Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, ul. Harcerzy Września 3 - www.studiakatowice.com

top

Strona główna

Studia Katowice
img_ucz
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
logo_ucz

40-659 Katowice, woj. śląskie

ul. Harcerzy Września 3 zobacz na mapie>>

tel.: 32 35 70 500, 32 35 79 532, 32 35 70 518

www: www.gwsh.pl

e-mail: rekrutacja@gwsh.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Administracja

Finanse i rachunkowość

Fizjoterapia

Informatyka

Kosmetologia

Logistyka

Pedagogika

Turystyka i rekreacja

Zarządzanie

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Kosmetologia

Turystyka i rekreacja

Zarządzanie

Oferta edukacyjna - studia jednolite magisterskie

Prawo

Psychologia

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

Elżbieta Bieńkowska na Inauguracji Roku w GWSH!

10 października 2014 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa powitała uroczystą inauguracją nowy rok akademicki. Uroczystość otworzył i poprowadził JM. Rektor GWSH prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski.

Tradycyjnie, w reprezentacyjnej Auli ,,C’’ Uczelni przy ul. Kostki Napierskiego w Katowicach spotkali się studenci krajowi i zagraniczni pierwszego roku oraz doktoranci, Władze i Senat Uczelni, a także zaproszeni goście i przyjaciele GWSH, wśród których znaleźli się: jako gość honorowy Komisarz-elekt Komisji Europejskie ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu i Przedsiębiorstw, była Wiceprezes Rady Ministrów - Elżbieta Bieńkowska, Senatorowie RP – Andrzej Misiołek oraz Leszek Piechota, Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Kazimierz Karolczak, Wiceprezydent Miasta Katowice - Krystyna Siejna, Wiceprezydent Miasta Katowice – Marcin Krupa, Wiceprezydent Miasta Zabrze – Jan Pawluch. Rektorzy, Prorektorzy i Dziekani zagranicznych i polskich Uczelni – Prof. Frantisek Koliba, Prof. Roza Niyazbekova, Prof. Ryszard Barcik, Prof. Zbigniew Waśkiewicz, Prof. Maria Zrałek, Dr Jadwiga Gierczycka, Dr Elżbieta Krawczyk-Neifar, Dr inż. Piotr Pikiewicz oraz Dr Anna Hełka. Liczni przedstawiciele kół gospodarczych, w tym m.in.: Prezes i Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki w Warszawie – Paweł Niewiadomski i Grzegorz Chmielewski, Prezes Śląskiej Izby Turystycznej – Krystyna Papiernik, Prezes Żorskiej Izby Gospodarczej – Gabriela Król, Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Gospodarczej – Andrzej Zabiegliński, Wiceprzewodniczący Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – Krzysztof Wilgus, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Inteligentnej Metropolii Śląskiej Smarter Silesia – Romuald Gacka oraz Dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu – Dr Klaudia Rogowska.

Oprócz przemówienia inauguracyjnego Rektora GWSH JM. Prof. Krzysztofa Szaflarskiego, w którym zaprezentował osiągnięcia Uczelni w minionym roku akademickim 2014/2014 oraz jej plany strategiczne dotyczące nowego roku akademickiego 2014/2015, głos zabrali: Prorektor GWSH Prof. Andrzej Bisztyga, Dzieka Dr Wacław Petryński, Przewodnicząca Rady Studentów GWSH Natalia Blacheta, Prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie Prof. Frantisek Koliba oraz Kierownik Katedry Ekonomii Południowo-Kazachstańskiego Uniwersytetu w Szymkencie, Prof. Roza Niyazbekova.

Podczas uroczystości Immatrykulacji ślubowanie złożyli reprezentanci studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia, a także reprezentanci słuchaczy pierwszego roku seminarium doktorskiego oraz przedstawiciele studentów zagranicznych z Kazachstanu, Turcji i Hiszpanii, którzy w tym roku podjęli studia w GWSH.

Niezwykle ciekawy i inspirujący wykład inauguracyjny pt. „Innowacyjna gospodarka, społeczeństwo i nauka – perspektywy rozwoju do 2020 roku” wygłosiła Komisarz-elekt Komisji Europejskiej Elżbieta Bieńkowska. Podczas swojego wystąpienia poruszyła kwestie związane z przyszłością finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, a także podkreśliła konieczności zintensyfikowania współpracy polskiej nauki z narodową gospodarką celem zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności tej ostatniej.

Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za uczestnictwo w tej ważnej dla naszej Uczelni uroczystości, a wszystkim pracownikom Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, jej studentom, w tym szczególnie studentom i doktorantom pierwszego roku - życzymy samych sukcesów w nowym roku akademickim 2014/2015.

obrazek

O Uczelni

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa powstała w 1991 roku. Bogata oferta studiów, status uczelni akademickiej, a także działalność międzynarodowa zapewniają GWSH wysoką pozycję wśród polskich uczelni wyższych. Od 19 lat Uczelnia przoduje w prestiżowych rankingach uczelni niepublicznych. Za najlepszą na Śląsku i jedną z najlepszych w Polsce uznają ją m.in.: „Polityka”, „Wprost”, „Perspektywy”, „Rzeczpospolita” i „Home & Market”.

W szerokiej ofercie edukacyjnej Uczelni widnieje 12 kierunków i aż 49 specjalności. GWSH oprócz Katowic oferuje studia w swoich ośrodkach zamiejscowych w: Cieszynie, Jaworznie, Nysie, Radzionkowie i Żorach. GWSH jest dotychczas czwartą uczelnią w Polsce, która prowadzi studia wyższe za granicą. Wiedeńska oferta edukacyjna GWSH skierowana jest głównie do Polonii austriackiej oraz do naszych rodaków przebywających czasowo w Austrii.

Oferta edukacyjna Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej obejmuje również studia doktoranckie oraz podyplomowe. Po uzyskaniu tytułu licencjata bądź magistra, absolwenci GWSH lub innych uczelni mogą kontynuować naukę na studiach w ramach określonych programów kształcenia. Seminarium doktorskie adresowane jest zarówno do młodszych pracowników naukowo – dydaktycznych GWSH jak też przede wszystkim do osób spoza Uczelni, chcących pogłębić swoją wiedzę i osiągnąć wyższy status naukowy. Studia podyplomowe natomiast pomagają poszerzyć wiedzę z danego zakresu, jak też zdobyć praktyczne umiejętności. Oferta programowa studiów podyplomowych jest ciągle aktualizowana. Uczelnia stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku pracy.

Uczelnia jako jedyna na Śląsku i jedna z niewielu w Polsce ma w programie zajęć ćwiczenia z wprowadzenia na rynek pracy. Przedmiot wykładają osoby, które na co dzień pomagają w znalezieniu zatrudnienia – pracownicy uczelnianego Biura Karier. Chcąc wpłynąć na sposób myślenia młodych ludzi o przyszłości zawodowej, zachęcają do zdobywania doświadczenia oraz odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do znalezienia dobrej pracy.

GWSH stawia na nowoczesność -posiada dwa kampusy akademickie, 3 wydziały ( w tym jeden zamiejscowy w Żorach) własną infrastrukturę dydaktyczną i zaplecze rekreacyjno- sportowe, multimedialne sale wykładowe i ćwiczeniowe, bogato wyposażone pracownie specjalistyczne, laboratoria komputerowe oraz nowoczesną bibliotekę. Uczelnia może poszczycić się wykwalifikowaną kadrą naukowo – dydaktyczną, w skład której wchodzi przeszło siedmiuset pracowników. Wielu z nich to wybitne osobowości polskiej nauki.

GWSH to przede wszystkim jakość, potwierdzona krajowymi i międzynarodowymi akredytacjami oraz certyfikatami. Współpracuje z wieloma krajami i zagranicznymi środkami akademickimi. Prowadzi także zagraniczne praktyki studenckie, wyjazdy studenckie oraz kursy zagraniczne.

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na Uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2014/2015, która będzie miała miejsce 10 października (piątek), o godzinie 12.00 w auli „C500” w budynku „C” Uczelni, przy ul. Kostki Napierskiego w Katowicach - Piotrowicach.

W uroczystości również udział wezmą, obok kadry naukowo-dydaktycznej i studentów Uczelni, zaproszeni goście - przedstawiciele świata nauki, biznesu, polityki i kultury.

Program uroczystości:

• Hymn Państwowy
• Otwarcie uroczystości i powitanie Gości
• Przemówienie inauguracyjne J. M. Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, prof. Krzysztofa Szaflarskiego
• Immatrykulacja studentów pierwszego roku
• Wystąpienia okolicznościowe
• Wręczenie odznaczeń, nagród i wyróżnień
• Wykład inauguracyjny wygłosi, nominowana na Komisarza Komisji Europejskiej, była Wiceprezes Rady Ministrów Elżbieta Bieńkowska, pt.:

„Innowacyjna gospodarka, społeczeństwo i nauka – perspektywy rozwoju do 2020 roku.”

Serdecznie zapraszamy!

Studia podyplomowe na GWSH

Serdecznie zapraszamy także na studia podyplomowe podyplomowe.gwsh.edu.pl

Seminarium doktorskie

Wydział Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, zaprasza na seminarium doktorskie prowadzone w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. www.gwsh.pl/seminarium

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2016 2015 2014 2013 2012 2011

43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Aktualności
PŚ wśród uczelni nagrodzonych przez MNiSW

PŚ wśród uczelni nagrodzonych przez MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłoniło 13 uczelni wyższych, które otrzymają nagrodę w łącznej wysokości 95 mln zł. W zaszczytnym gronie laureatów znalazła się Politechnika Śląska. Uczelnie zostały nagrodzone za poprawę poziomu naukowego i zdobycie wyższych kategorii ...

czytaj więcej >>

Wysokie pozycje PŚ w Rankingu Szkół Wyższych 2017

Wysokie pozycje PŚ w Rankingu Szkół Wyższych 2017

Miesięcznik Perspektywy opublikował wyniki tegorocznego prestiżowego Rankingu Szkół Wyższych. Politechnika Śląska został wysoko oceniona i zajęła czwarte miejsce w zestawieniu studiów inżynierskich oraz piąte wśród uczelni technicznych. W ogólnej klasyfikacji polskich szkół ...

czytaj więcej >>

UE w Katowicach rozpoczął rekrutacją na studia

UE w Katowicach rozpoczął rekrutacją na studia

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczął rekrutację na studia, które realizowane będą od nowego roku akademickiego 2017/2018. Zapisy kandydatów pragnących podjąć studia na uczelni prowadzone są w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym. Oferta edukacyjna Uniwersytetu wyróżnia ...

czytaj więcej >>

Politechnika Śląska zaprasza na Cisco Student Day

Politechnika Śląska zaprasza na Cisco Student Day

W dniu 7 czerwca 2017 r. w siedzibie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej odbędzie się Cisco Student Day. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14:00, a jego adresatami są osoby wiążące swoją przyszłość z branżą IT. Udział w spotkaniu objęty jest ...

czytaj więcej >>

GWSH wysoko w rankingu studiów na kierunkach turystycznych

GWSH wysoko w rankingu studiów na kierunkach turystycznych

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach uplasowała się na pierwszym miejscu w województwie śląskim w Rankingu Szkół Wyższych 2017, przygotowanym przez magazyn „Wiadomości Turystyczne”. Jednocześnie uczelnia znalazła się na piątej pozycji ...

czytaj więcej >>


Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy