ucz
Wyższa Szkoła Bankowa Chorzów
logo_ucz

41-506 Chorzów, woj. śląskie

ul. Sportowa 29 zobacz na mapie>>

tel.: 32 349 85 24, 32 349 84 79, 32 349 84 70, 32 349 85 31, fax.: 32 349 84 80

www: www.wsb.pl/chorzow

e-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Marketing i sprzedaż nowość!

spec. Content marketing – tworzenie treści marketingowych nowość!

spec. Customer care – zarządzanie relacjami z klientem nowość!

spec. E-handel i sprzedaż w nowych mediach nowość!

spec. Innowacyjny marketing nowość!

spec. Marketing i nowe media nowość!

spec. Public relations i nowoczesna komunikacja nowość!

spec. Strategie i techniki sprzedaży nowość!

Zarządzanie

spec. Biznes międzynarodowy

spec. Ekonomia menedżerska

spec. Gospodarowanie nieruchomościami

spec. International business

spec. Marketing i zarządzanie sprzedażą

spec. Menedżer projektów IT nowość!

spec. Menedżer sportu nowość!

spec. Menedżer sprzedaży nowość!

spec. Zarządzanie projektami

spec. Zarządzanie przedsiębiorstwem

spec. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Turystyka i rekreacja

spec. Hotelarstwo

spec. Menedżer sportu

spec. Obsługa ruchu lotniczego nowość!

spec. Obsługa ruchu turystycznego, pilotaż i przewodnictwo wycieczek

spec. Turystyka międzynarodowa

spec. Turystyka regionalna

spec. Turystyka senioralna nowość!

spec. Turystyka uzdrowiskowa, SPA i wellness

spec. Zarządzanie gastronomią i dietetyka

spec. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Psychologia w biznesie

spec. HR Business Partner nowość!

spec. Psychologia menedżera

spec. Psychologia negocjacji i mediacji

spec. Psychologia pozytywna

spec. Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji

spec. Psychologia w Public Relations

spec. Psychologia zarządzania sprzedażą

spec. Zarządzanie zasobami ludzkimi nowość!

Prawo w Biznesie

spec. Mediacja i arbitraż

spec. Prawo i finanse

spec. Prawo i zarządzanie

Pedagogika

spec. Asystent rodziny i asystent osoby niepełnosprawnej nowość!

spec. Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza

spec. Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

spec. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją

spec. Terapia pedagogiczna z socjoterapią nowość!

Logistyka

spec. Logistics and International Forwarding nowość!

spec. Logistics of Trade and Distribution nowość!

spec. Logistyka handlu i dystrybucji

spec. Logistyka i spedycja międzynarodowa

spec. Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach

spec. Logistyka w organizacji

spec. Zarządzanie usługami logistycznymi

Język angielski w biznesie

spec. Business English with French/German/Spanish – angielski z francuskim/niemieckim/hiszpańskim

spec. Business English – język angielski biznesu

spec. Business translation - tłumaczenia biznesowe

spec. International business – biznes międzynarodowy

spec. Legal and financial English – angielski w prawie i finansach

Inżynieria zarządzania

spec. Bezpieczeństwo i higiena pracy

spec. Inżynieria gospodarki przestrzennej z elementami geodezji

spec. Inżynieria jakości w procesach i usługach nowość!

spec. Inżynieria zarządzania innowacjami w przemyśle

spec. Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi

spec. Inżynieria zarządzania środowiskiem

spec. Inżynieria zarządzania transportem drogowym

spec. Zarządzanie inwestycjami budowlanymi

Informatyka

spec. Analityka biznesowa i wdrażanie systemów informatycznych

spec. Bazy danych

spec. Cloud developer

spec. Computer Graphics and Multimedia nowość!

spec. E-commerce

spec. Inżynieria testów oprogramowania

spec. Inżynieria urządzeń inteligentnych i mobile developer

spec. Multimedia i grafika komputerowa

spec. Programming nowość!

spec. Programowanie

spec. Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznych

Finanse i Rachunkowość

spec. Bankowość i usługi finansowe

spec. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw

spec. Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA nowość!

spec. International business

spec. Podatki i finanse publiczne

spec. Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Bezpieczeństwo narodowe

spec. Bezpieczeństwo antyterorrystyczne nowość!

spec. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni nowość!

spec. Bezpieczeństwo i nformacyjne nowość!

spec. Kryminologia z elementami kryminalistyki

spec. Ochrona osób i mienia oraz imprez masowych nowość!

spec. Pracownik cywilny w służbach mundurowych

spec. System bezpieczeństwa narodowego nowość!

spec. Służby policyjne

spec. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi

Administracja publiczna

spec. Administracja podatkowa

spec. Administracja samorządowa

spec. E-administracja

spec. PR w administracji publicznej

spec. Pracownik cywilny w służbach mundurowych

spec. Zarządzanie w administracji publicznej

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Zarządzanie

spec. Zarządzanie projektami

spec. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Pedagogika

Finanse i Rachunkowość

spec. Bankowość i usługi finansowe

spec. Podatki i finanse publiczne

spec. Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Bezpieczeństwo narodowe

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu powstała w 1994 roku, natomiast Wydział Zamiejscowy w Chorzowie w roku 1998. Wyższej Szkole Bankowej zaufało już ponad 300000 osób. Uczelnia od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych publikowanych przez renomowane czasopisma. Dzięki rozwojowi oferty edukacyjnej i uatrakcyjnianiu warunków studiowania, obecnie na studiach I stopnia (licencjackich), studiach II stopnia uzupełniających magisterskich) oraz na studiach podyplomowych w Chorzowie studiuje ponad 14200 studentów.

Studenci o WSB

Rozpoczynając karierę zawodową, potrzebujesz doświadczenia i wiedzy. W chorzowskiej WSB znajdziesz szereg kursów, szkoleń i warsztatów. Uczelnia pomoże Ci znaleźć praktyki lub staż, dzięki czemu możesz być pewien, że Twoja wartość na rynku pracy zwiększy się.
Bartłomiej Maźnio
Studia I stopnia, Zarządzanie

Do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Bankowej zachęciły mnie dobre opinie o Uczelni. Zdecydowałam się na Ekonomię i to był dobry wybór. Zajęcia prowadzone są zarówno przez kompetentnych wykładowców, jak i praktyków biznesu, dzięki czemu mogę zdobywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne. Liczne projekty i przedsięwzięcia, które odbywają się na Uczelni, to świetna okazja do sprawdzenia i rozwijania swoich kompetencji biznesowych w działaniu.
Aleksandra Nochowicz
Studia I stopnia, Zarządzanie

Extranet, który funkcjonuje na naszej uczelni, to świetne źródło wszelkich informacji dotyczących życia studenckiego. Dzięki niemu zawsze wiemy: co, jak i gdzie.
Karolina Tomas
Studia I stopnia, Finanse i Rachunkowość


Uważam, że Logistyka to dziedzina przyszłości. Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie pozwala mi ją poznać – zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej. Z racji tego, że wykładowcy WSB to przede wszystkim praktycy, studenci mają możliwość poznania realiów pracy w tej branży.
Dominik Modrzyk
Studia I stopnia, Logistyka

Chcesz wiedzieć więcej o WSB?
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Bankowej, jak wyglądają programy poszczególnych specjalności, gdzie mieszczą się sale dydaktyczne i jak wygląda życie studenckie, a także uzyskać odpowiedzi na wiele innych pytań to zapraszamy Cię na strony Uczelni: www.wsb.pl/chorzow/

Formy studiów

Wyższa Szkoła Bankowa daje możliwość wyboru formy nauki dostosowanej do potrzeb studenta.
Można wybrać studia stacjonarne w grupie dziennej, studia niestacjonarne w grupie popołudniowej lub weekendowej.

Studia stacjonarne - grupa dzienna
Zajęcia odbywają się od wtorku do czwartku.
Ta forma studiów umożliwia stały kontakt z wykładowcami i opiekunami, pozwalając w pełni wykorzystać ich pomoc. Zajęcia specjalnościowe gwarantują pogłębienie znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością. Dzięki temu student może nauczyć się więcej i szybciej utrwalić przerabiany materiał.

Studia niestacjonarne - grupa weekendowa
Zajęcia odbywają się w czasie 2 lub 3 w miesiącu zjazdów weekendowych. To idealne rozwiązanie dla osób pracujących w nienormowanym trybie pracy, zamieszkałych poza Chorzowem oraz wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swe wykształcenie i zdobyć nowe kwalifikacje kosztem jednego lub dwóch weekendów w miesiącu.

Program Very Important Student

Uczelnia prowadzi program VIS – Very Important Student. Dzięki niemu każdy z naszych studentów otrzymuje wsparcie na wszystkich etapach swojej kariery zawodowej. Ten kompleksowy program składa się z kilku filarów: „Studiuj za darmo”, „Klucz do kariery”, „Studiuj za granicą” oraz „Paszport WSB”. VIS to szansa, by studiować za darmo, wyjechać na studia za granicę, skorzystać z pomocy Biura Karier WSB przy wejściu na rynek pracy oraz podnieść swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach i praktykach zawodowych.

Studiuj za darmo
Studiując w WSB możesz zmniejszyć koszty swojej nauki, bądź studiować za darmo. Wystarczy, że:
- wykażesz się świadectwem ukończenia szkoły z wyróżnieniem lub zostaniesz finalistą olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym lub okręgowym, a rozpoczniesz naukę za darmo,
- zostaniesz laureatem konkursu językowego „Pokaż nam język”, a otrzymasz indeks WSB oraz zostaniesz zwolniony z opłat czesnego na I roku studiów,
- jako student WSB wykażesz się bardzo dobrymi wynikami w nauce w kolejnych semestrach studiów, wówczas będziesz mógł uczestniczyć w programie VIS – „Studiuj za darmo” na warunkach określonych w regulaminie programu.

Studiuj za granicą
Będąc studentem WSB możesz skorzystać z programu Erasmus, stanowiącego część nowego programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie”. Daje on możliwość wyjazdu nie tylko na stypendium do zagranicznej uczelni, ale także na praktykę do przedsiębiorstwa lub innej instytucji zagranicznej. Będąc studentem WSB masz możliwość wyjazdu na studia do krajów takich jak: Irlandia, Niemcy, Holandia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Szwecja, Finlandia, Czechy, Słowacja, Ukraina, Litwa, Bułgaria i Wielka Brytania.

Klucz do Kariery
Biuro Karier WSB wspiera studentów w kształtowaniu ścieżki zawodowej. Oferuje pomoc w nawiązaniu kontaktu z potencjalnym pracodawcą, organizuje praktyki zawodowe, a także zaprasza na bezpłatne szkolenia i warsztaty.

Paszport WSB
Paszport WSB przyznawany jest każdemu studentowi, uprawniając go do:
- zniżek na studiach II stopnia i podyplomowych w Wyższych Szkołach Bankowych w Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu,
- korzystania z Bibliotek i Biur Karier wszystkich Wyższych Szkół Bankowych,
- zmiany macierzystej uczelni na inną WSB w trakcie studiów bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Biuro karier

Czym zajmuje się Biuro Karier?

 • pomaga w organizacji praktyk zawodowych dla studentów i absolwentów

 • pośredniczy w poszukiwaniu pracy, prowadzi rekrutacje, pomaga określić predyspozycje zawodowe i przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne

 • organizuje bezpłatne i odpłatne warsztaty i szkolenia oraz indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym

 • tworzy Program Partnerstwa Biznesowego, upraktyczniający program studiów

 • organizuje targi pracy

 • zaprasza na bezpłatne staże

 • jest gospodarzem i twórcą seminariów, prezentacji firm, dni otwartych
 • Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  Inne kierunki

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2017 2016 2015 2014 2013 2012

  35.98kierunek: lekarski - Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  35.6Ekonomia - Politechnika Gdańska

  33.55Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

  29.25Filologia norweska, grupa z językiem angielskim - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

  28.81Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  więcej

  Aktualności
  WSTI w Katowicach zaprasza na maraton programistyczny Deadline24

  WSTI w Katowicach zaprasza na maraton programistyczny Deadline24

  7-8 kwietnia 2018 roku będzie miał miejsce finał 10 edycji międzynarodowego maratonu programistycznego Deadline24. Aby wziąć w nim udział, należy być entuzjastą algorytmiki i zarejestrować się na eliminacje online, których wyniki wskażą uczestników wielkiego finału. ...

  czytaj więcej >>

  GWSH realizuje projekt Centrum Symulacji Medycznych

  GWSH realizuje projekt Centrum Symulacji Medycznych

  W ramach umowy partnerskiej z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed GWSH tworzyć będzie Centrum Symulacji Medycznej. Poprawi ono jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. ...

  czytaj więcej >>

  PŚ wśród uczelni nagrodzonych przez MNiSW

  PŚ wśród uczelni nagrodzonych przez MNiSW

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłoniło 13 uczelni wyższych, które otrzymają nagrodę w łącznej wysokości 95 mln zł. W zaszczytnym gronie laureatów znalazła się Politechnika Śląska. Uczelnie zostały nagrodzone za poprawę poziomu naukowego i zdobycie wyższych kategorii w przeprowadzonej w ostatnim czasie ocenie jakości działalności naukowej. ...

  czytaj więcej >>

  Wysokie pozycje PŚ w Rankingu Szkół Wyższych 2017

  Wysokie pozycje PŚ w Rankingu Szkół Wyższych 2017

  Miesięcznik Perspektywy opublikował wyniki tegorocznego prestiżowego Rankingu Szkół Wyższych. Politechnika Śląska został wysoko oceniona i zajęła czwarte miejsce w zestawieniu studiów inżynierskich oraz piąte wśród uczelni technicznych. W ogólnej klasyfikacji polskich szkół wyższych Politechnika uplasowała się na trzynastej pozycji, a studia na jej dwóch kie ...

  czytaj więcej >>

  UE w Katowicach rozpoczął rekrutacją na studia

  UE w Katowicach rozpoczął rekrutacją na studia

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczął rekrutację na studia, które realizowane będą od nowego roku akademickiego 2017/2018. Zapisy kandydatów pragnących podjąć studia na uczelni prowadzone są w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym. Oferta edukacyjna Uniwersytetu wyróżnia się szerokim wyborem kierunków na studiach I i II stopnia, podyplomowych, doktora ...

  czytaj więcej >>

  Politechnika Śląska zaprasza na Cisco Student Day

  Politechnika Śląska zaprasza na Cisco Student Day

  W dniu 7 czerwca 2017 r. w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej odbędzie się Cisco Student Day. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14:00, a jego adresatami są osoby wiążące swoją przyszłość z branżą IT. Udział w spotkaniu objęty jest obowiązkiem wcześniejszej rejestracji online. ...

  czytaj więcej >>

  GWSH wysoko w rankingu studiów na kierunkach turystycznych

  GWSH wysoko w rankingu studiów na kierunkach turystycznych

  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach uplasowała się na pierwszym miejscu w województwie śląskim w Rankingu Szkół Wyższych 2017, przygotowanym przez magazyn „Wiadomości Turystyczne”. Jednocześnie uczelnia znalazła się na piątej pozycji wśród wszystkich polskich uczelni akademickich, które posiadają w ofercie kierunki turyst ...

  czytaj więcej >>

  Wyłoniono zwycięzców konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu 2017”

  Wyłoniono zwycięzców konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu 2017”

  W dniu 27 kwietnia br. poznaliśmy laureatów tegorocznej odsłony konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu”. Miejscem finałowej rywalizacji był Wydział Zamiejscowy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Żorach. W zmaganiach wzięli udział uczniowie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ...

  czytaj więcej >>

  Promocja „Korzystnie na start” w WST w Katowicach

  Promocja „Korzystnie na start” w WST w Katowicach

  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach przygotowała wyjątkową promocję dla kandydatów na studia. Oferta obowiązuje przy rejestracji na kierunki studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich w terminie od 4 do 31 maja 2017 roku. Warunkiem skorzystania z promocji jest dostarczenie wymaganych dokumentów do Działu Rekrutacji bądź Dziekanatu. ...

  czytaj więcej >>

  Kolejne Dni Otwarte WST już 31 maja!

  Kolejne Dni Otwarte WST już 31 maja!

  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach zaprasza do udziału w Dniu Otwartym Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, który planowany jest na dzień 31 maja 2017 roku. Będzie to już kolejne tego typu wydarzenie na uczelni, organizowane z myślą o kandydatach na studia. Pierwszy tegoroczny Dzień Otwarty WST odbył się 25 marca br. pod hasłem „Do stud ...

  czytaj więcej >>

  Poznaliśmy laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym

  Poznaliśmy laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym

  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej miała okazję gościć uczestników finałowej gali VI Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym. Wydarzenie miało miejsce w dniach 5-7 kwietnia br. Tegoroczna odsłona konkursu przyciągnęła rekordową liczbę uczestników z całej Polski. Celem inicjatywy jest szlachetna rywalizacja młodych osób, pragnących w przysz ...

  czytaj więcej >>

  WSB zaprasza na konkurs „Z energetyką w przyszłość”

  WSB zaprasza na konkurs „Z energetyką w przyszłość”

  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Z energetyką w przyszłość”, który odbędzie się w dniu 7 kwietnia br. w murach uczelni. Plebiscyt został objęty patronatem przez posła Parlamentu Europejskiego profesora Jerzego Buzka. ...

  czytaj więcej >>

  Startują zapisy do konkursu ABB IT Challenge

  Startują zapisy do konkursu ABB IT Challenge

  Politechnika Śląska zaprasza studentów do zgłaszania swojego udziału w 10. edycji ogólnopolskiego konkursu ABB IT Challenge. Główną nagrodę w plebiscycie skierowanym do młodych osób stanowi 25 tysięcy złotych. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie projektu, który dowodzić będzie pozytywnego wpływu na różne sfery życia interakcji człowieka z technolog ...

  czytaj więcej >>

  WSTI zaprasza na Dzień Otwarty

  WSTI zaprasza na Dzień Otwarty

  Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 roku. Wydarzenie skierowane jest do osób pragnących poznać ofertę edukacyjną uczelni oraz wziąć udział w ciekawych prelekcjach i warsztatach. ...

  czytaj więcej >>

  Śląski Uniwersytet Medyczny doceniony w rankingu Creditreform

  Śląski Uniwersytet Medyczny doceniony w rankingu Creditreform

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach znalazł się w czołówce rankingu wiarygodności przygotowanym przez Creditreform. Uczelnia zajęła drugie miejsce w Polsce, a tuż przed nią uplasował się jedynie Uniwersytet Wrocławski. Z grona śląskich szkół wyższych w zestawieniu znalazły się także Politechnika Śląska (24 pozycja) oraz Politechnika Częstochowska (89 po ...

  czytaj więcej >>


  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy