Politechnika Śląska w Gliwicach, ul. Akademicka 2A - www.studiakatowice.com

top

Strona główna

Studia Katowice
img_ucz
Politechnika Śląska w Gliwicach
logo_ucz

44-100 Gliwice, woj. śląskie

ul. Akademicka 2A zobacz na mapie>>

tel.: 32 237 11 81,
rekrutacja: 32 237 19 87, 32 237 23 62

www: www.polsl.pl, www.rekrutacja.polsl.pl

e-mail: rd1@polsl.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

Wydział Transportu

Wydział Organizacji i Zarządzania

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Wydział Matematyki Stosowanej

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Wydział Górnictwa i Geologii

Wydział Elektryczny

Wydział Chemiczny

Wydział Budownictwa

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Architektury

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

Wydział Transportu

Wydział Organizacji i Zarządzania

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Wydział Matematyki Stosowanej

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Wydział Górnictwa i Geologii

Wydział Elektryczny

Wydział Chemiczny

Wydział Budownictwa

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Architektury

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O Uczelni...

Politechnika Śląska to najstarsza wyższa szkoła techniczna w regionie oraz jedna z największych w kraju. W tegorocznym w rankingu studiów inżynierskich Perspektywy uczelnia zajęła czwarte miejsce w Polsce. Obecnie na 15 wydziałach prowadzonych jest blisko 60 kierunków studiów obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Co roku w ofercie dydaktycznej pojawiają się nowe kierunki – na rok akademicki 2017/2018 uczelnia przygotowała aż osiem nowości. Oprócz kierunków technicznych na Politechnice Śląskiej można studiować administrację, analitykę biznesową, socjologię i zarządzanie, w tym zarządzanie projektami, a także filologię (angielską, francuską, hiszpańską, niemiecką i włoską) oraz pedagogikę. Dziewięć wydziałów, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych oraz Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały zlokalizowane są w Katowicach i dwa w Zabrzu, dzięki czemu uczelnia obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego.

Aktualnie Politechnika Śląska kształci 21,5 tys. studentów zarówno w systemie stacjonarnym – dziennym, jak i niestacjonarnym – zaocznym lub wieczorowym. Szkoła oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia – magisterskie, III stopnia – doktoranckie oraz podyplomowe i kursy dokształcające. Na sześciu wydziałach Politechniki Śląskiej istnieje możliwość bezpłatnego studiowania w języku angielskim na studiach I stopnia. Ponadto uczelnia umożliwia zagraniczne wyjazdy stypendialne do ponad dwustu szkół wyższych na całym świecie.

Silną stroną Politechniki Śląskiej jest bogata oferta dydaktyczna i wysoka jakość kształcenia. Nowością w ofercie dydaktycznej uczelni są studia dualne, które stwarzają studentom możliwość jednoczesnego studiowania i pracy – za wynagrodzeniem – już od pierwszego roku studiów. W roku akademickim 2017/2018 możliwość studiowania w takim systemie oferuje Wydział Mechaniczny Technologiczny na kierunku mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym.

Politechnika Śląska niezmiennie należy do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. Swoją silną pozycję gliwicka uczelnia potwierdza dorobkiem naukowym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Wysoki poziom nauczania zapewnia znakomicie wykwalifikowana kadra naukowa, licząca 1744 nauczycieli akademickich, w tym 164 profesorów tytularnych i 341 doktorów habilitowanych i ponad 1,2 tys. doktorów, a także szerokie kontakty z wieloma środkami naukowymi w kraju i za granicą oraz badania naukowe realizowane z myślą o i we współpracy z przemysłem.

Do tej pory mury szkoły opuściło łącznie ponad 180,6 tys. inżynierów i 4,6 tys. doktoratów. Nadano też blisko 900 habilitacji. Według raportu przygotowanego przez firmę Sedlak&Sedlak, co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia na Politechnice Śląskiej. Według tej samej wywiadowni absolwenci Politechniki Śląskiej zarabiają najwięcej w rok po ukończeniu studiów spośród wychowanków wszystkich śląskich uczelni. Według dziennika „Rzeczpospolita” gliwicka uczelnia znajduje się na czwartym miejscu w Polsce pod względem kształcenia ludzi sukcesu, według magazynu „Wprost” natomiast zajmuje czwarte miejsce wśród szkół, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców.

Oferta edukacyjna

Politechnika Śląska oferuje studia stacjonarne (dzienne, bezpłatne) i niestacjonarne (zaoczne lub wieczorowe, w zależności od kierunku, gdzie wysokość opłat uzależniona jest od kierunku studiów):

 • I stopnia – trwają od 6 do 8 semestrów, kończą się nadaniem tytułu inżyniera lub licencjata (w zależności od kierunku),
 • II stopnia (dla absolwentów studiów I stopnia) – trwają od 3 do 4 semestrów i kończą się nadaniem tytułu magistra inżyniera lub magistra (w zależności od kierunku),
 • III stopnia (doktoranckie) – trwają 4 lata i kończą się nadaniem stopnia doktora,
 • podyplomowe – dla absolwentów studiów I i II stopnia.

 • Politechnika Śląska oferuje edukację na blisko 60 kierunkach obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na uczelni można studiować administrację, analitykę biznesową, socjologię i zarządzanie, w tym zarządzanie projektami, a także filologię (angielską, francuską, hiszpańską, niemiecką i włoską) oraz pedagogikę. Kształcenie realizowane jest w 15 jednostkach zlokalizowanych z Gliwicach, Katowicach i Zabrzu.

  Nowości w ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej na rok akademicki 2017/2018:

 • Analityka biznesowa (Wydział Organizacji i Zarządzania)
 • Automatyka i informatyka przemysłowa – profil praktyczny (Wydział Górnictwa i Geologii)
 • Budownictwo podziemne (Wydział Budownictwa)
 • Gospodarka surowcami mineralnymi (Wydział Górnictwa i Geologii)
 • Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa (Wydział Chemiczny)
 • Inżynieria produkcji (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii)
 • Monitoring i zarządzanie środowiskiem (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
 • Zarządzanie projektami (Wydział Organizacji i Zarządzania)
 • Dla kandydatów

  Strona rekrutacyjna Politechniki Śląskiej: rekrutacja.polsl.pl

  Rekrutacja kandydatów na studia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2017/2018 realizowana jest w trzech naborach, o ile wcześniej limity miejsc nie zostaną wyczerpane:

 • I: 4 maja-9 lipca 2017
 • II: 21 lipca-13 września 2017
 • III: 20-24 września 2017.

 • Harmonogram rekrutacji na studia: rekrutacja.polsl.pl/Strony/Harmonogram.aspx

  Kandydat może aplikować na więcej niż jeden kierunek studiów na Politechnice Śląskiej w ramach jednego naboru. Rejestrując się w Systemie Obsługi Rekrutacji SOREK, może więc wybrać jeden kierunek studiów – podstawowy – na aplikowaniu, na który najbardziej mu zależy, a także maksymalnie trzy kierunki tzw. kolejnego wyboru. Istotne jest jednak, aby dokonując wyboru, ustalić kolejność ważności dodatkowych kierunków. W przypadku, kiedy kandydat nie zostanie pozytywnie zakwalifikowany na pierwszy wybrany przez siebie kierunek studiów, jego kandydatura będzie rozpatrywana w kontekście kolejnego, uwzględniając wcześniej ustaloną przez niego gradację. Wybór więcej niż jednego kierunku studiów w ramach jednego naboru nie wiąże się z dodatkową opłatą rekrutacyjną. W ramach jednego naboru kandydat uiszcza jednorazową wpłatę rekrutacyjną na specjalnie wygenerowany dla niego numer konta bankowego.

  Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 oraz informacje o poszczególnych kierunkach studiów: rekrutacja.polsl.pl

  Informator dla kandydatów na studia na rok akademicki 2017/2018 >>>

  Kontakt

  Rekrutacja
  www.rekrutacja.polsl.pl
  tel. 32 237 19 87, 32 237 23 62
  e-mail: rd1@polsl.pl

  Politechnika Śląska
  ul. Akademicka 2A
  44-100 Gliwice
  tel. 32 237 11 81
  www.polsl.pl

  Dział Spraw Studenckich i Kształcenia
  ul. Akademicka 2A (pok. 34, 36, 38) 44-100 Gliwice
  tel. 32 237 17 58, 32 237 19 87, 32 237 23 62
  e-mail: rd1@polsl.pl

  Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2016 2015 2014 2013 2012 2011

  43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

  31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  więcej

  Aktualności
  PŚ wśród uczelni nagrodzonych przez MNiSW

  PŚ wśród uczelni nagrodzonych przez MNiSW

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłoniło 13 uczelni wyższych, które otrzymają nagrodę w łącznej wysokości 95 mln zł. W zaszczytnym gronie laureatów znalazła się Politechnika Śląska. Uczelnie zostały nagrodzone za poprawę poziomu naukowego i zdobycie wyższych kategorii ...

  czytaj więcej >>

  Wysokie pozycje PŚ w Rankingu Szkół Wyższych 2017

  Wysokie pozycje PŚ w Rankingu Szkół Wyższych 2017

  Miesięcznik Perspektywy opublikował wyniki tegorocznego prestiżowego Rankingu Szkół Wyższych. Politechnika Śląska został wysoko oceniona i zajęła czwarte miejsce w zestawieniu studiów inżynierskich oraz piąte wśród uczelni technicznych. W ogólnej klasyfikacji polskich szkół ...

  czytaj więcej >>

  UE w Katowicach rozpoczął rekrutacją na studia

  UE w Katowicach rozpoczął rekrutacją na studia

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczął rekrutację na studia, które realizowane będą od nowego roku akademickiego 2017/2018. Zapisy kandydatów pragnących podjąć studia na uczelni prowadzone są w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym. Oferta edukacyjna Uniwersytetu wyróżnia ...

  czytaj więcej >>

  Politechnika Śląska zaprasza na Cisco Student Day

  Politechnika Śląska zaprasza na Cisco Student Day

  W dniu 7 czerwca 2017 r. w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej odbędzie się Cisco Student Day. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14:00, a jego adresatami są osoby wiążące swoją przyszłość z branżą IT. Udział w spotkaniu objęty jest ...

  czytaj więcej >>

  GWSH wysoko w rankingu studiów na kierunkach turystycznych

  GWSH wysoko w rankingu studiów na kierunkach turystycznych

  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach uplasowała się na pierwszym miejscu w województwie śląskim w Rankingu Szkół Wyższych 2017, przygotowanym przez magazyn „Wiadomości Turystyczne”. Jednocześnie uczelnia znalazła się na piątej pozycji ...

  czytaj więcej >>


  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy