Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) im. Karola Goduli, ul. Racławicka 23 - www.studiakatowice.com

top

Strona główna

Studia Katowice
img_ucz
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) im. Karola Goduli
logo_ucz

41-506 Chorzów, woj. śląskie

ul. Racławicka 23 zobacz na mapie>>

tel.: 32 349 48 02, 32 349 48 03 - rekrutacja, fax.: 32 349 48 01

www: www.gwsp.edu.pl

e-mail: gwsp@gwsp.edu.pl, rekrutacja@gwsp.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi

Terapia przez sztukę

Show-biznes i branże kreatywne

Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac

Psychologia menedżerska

Projektowanie graficzne

Projektowanie gier

Nowoczesny marketing i handel

Naturoterapia

Biznes elektroniczny i media społecznościowe

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O Uczelni...

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości jest pierwszą Uczelnią w regionie, która wdrążając KRK MNiSZW, realizuje praktyczny profil kształcenia. Profil praktyczny to kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców i z udziałem przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów, nie tracąc z pola widzenia dobrego przygotowania do studiów II stopnia.

Profil praktyczny jest nowatorskim sposobem kształcenia zawierającym:

 • programy, w których wzięto pod uwagę możliwość zatrudnienia po zakończeniu studiów,
 • bezpośrednie kontakty studentów z osobami prowadzącymi firmy i instytucje posiadającymi doświadczenie z różnych dziedzin funkcjonalnych i obszarów tematycznych,
 • zajęcia terenowe i wyjazdy studyjne realizowane w partnerskich firmach i instytucjach,
 • kształcenie w małych grupach realizujących studia przypadków, prace analityczne i autorskie projekty.

 • Realizowane w trakcie studiów praktyki zawodowe łączone są z obecną i przyszłą pracą. Ukierunkowywane są na realizację użytecznych tematów prac dyplomowych.


  Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli (GWSP) w Chorzowie powstała w 1999 roku. Decyzją z dnia 5 marca 1999 roku Minister Edukacji Narodowej udzielił GWSP z siedzibą w Chorzowie zezwolenia na prowadzenie studiów wyższych. Do rejestru szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej GWSP została wpisana pod numerem 25. Założycielem GWSP jest Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej.

  U źródła powstania GWSP znajduje się kultura Górnego Śląska, składające się na nią tradycje przemysłowe i przedsiębiorcze. Ważnym składnikiem tej kultury jest tradycja samorządności i samoorganizacji społecznej. Współcześnie, genezy GWSP należy szukać w procesach restrukturyzacji gospodarki regionu oraz ustanowieniu samorządów terytorialnych. GWSP powstała w pewnej mierze jako odpowiedź na wyzwania, przed którymi na przełomie wieków zostały postawione przedsiębiorstwa i społeczności lokalne Górnego Śląska.

  Rozwój przedsiębiorczości i przedsiębiorcze samorządzenie mają prowadzić do powstania nowych firm i miejsc pracy. Wymagają kształtowania jakościowo nowej generacji kapitału ludzkiego. Górny Śląsk potrzebuje rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości i równocześnie współzarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym.

  GWSP powstała pod skrzydłami i patronatem programowym i kadrowym Uniwersytetu Ekonomicznego (dawniej Akademii Ekonomicznej) w Katowicach. Patronat Uniwersytetu został potwierdzony porozumieniem zawartym w grudniu 1999 roku. Na mocy tego porozumienia katowicka Alma Mater zapewnia akredytację programów i wysoką jakość kształcenia oraz gwarantuje absolwentom GWSP kontynuację studiów magisterskich. GWSP z siedzibą w Chorzowie od początku swojej działalności cieszy się poparciem i swego rodzaju mecenatem ze strony władz samorządowych miasta Chorzowa.

  Misja GWSP

  Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie prowadzi studia wyższe o profilu praktycznym. Jest Uczelnią otwartą na rozwijanie kierunków i specjalności czerpiących z różnych obszarów wiedzy. W procesie kształcenia eksponuje w szczególności działanie kreatywne i przedsiębiorcze oraz mariaż biznesu, sztuki i natury. Uczelnia jest miejscem inicjowania, organizowania i realizowania wydarzeń i projektów w partnerstwie z biznesem, środowiskiem twórczym, środowiskami społeczno-zawodowymi, samorządami terytorialnymi i organizacjami non profit. Partnerom Uczelni zapewnia się osiąganie oczekiwanych korzyści i czynny udział w procesie kształcenia.

  Uczelnia zapewnia studentom i absolwentom rozwój intelektualny dzięki:

 • unikatowości i profesjonalności kształcenia,
 • partnerstwu z kadrą akademicką,
 • otwartości i kreatywności w stosunku do otoczenia,
 • wykorzystaniu najnowszych zdobyczy nauki.

 • Uczelnia dostarcza specjalistycznej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych umożliwiających znalezienie i wykonywanie satysfakcjonującej pracy. Uwzględnia się współudział studentów w zarządzaniu Uczelnią i w doskonaleniu programów kształcenia. Profil kształcenia jest nowatorski w zakresie treści i form, uwzględniający zmieniające się potrzeby rynku i oczekiwania pracodawców. Wysoki stopień identyfikacji studentów i absolwentów ze swoją Alma Mater jest miarą powodzenia Uczelni.

  Rekrutacja

  Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty
  Studentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli może zostać każda osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz złoży komplet wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Zarejestruj się w naszym systemie elektronicznej rekrutacji i wypełnij formularz zgłoszeniowy, a następnie złóż komplet wymaganych dokumentów.

  Wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły (w przypadku nowej matury, oryginał dokumentu do wglądu),
 • 4 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wytyczne są tu,
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał dokumentu do wglądu),
 • w przypadku zmiany nazwiska panieńskiego należy dostarczyć akt ślubu do wglądu,
 • zaświadczenie lekarskie (specjalność Naturoterapia)

 • Nie ma egzaminów wstępnych, nie bierzemy także pod uwagę przedmiotów zdawanych na maturze. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Wartości

  Profesjonalność i unikatowość

 • studenci kreatywni i aktywni w otoczeniu
 • wysokie kwalifikacje zawodowe personelu Uczelni i jej absolwentów
 • atrakcyjna oferta edukacyjna i innowacyjność w kształceniu
 • nowoczesność infrastruktury dydaktycznej, w tym informatycznej

 • Partnerstwo i odpowiedzialność

 • współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi
 • przyjazne i partnerskie kontakty interpersonalne w Uczelni
 • współodpowiedzialność wszystkich uczestników Uczelni za jej przyszłość
 • odpowiedzialność za rozwój intelektualny i kulturalny studentów oraz postawy etyczne

 • Otwartość i kreatywność

 • otwartość Uczelni na nowe idee i ludzi z pomysłami
 • nawiązywanie kontaktów i poznawanie nowych, wartościowych ludzi
 • twórcza obecność Uczelni w mieście i regionie
 • kreatywność przez antycypowanie zmian w otoczeniu

 • Oferta studiów podyplomowych

 • Animacja kultury, rekreacji i turystyki
 • Apiterapia nowość!
 • Arteterapia
 • Coaching
 • Elektroniczna administracja publiczna
 • Grafika. Komunikacja. Gry nowość!
 • Human resources nowość!
 • Joga i Ajurweda
 • Joga w profilaktyce i terapii
 • Kreacja i organizacja spotkań, imprez i szkoleń
 • Kreowanie wizerunku i reklama
 • Lean Six Sigma - optymalizacja procesów nowość!
 • Menadżer i firma na rynkach międzynarodowych nowość!
 • Naturoterapia - NOWOŚĆ
 • Nowoczesny marketing - reklama, sprzedaż, PR nowość!
 • Pośrednictwo pracy
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Professional Business English
 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli do nauczania kolejnego przedmiotu
 • Psychologia w biznesie
 • Tworzenie serwisów internetowych
 • Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami nowość!
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  Inne kierunki

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2017 2016 2015 2014 2013 2012

  35.98kierunek: lekarski - Uniwersytet Medyczny (UM) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  35.6Ekonomia - Politechnika Gdańska

  33.55Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna (PWSF) im. Leona Schillera w Łodzi

  29.25Filologia norweska, grupa z językiem angielskim - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

  28.81Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  więcej

  Aktualności
  WSTI w Katowicach zaprasza na maraton programistyczny Deadline24

  WSTI w Katowicach zaprasza na maraton programistyczny Deadline24

  7-8 kwietnia 2018 roku będzie miał miejsce finał 10 edycji międzynarodowego maratonu programistycznego Deadline24. Aby wziąć w nim udział, należy być entuzjastą algorytmiki i zarejestrować się na eliminacje online, których wyniki wskażą uczestników wielkiego finału.

  czytaj więcej >>

  GWSH realizuje projekt Centrum Symulacji Medycznych

  GWSH realizuje projekt Centrum Symulacji Medycznych

  W ramach umowy partnerskiej z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed GWSH tworzyć będzie Centrum Symulacji Medycznej. Poprawi ono jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

  czytaj więcej >>

  PŚ wśród uczelni nagrodzonych przez MNiSW

  PŚ wśród uczelni nagrodzonych przez MNiSW

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłoniło 13 uczelni wyższych, które otrzymają nagrodę w łącznej wysokości 95 mln zł. W zaszczytnym gronie laureatów znalazła się Politechnika Śląska. Uczelnie zostały nagrodzone za poprawę poziomu naukowego i zdobycie wyższych kategorii ...

  czytaj więcej >>

  Wysokie pozycje PŚ w Rankingu Szkół Wyższych 2017

  Wysokie pozycje PŚ w Rankingu Szkół Wyższych 2017

  Miesięcznik Perspektywy opublikował wyniki tegorocznego prestiżowego Rankingu Szkół Wyższych. Politechnika Śląska został wysoko oceniona i zajęła czwarte miejsce w zestawieniu studiów inżynierskich oraz piąte wśród uczelni technicznych. W ogólnej klasyfikacji polskich szkół ...

  czytaj więcej >>

  UE w Katowicach rozpoczął rekrutacją na studia

  UE w Katowicach rozpoczął rekrutacją na studia

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczął rekrutację na studia, które realizowane będą od nowego roku akademickiego 2017/2018. Zapisy kandydatów pragnących podjąć studia na uczelni prowadzone są w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym. Oferta edukacyjna Uniwersytetu wyróżnia ...

  czytaj więcej >>


  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy