Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 (centrum miasta) - www.studiakatowice.com

top

Strona główna

Studia Katowice
img_ucz
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
logo_ucz

40-085 Katowice, woj. śląskie

ul. Mickiewicza 29 (centrum miasta) zobacz na mapie>>

tel.: 32 207-27-10, fax.: 32 207-27-05

www: www.swsm.pl

e-mail: info@swsm.pl, rekrutacja@swsm.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Dietetyka nowość!

Dietetyka kliniczna

Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej

Poradnictwo żywieniowe

Gastronomia

Gastronomia w hotelarstwie i zakładach żywienia zbiorowego

Sztuka kulinarna

Zarządzanie gastronomią

Kosmetologia

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Dietetyka nowość!

Psychodietetyka nowość!

Ziołolecznictwo i suplemetnacja nowość!

Żywienie kliniczne nowość!

Kosmetologia

Kosmetologia w medycynie estetycznej

Podologia

Techniki i zabiegi SPA

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O Uczelni

obrazek

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna to pierwsza niepubliczna specjalistyczna wyższa szkoła medyczna na Śląsku, jedna z nielicznych w Polsce. Jej powstanie jest wynikiem współpracy wybitnych specjalistów z dziedziny nauk medycznych cieszących się krajową i międzynarodową sławą. Uznany zespół specjalistów, dostrzegając potrzebę elastycznego kształcenia w specjalnościach zawodów medycznych, postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom polskiego i europejskiego rynku pracy. Pragnienie kształcenia w nowoczesny sposób doskonale przygotowanych teoretycznie i praktycznie absolwentów stanowi podstawę sformułowania obecnej misji Uczelni.

Misją Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej jest kształcenie specjalistów zgodnie z najwyższymi standardami edukacyjnymi, według programów dostosowanych do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku regionu i kraju.

Wizją SWSM jest utrzymanie jak najwyższej jakości kształcenia i badań naukowych oraz kształtowanie postaw moralnych.

CEL TEN UCZELNIA WYPEŁNIA M.IN. POPRZEZ:

Zapewnienie właściwych warunków studiowania.


Śląska Wyższa Szkoła Medyczna dysponuje specjalistycznymi pracowniami, posiada pomoce dydaktyczne niezbędne w procesie kształcenia przedmiotów ogólnych i specjalistycznych. Posiada bibliotekę i czytelnię.

Koordynację i doskonalenie jakości programów.

W uczelni istnieje ciało kolegialne – Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, dokonujący okresowej oceny programów, oraz dbający o dobór treści i metod nauczania.

Przekazywanie wiedzy określonej aktualnym programem nauczania, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rozwijanie umiejętności praktycznych, m.in. poprzez organizację praktyk zawodowych.

Kształtowanie motywacji do rozwoju i samokształcenia.


Oprócz tradycyjnej metody oceniania, szkoła prowadzi również system akumulacji punktów ECTS – European Credit Transfer System. Studenci mają możliwość konsultacji z wykładowcami poza zajęciami objętymi planem nauczania. Dobre wyniki w nauce są nagradzane stypendiami naukowymi.

Dbałość o swobodę badań naukowych, m.in. poprzez tworzenie kół naukowych, organizowanie konferencji i warsztatów szkoleniowych.

Dbałość o rozwój zawodowy i naukowy oraz systematyczną ocenę kadry nauczającej.


W ocenie kadry uczestniczą również studenci wypełniając ankiety tematyczne.

Kształtowanie wzorców etycznych.

Współpracę z otoczeniem społecznym, za którą odpowiedzialny jest konwent.


Jest to organ kolegialny, składający się z przedstawicieli lokalnych i regionalnych organów administracji publicznej, krajowych oraz regionalnych związków i organizacji samorządu terytorialnego a także samorządu gospodarczego, wybitnych przedstawicieli nauki, jak również podmiotów sponsorujących działalność uczelni.

Czynny udział studentów w życiu szkoły.

Studenci posiadają swoich przedstawicieli w senacie i innych organach uczelni.

Integrację społeczności uczelni, m.in. poprzez działalność samorządu studenckiego.

Wspieranie zainteresowań kulturalnych i sportowych studentów.


Realizując swoją misję, Uczelnia wnosi trwały wkład w rozwój nauki i kultury, służy swemu otoczeniu, kształci studentów zgodnie z dorobkiem współczesnej nauki i praktyki.

SWSM jest otwarta na potrzeby miasta i regionu, dbając o tworzenie klimatu przyjaznego nauce i edukacji, pogłębia związki z otoczeniem gospodarczym i społecznym przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności gospodarki regionu oraz rozwija system edukacji ustawicznej budując kulturę kształcenia.

SWSM buduje wspólnotę profesjonalistów, społeczność ludzi, którzy wierzą w wartość wzajemnej współpracy.

Odpowiadając na wyzwania edukacyjne SWSM stale poszerza i aktualizuje programy badań naukowych oraz treści programów studiów, zwiększa różnorodność form i trybów studiowania oraz stwarza studentom możliwość kształtowania indywidualnego toku studiów.

Uczelnia aktywnie uczestniczy w kształtowaniu rynku pracy, zespalając w swojej działalności kształcenie i wychowanie studentów oraz prowadzenie badań naukowych, służących temu rynkowi.

Realizując wyznaczoną misję i strategię rozwoju Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach jest:

 • uczelnią o wyspecjalizowanym obszarze działania.
 • uczelnią działającą lokalnie.
 • Świetna lokalizacja

  SWSM znajduje się w nowoczesnym budynku zlokalizowanym w ścisłym centrum Katowic – przy ulicy Mickiewicza 29. Uczelnia jest położona w niewielkiej odległości od najważniejszych punktów komunikacyjnych miasta na skraju płatnej strefy parkowania. Na terenie budynku znajdują się: stołówka oraz restauracja, powierzchnie wypoczynkowe wraz z patio, poczta, kiosk i przychodnia lekarska.

  Autorski program nauczania

  Naszym studentom oferujemy innowacyjny i dostosowany do realiów rynku pracy program nauczania, którego treści przedmiotowe są aktualizowane zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poza nauką umiejętności wymaganych standardem kształcenia, prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu, przygotowujące absolwentów do pracy w środowisku nowoczesnych usług z zakresu kosmetologii i dietetyki. Ćwiczenia praktyczne i seminaria stanowią ponad 60% zajęć. Ponieważ stawiamy na praktyczne umiejętności program jest w pełni dostosowany do realiów europejskiego rynku pracy.


  Dobrze wyposażona uczelnia

  SWSM to jedna z najlepiej wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt uczelni medycznych. Dysponujemy m. in. w pełni wyposażonymi pracowniami anatomii i histologii, fizjologii, chemii mikrobiologii oraz kosmetologii, nowoczesnymi laboratoriami komputerowymi, multimedialnym salami wyposażonymi w projektory i sieć bezprzewodowego Internetu Wi-Fi.

  Nowoczesne pracownie kosmetologiczne

  Do najnowocześniejszych sprzętów udostępnianych podczas ćwiczeń w pracowniach Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej należą między innymi:

 • laser IPL / Nd Yag
 • aparat RF
 • aparat do oxybrazji i mikrodermabrazji wodnej
 • aparat do mikrodermabrazji diamentowej
 • aparat do presoterapii
 • aparat do mezoterapii
 • aparaty wytwarzające ultradźwięki,
 • laser biostymulacyjny,
 • aparaty do endermologii,
 • aparaty do liftingu twarzy mikroprądami,
 • aparaty do elektrostymulacji mięśni ciała,
 • aparat Hand SPA,
 • profesjonalny analizator składu ciała
 • i wiele innych.

 • Wszystkie urządzenia pochodzą od renomowanych firm jak Sorisa i Clarena, w trakcie nauki zapewniamy profesjonalne kosmetyki Bielenda , Clarena, Natinuel oraz Depileve .

  Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  Inne kierunki

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2017 2016 2015 2014 2013 2012

  35.98kierunek: lekarski - Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  35.6Ekonomia - Politechnika Gdańska

  33.55Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

  29.25Filologia norweska, grupa z językiem angielskim - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

  28.81Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  więcej

  Aktualności
  WSTI w Katowicach zaprasza na maraton programistyczny Deadline24

  WSTI w Katowicach zaprasza na maraton programistyczny Deadline24

  7-8 kwietnia 2018 roku będzie miał miejsce finał 10 edycji międzynarodowego maratonu programistycznego Deadline24. Aby wziąć w nim udział, należy być entuzjastą algorytmiki i zarejestrować się na eliminacje online, których wyniki wskażą uczestników wielkiego finału. ...

  czytaj więcej >>

  GWSH realizuje projekt Centrum Symulacji Medycznych

  GWSH realizuje projekt Centrum Symulacji Medycznych

  W ramach umowy partnerskiej z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed GWSH tworzyć będzie Centrum Symulacji Medycznej. Poprawi ono jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. ...

  czytaj więcej >>

  PŚ wśród uczelni nagrodzonych przez MNiSW

  PŚ wśród uczelni nagrodzonych przez MNiSW

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłoniło 13 uczelni wyższych, które otrzymają nagrodę w łącznej wysokości 95 mln zł. W zaszczytnym gronie laureatów znalazła się Politechnika Śląska. Uczelnie zostały nagrodzone za poprawę poziomu naukowego i zdobycie wyższych kategorii w przeprowadzonej w ostatnim czasie ocenie jakości działalności naukowej. ...

  czytaj więcej >>

  Wysokie pozycje PŚ w Rankingu Szkół Wyższych 2017

  Wysokie pozycje PŚ w Rankingu Szkół Wyższych 2017

  Miesięcznik Perspektywy opublikował wyniki tegorocznego prestiżowego Rankingu Szkół Wyższych. Politechnika Śląska został wysoko oceniona i zajęła czwarte miejsce w zestawieniu studiów inżynierskich oraz piąte wśród uczelni technicznych. W ogólnej klasyfikacji polskich szkół wyższych Politechnika uplasowała się na trzynastej pozycji, a studia na jej dwóch kie ...

  czytaj więcej >>

  UE w Katowicach rozpoczął rekrutacją na studia

  UE w Katowicach rozpoczął rekrutacją na studia

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczął rekrutację na studia, które realizowane będą od nowego roku akademickiego 2017/2018. Zapisy kandydatów pragnących podjąć studia na uczelni prowadzone są w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym. Oferta edukacyjna Uniwersytetu wyróżnia się szerokim wyborem kierunków na studiach I i II stopnia, podyplomowych, doktora ...

  czytaj więcej >>

  Politechnika Śląska zaprasza na Cisco Student Day

  Politechnika Śląska zaprasza na Cisco Student Day

  W dniu 7 czerwca 2017 r. w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej odbędzie się Cisco Student Day. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14:00, a jego adresatami są osoby wiążące swoją przyszłość z branżą IT. Udział w spotkaniu objęty jest obowiązkiem wcześniejszej rejestracji online. ...

  czytaj więcej >>

  GWSH wysoko w rankingu studiów na kierunkach turystycznych

  GWSH wysoko w rankingu studiów na kierunkach turystycznych

  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach uplasowała się na pierwszym miejscu w województwie śląskim w Rankingu Szkół Wyższych 2017, przygotowanym przez magazyn „Wiadomości Turystyczne”. Jednocześnie uczelnia znalazła się na piątej pozycji wśród wszystkich polskich uczelni akademickich, które posiadają w ofercie kierunki turyst ...

  czytaj więcej >>

  Wyłoniono zwycięzców konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu 2017”

  Wyłoniono zwycięzców konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu 2017”

  W dniu 27 kwietnia br. poznaliśmy laureatów tegorocznej odsłony konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu”. Miejscem finałowej rywalizacji był Wydział Zamiejscowy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Żorach. W zmaganiach wzięli udział uczniowie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ...

  czytaj więcej >>

  Promocja „Korzystnie na start” w WST w Katowicach

  Promocja „Korzystnie na start” w WST w Katowicach

  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach przygotowała wyjątkową promocję dla kandydatów na studia. Oferta obowiązuje przy rejestracji na kierunki studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich w terminie od 4 do 31 maja 2017 roku. Warunkiem skorzystania z promocji jest dostarczenie wymaganych dokumentów do Działu Rekrutacji bądź Dziekanatu. ...

  czytaj więcej >>

  Kolejne Dni Otwarte WST już 31 maja!

  Kolejne Dni Otwarte WST już 31 maja!

  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach zaprasza do udziału w Dniu Otwartym Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, który planowany jest na dzień 31 maja 2017 roku. Będzie to już kolejne tego typu wydarzenie na uczelni, organizowane z myślą o kandydatach na studia. Pierwszy tegoroczny Dzień Otwarty WST odbył się 25 marca br. pod hasłem „Do stud ...

  czytaj więcej >>

  Poznaliśmy laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym

  Poznaliśmy laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym

  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej miała okazję gościć uczestników finałowej gali VI Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym. Wydarzenie miało miejsce w dniach 5-7 kwietnia br. Tegoroczna odsłona konkursu przyciągnęła rekordową liczbę uczestników z całej Polski. Celem inicjatywy jest szlachetna rywalizacja młodych osób, pragnących w przysz ...

  czytaj więcej >>

  WSB zaprasza na konkurs „Z energetyką w przyszłość”

  WSB zaprasza na konkurs „Z energetyką w przyszłość”

  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Z energetyką w przyszłość”, który odbędzie się w dniu 7 kwietnia br. w murach uczelni. Plebiscyt został objęty patronatem przez posła Parlamentu Europejskiego profesora Jerzego Buzka. ...

  czytaj więcej >>

  Startują zapisy do konkursu ABB IT Challenge

  Startują zapisy do konkursu ABB IT Challenge

  Politechnika Śląska zaprasza studentów do zgłaszania swojego udziału w 10. edycji ogólnopolskiego konkursu ABB IT Challenge. Główną nagrodę w plebiscycie skierowanym do młodych osób stanowi 25 tysięcy złotych. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie projektu, który dowodzić będzie pozytywnego wpływu na różne sfery życia interakcji człowieka z technolog ...

  czytaj więcej >>

  WSTI zaprasza na Dzień Otwarty

  WSTI zaprasza na Dzień Otwarty

  Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 roku. Wydarzenie skierowane jest do osób pragnących poznać ofertę edukacyjną uczelni oraz wziąć udział w ciekawych prelekcjach i warsztatach. ...

  czytaj więcej >>

  Śląski Uniwersytet Medyczny doceniony w rankingu Creditreform

  Śląski Uniwersytet Medyczny doceniony w rankingu Creditreform

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach znalazł się w czołówce rankingu wiarygodności przygotowanym przez Creditreform. Uczelnia zajęła drugie miejsce w Polsce, a tuż przed nią uplasował się jedynie Uniwersytet Wrocławski. Z grona śląskich szkół wyższych w zestawieniu znalazły się także Politechnika Śląska (24 pozycja) oraz Politechnika Częstochowska (89 po ...

  czytaj więcej >>


  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy