Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, Racławicka 23 - www.studiakatowice.com

top

Strona główna

Studia Katowice
img_ucz
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
logo_ucz

41-506 Chorzów, woj. śląskie

Racławicka 23 zobacz na mapie>>

tel.: 32 349-48-03

www: www.gwsp.edu.pl

e-mail: gwsp@gwsp.edu.pl, rekrutacja@gwsp.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Arteterapia

Audyt wewnętrzny i zarządzanie ryzykiem

Event management - animacja kultury, rekreacji i turystyki lotniczej

Grafika w grach i grafice Interaktywnej

Logistyka, dystrybucja i sprzedaż

Naturoterapia

Nowoczesny marketing - reklama, sprzedaż, PR - NOWOŚĆ

Projektowanie gier i grafiki Interaktywnej

Psychologia menedżerska

Rachunkowość i zarządzanie finansowe

Serwisy internetowe i bezpieczeństwo informacji

Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi

Zarządzanie projektami w grach i grafice interaktywnej

Galeria
galeria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O Uczelni...

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości jest pierwszą Uczelnią w regionie, która wdrążając KRK MNiSZW, realizuje od nowego roku akademickiego 2012/2013 praktyczny profil kształcenia. Profil praktyczny to kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców i z udziałem przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów, nie tracąc z pola widzenia dobrego przygotowania do studiów II stopnia.

Profil praktyczny jest nowatorskim sposobem kształcenia zawierającym:
- programy, w których wzięto pod uwagę możliwość zatrudnienia po zakończeniu studiów,
- bezpośrednie kontakty studentów z osobami prowadzącymi firmy i instytucje posiadającymi doświadczenie z różnych dziedzin funkcjonalnych i obszarów tematycznych,
- zajęcia terenowe i wyjazdy studyjne realizowane w partnerskich firmach i instytucjach,
- kształcenie w małych grupach realizujących studia przypadków, prace analityczne i autorskie projekty.

Realizowane w trakcie studiów praktyki zawodowe łączone są z obecną i przyszłą pracą. Ukierunkowywane są na realizację użytecznych tematów prac dyplomowych.

Misja

Uczelnia kształci ekonomistów analityków i menedżerów. Dostarcza specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych w stopniu zaspokajającym zmieniające się potrzeby kadrowe przedsiębiorstw i administracji, przede wszystkim sektora małych i średnich firm, sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych. Powołaniem Uczelni, wiążącym się ściśle z jej nazwą jest kształtowanie wartości, postaw i kompetencji przedsiębiorczych studentów i absolwentów.

GWSP gwarantuje wysokie kompetencje zawodowe umożliwiające znalezienie satysfakcjonującej pracy. Uczelnia zapewnia swoim studentom i absolwentom rozwój profesjonalny i intelektualny dzięki:
- profesjonalności i unikatowości kształcenia,
- relacji partnerstwa w funkcjonowaniu społeczności akademickiej,
- otwartości i kreatywności w stosunku do otoczenia.

Wysoki stopień identyfikacji studentów i absolwentów ze swoją Alma Mater jest miarą powodzenia Uczelni.

Partnerom w biznesie, w samorządach oraz w instytucjach non-profit Uczelnia zapewnia, poprzez wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia, osiąganie oczekiwanych korzyści oraz realizację wspólnego dobra.

Wartości

1) Profesjonalność i unikatowość
- studenci kreatywni i aktywni w otoczeniu
- wysokie kwalifikacje zawodowe personelu Uczelni i jej absolwentów
- atrakcyjna oferta edukacyjna i innowacyjność w kształceniu
nowoczesność infrastruktury dydaktycznej, w tym informatycznej

2) Partnerstwo i odpowiedzialność
- współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi
- przyjazne i partnerskie kontakty interpersonalne w Uczelni
- współodpowiedzialność wszystkich uczestników Uczelni za jej przyszłość
- odpowiedzialność za rozwój intelektualny i kulturalny studentów oraz postawy etyczne

3) Otwartość i kreatywność
- otwartość Uczelni na nowe idee i ludzi z pomysłami
- nawiązywanie kontaktów i poznawanie nowych, wartościowych ludzi
- twórcza obecność Uczelni w mieście i regionie
- kreatywność przez antycypowanie zmian w otoczeniu

E-rekrutacja

Jak przebiega rekrutacja z wykorzystaniem naszego formularza on-line?

Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.

Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji – kliknij na link zawarty w wiadomości.

Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:
- kserokopię świadectwa dojrzałości (oraz oryginał świadectwa do wglądu),
- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły (w przypadku nowej matury),
- 4 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oraz oryginał dokumentu do wglądu),
- potwierdzenie wpłaty wpisowego (jeżeli obowiązuje).

Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji (np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty

Warunki przyjęcia

Studentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli może zostać każda osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz złoży komplet wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Nie ma egzaminów wstępnych, nie bierzemy także pod uwagę przedmiotów zdawanych na maturze.

O przyjęciu kandydat zostaje powiadomiony listownie.

Wymagane dokumenty

- świadectwo dojrzałości w oryginale lub w odpisie,
- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły (w przypadku nowej matury),
- 4 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oraz oryginał dokumentu do wglądu),
- potwierdzenie wpłaty wpisowego (jeżeli obowiązuje).

Należy także zarejestrować się w naszym systemie elektronicznej rekrutacji i wypełnić tam formularz zgłoszeniowy.

Organizacja studiów

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele.
Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku.

Harmonogram zajęć na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim 2013/2014 publikowany jest w wirtualnym dziekanacie.

Wszystkie zajęcia odbywają się w kampusie GWSP Chorzów, w budynku A i B przy ulicy Racławickiej 21, 23 w Chorzowie.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2016 2015 2014 2013 2012 2011

43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Aktualności
Wysokie pozycje PŚ w Rankingu Szkół Wyższych 2017

Wysokie pozycje PŚ w Rankingu Szkół Wyższych 2017

Miesięcznik Perspektywy opublikował wyniki tegorocznego prestiżowego Rankingu Szkół Wyższych. Politechnika Śląska został wysoko oceniona i zajęła czwarte miejsce w zestawieniu studiów inżynierskich oraz piąte wśród uczelni technicznych. W ogólnej klasyfikacji polskich szkół ...

czytaj więcej >>

UE w Katowicach rozpoczął rekrutacją na studia

UE w Katowicach rozpoczął rekrutacją na studia

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczął rekrutację na studia, które realizowane będą od nowego roku akademickiego 2017/2018. Zapisy kandydatów pragnących podjąć studia na uczelni prowadzone są w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym. Oferta edukacyjna Uniwersytetu wyróżnia ...

czytaj więcej >>

Politechnika Śląska zaprasza na Cisco Student Day

Politechnika Śląska zaprasza na Cisco Student Day

W dniu 7 czerwca 2017 r. w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej odbędzie się Cisco Student Day. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14:00, a jego adresatami są osoby wiążące swoją przyszłość z branżą IT. Udział w spotkaniu objęty jest ...

czytaj więcej >>

GWSH wysoko w rankingu studiów na kierunkach turystycznych

GWSH wysoko w rankingu studiów na kierunkach turystycznych

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach uplasowała się na pierwszym miejscu w województwie śląskim w Rankingu Szkół Wyższych 2017, przygotowanym przez magazyn „Wiadomości Turystyczne”. Jednocześnie uczelnia znalazła się na piątej pozycji ...

czytaj więcej >>

Wyłoniono zwycięzców konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu 2017”

Wyłoniono zwycięzców konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu 2017”

W dniu 27 kwietnia br. poznaliśmy laureatów tegorocznej odsłony konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu”. Miejscem finałowej rywalizacji był Wydział Zamiejscowy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Żorach. W zmaganiach wzięli udział uczniowie Subregionu Zachodniego Województwa ...

czytaj więcej >>


Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy