Studia Katowice - IDN - Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA, ul. Wojewódzka 29/14 w Katowicach

top

Strona główna

Studia Katowice
img_ucz
IDN - Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA
logo_ucz

40-025 Katowice, woj. śląskie

ul. Wojewódzka 29/14 zobacz na mapie>>

tel.: 32 297 43 42, 500 012 950, fax.: 32 297 43 42

www: www.idn.edu.pl

e-mail: idn@idn.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia podyplomowe

SURDOPEDAGOGIKA - NOWOŚĆ!!!

TYFLOPEDAGOGIKA - NOWOŚĆ!!!

WSPIERANIE ROZWOJU I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU – NOWOŚĆ!!!

ETYKA - NOWOŚĆ!!!

ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - Ostatnie wolne miejsca!

ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z ELEMENTAMI TAŃCA - Ostatnie wolne miejsca!

PEDAGOGIKA SZTUKI: PLASTYKA - Ostatnie wolne miejsca!

PEDAGOGIKA SZTUKI: WIEDZA O KULTURZE

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - Ostatnie wolne miejsca!

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - Ostatnie wolne miejsca!

RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA - Ostatnie wolne miejsca!

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - Ostatnie wolne miejsca!

PODYPLOMOWE STUDIA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO - Ostatnie wolne miejsca!

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

O Instytucie

Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA, jest niepubliczną placówką, na stałe wkomponowaną w rynek edukacyjny naszego województwa. Ofertę proponowanych szkoleń kierujemy do nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek.Cechą wyróżniającą nas jest stała współpraca z wyższą uczelnią, co gwarantuje wysoki poziom edukacyjny, który staramy się osiągać, codziennie realizując z pasją zadania organizacyjno-dydaktyczne.

Na niepowtarzalny charakter naszej placówki pracuje zespół świetnych fachowców, którzy prowadząc ciekawe zajęcia realizują naszą misję ”Więcej wiedzieć, więcej umieć ”. Kadrę dydaktyczną stanowi ponad 80 wykładowców, wśród których są : pracownicy naukowi, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy nadzoru pedagogicznego oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Słuchacz w naszej placówce nie jest osobą anonimową. Kompetentna i kulturalna obsługa administracyjna codziennie służy pomocą i radą.

Najistotniejszym naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji, dostosowanej do potrzeb rynku edukacyjnego. Gwarantujemy wysoki poziom każdych zajęć, sprawną organizację, a także kulturalne i profesjonalne traktowanie słuchaczy i ich problemów. Pragniemy, aby informacja o naszych działaniach dotarła do wszystkich nauczycieli, dyrektorów szkół i zainteresowanych osób, zachęcając ich do zdobywania wiedzy, bo jak powiedział George Bernard Shaw, ”Prawo do wiedzy jest jak prawo do życia. ”

Jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r.w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U.Nr 200,poz.1537) wpisaną do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego prowadzonego przez samorząd województwa pod numerem 41.

Jesteśmy placówką szkoleniową w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, współpracującą z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium – niepubliczną wyższą szkołą zawodową zarejestrowaną w Ministerstwie pod numerem 260. Uczelnia bazuje na doświadczeniach Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu – Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, który od 1993r. prowadzi jedyne w Polsce studia podyplomowe z zakresu menedżerskiego zarządzania oświatą.

Początki naszej działalności edukacyjnej sięgają roku 2003, kiedy to wraz z Gnieźnieńską Wyższą Szkołą Humanistyczno -– Menedżerską ”Milenium” rozpoczęliśmy szkolenia na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół i placówek z terenu województwa śląskiego i małopolskiego, wydając ponad 600 świadectw nadających kwalifikacje zawodowe.

Współpracując z wyższą uczelnią, która powstała bazując na Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu, i korzystając z jej doświadczenia, oferujemy trzysemestralne studia podyplomowe prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli(Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz.2110). Proponujemy również kursy kwalifikacyjne i doskonalące, konferencje oraz szkolenia rad pedagogicznych.

Zachęcamy Państwa do odbycia z nami podróży po świecie nauki, która pozwoli pogłębić wiedzę i uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Dyrektor

Dyrektor Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA
mgr Jolanta Nowak

obrazek

Szanowni Państwo,

Październik 2013 roku to dla naszego Instytutu wyjątkowy miesiąc, gdyż przed laty, 1 października 2003r. rozpoczęliśmy działalność naszej placówki.

Jubileusz 10-lecia jest okazją do podsumowania dotychczasowych działań, do przemyśleń oraz nakreśleń planów na przyszłość. Patrząc z perspektywy lat można zauważyć, że ten okres był niezmiernie burzliwy i wymagał od nas dużego zaangażowania, twórczości i wytrwałości.

Po 10 latach działalności szczycimy się, że nasza w naszej placówce studia podyplomowe ukończyło 1600 osób oraz ponad 300 było uczestnikami i ukończyło kursy kwalifikacyjne. W tym czasie przeszkoliliśmy ponad 7000 nauczycieli Rad Pedagogicznych i 3800 brało udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Od 2008r. uczestniczymy w projektach z Kuratorium Oświaty, rokrocznie biorąc udział w realizacji zadania Śląskiego Kuratora Oświaty- Doskonalenie Nauczycieli w Województwie, tzw. Granty. W ramach tego działania przeszkoliliśmy ponad 6000 nauczycieli, otrzymując za każdym razem pozytywną rekomendację, dotyczącą należycie wykonanego zadania.

Jako placówka niepubliczna sponsorowaliśmy działalność różnych przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży poprze ufundowanie nagród:

- na Festiwal Pieśni i Tańca Dąbrowskich Przedszkolaków (2009r., 2010r.)
- na konkurs zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu (2012r., 2013r.)
- dla Zespołu Pieśni i Tańca Tysiąclatki Katowice w 40 rocznicę ich działalności (2013r.) oraz
- udział w akcji charytatywnej zorganizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika Katowicach na rzecz Zuzanny Plewy (2012r.) za co otrzymaliśmy podziękowania.

Również liczne podziękowania wpłynęły do nas od dyrektorów szkół za wzorowe przeprowadzenie szkoleń.

Z okazji Jubileuszu składam podziękowania za wieloletnią współpracę z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Organom Prowadzącym miast i gmin, Dyrektorom szkół i placówek oświatowych, nauczycielom oraz wszystkim przyjaciołom Naszej Instytucji.

Również nie może zabraknąć szczególnych podziękowań dla Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium za pomocną dłoń i wieloletnie wsparcie. Ta współpraca jest mi szczególnie bliska i szuję się szczególnie wyróżniona otrzymując z rąk Kanclerza Uczelni Krzysztofa Gawreckiego Tarczę Herbową Społeczności Akademickiej GSW Milenium.

Wszystkim naszym absolwentom studiów podyplomowych, aktualnym i byłym słuchaczom kursów kwalifikacyjnych i szkoleń, dyrektorom życzę, aby nasza Misja- Więcej wiedzieć, więcej umieć- towarzyszyła Wam na co dzień we współpracy z Naszą Placówką.

Dyrektor IDN Wiedza
mgr Jolanta Nowak

Studia podyplomowe dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych

Szanowni Absolwenci kursów kwalifikacyjnych!

Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach zaprasza do udziału w studiach podyplomowych dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych:

1. Oligofrenopedagogika
2. Surdopedagogika
3. Tyflopedagogika


Studia skierowane są do osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu w/w specjalności i chciałyby w przyszłości legitymować się świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Zakres zdobytej wiedzy na wcześniej ukończonym kursie kwalifikacyjnym zostanie uwzględniony i zaliczony do programu studiów. Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia dwusemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 572, poz.742). Tym samym zdobędzie kwalifikacje do pracy w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych. Studia trwają jeden semestr.

Planowany termin rozpoczęcia:
16-17.05.2015 r.*

Terminy zjazdów*:
16-17.05.2015
30-31.05.2015
13-14.06.2015
27-28.06.2015
19-20.09.2015
3-4.10.2015

*Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA, zastrzega sobie prawo do zmiany terminów.

Koszt studiów:
Informacja na temat kosztu studiów dostępna jest pod numerem telefonu: 509 817 117

Uwaga! Opłata gwarancyjna nie jest zwracana w przypadku, gdy kierunek zostanie uruchomiony, a słuchacz zrezygnuje ze studiów.

Więcej informacji:

idn@idn.edu.pl
T.: 509 817 117

Studia podyplomowe prowadzone są we wspólpracy i pod nadzorem Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

Inne kierunki

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2014 2013 2012 2011 2010 2009

48.4kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

41studia wojskowe: logistyka - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

35.2studia wojskowe: chemia - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

31.08Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

28.6Lekarski - Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

więcej

Aktualności
II nabór na studia na Politechnice Śląskiej

II nabór na studia na Politechnice Śląskiej

Właśnie rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyjęcie na studia na Politechnice Śląskiej w ramach drugiego naboru. Rejestracja kandydatów na uczelni z tak długoletnią tradycją potrwa do 6 września. Jest jeszcze sporo wolnych miejsc. Warto zainteresować się ofertą edukacyjną ...

czytaj więcej >>

Letnia Szkoła Przedsiębiorczości

Letnia Szkoła Przedsiębiorczości

Politechnika Śląska organizuje wakacyjną Lenią Szkołę Przedsiębiorczości. Zajęcia, które odbywać się będą w ramach projektu są bezpłatne, a organizowane przez Biuro Karier. Aby wziąć w nich udział należy dokonać wcześniejszego zapisu, poprzez przesłanie podstawowych danych ...

czytaj więcej >>

Pracownicy Politechniki Śląskiej wyróżnieni

Pracownicy Politechniki Śląskiej wyróżnieni

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje projekt „TransFormation.doc”. Właśnie do tego programu udało się dostać dziesiątce młodych pracowników Politechniki Śląskiej. Dzięki temu będą oni mieli okazję wyjechać na kilkutygodniowe warsztaty, które prowadzić będą ...

czytaj więcej >>

Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji

Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji

23 września w Gliwicach odbędzie się trzydniowa konferencja naukowa dotycząca bezpieczeństwa „Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji”. Zorganizowana jest przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa. Wstęp na wydarzenie jest otwarty i płatny.

czytaj więcej >>

Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2008 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 022 616-06-14, 022 616-06-15 fax: 022 616-07-17   formularz kontaktowy